Стосовно відповідальності сільського голови

Главная - Вопрос ответ - Стосовно відповідальності сільського голови

У сільській раді немає землевпорядника з-за відсутності фонду оплати праці. Земельні питання вирішуються виключно на засіданнях сесії, проекти рішень яких готовить секретар ради, підписує голова сільради. Якщо виникають недотримання вимог Земельного Кодексу України при прийнятті таких рішень, хто несе відповідальність та які міри щодо притягнення до відповідальності можуть бути застосовані до вищевказаних осіб.

І. У випадку, якщо такі дії не будуть мати ознак корупційного правопорушення (особливо ч. 4 п.1 ст. 6 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» - неправомірно надавати перевагу фізичним або юридичним особам у зв'язку з підготовкою проектів, виданням нормативно-правових актів та прийняттям рішень, затвердженням (погодженням) висновків)  чи злочину (хабарництво чи зловживання владним становищем) може мати місце відповідальність згідно ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування» .

Відповідно до якої Повноваження сільського, селищного, міського голови можуть бути також достроково припинені,  якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень.

Тобто у даному випадку алгоритм дій може бути наступним – скасування рішень сільської ради у судовому порядку з визнанням дій сільського голови, стосовно винесення на розгляд ради таких рішень, незаконними, та використанням механізму, визначеного п. 5 статті 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» - за наявності рішень суду про визнання розпоряджень чи дій сільського, селищного,  міського  голови  незаконними,  висновків відповідного комітету Верховної Ради Верховна  Рада  України  може призначити  позачергові вибори  сільського, селищного, міського голови. Питання про призначення Верховною Радою України позачергових виборів сільського, селищного,  міського голови може порушуватись перед Верховною Радою України відповідною  сільською, селищною,  міською радою, головою обласної, Київської, Севастопольської міської державної адміністрації.

Проте такі випадки дуже рідкісні на практиці.

ІІ. Стосовно можливості притягнення сільського голови за такі дії до адміністративної (корупційне правопорушення) чи кримінальної відповідальності

 
Адміністративна –

згідно ст. 172-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення:

Порушення особою встановлених законом обмежень щодо використання службових повноважень та пов'язаних з цим можливостей з одержанням за це неправомірної вигоди у розмірі, що не перевищує п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або у зв'язку з прийняттям обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб -
тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно одержаної неправомірної вигоди матеріального характеру.
. У статтях 172-2 і 172-3 під неправомірною вигодою слід розуміти грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, що їх без законних на те підстав обіцяють, пропонують, надають або одержують безоплатно чи за ціною, нижчою за мінімальну ринкову.

Враховуючи викладене, у даному випадку правоохоронцям необхідно буде довести, що ці дії були вчинені умисно та, що за такі дії посадовою особою було одержано неправомірну вигоду (чи обіцянку такої вигоди).

У зв’язку з чим, за відсутності таких фактів, дії сільського голови та секретаря стосовно підготовки та винесення на сесію проектів рішень, що не відповідають законодавству України не будуть мати ознак вказаного корупційного правопорушення.

Кримінальна –

Зокрема:
1. Хабар (ст. 368 КК) - Одержання службовою особою в будь-якому вигляді хабара  за виконання  чи невиконання в інтересах того,  хто дає хабара,  чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням  наданої  їй влади чи службового становища.
Зловживання впливом (369-2) - Пропозиція  або  надання  неправомірної вигоди особі,  яка пропонує чи обіцяє  (погоджується)  за  таку  вигоду  вплинути  на прийняття  рішення  особою,  уповноваженою  на  виконання  функцій держави.
В принципі все аналогічно до попереднього
 
2. Перевищення влади або службових повноважень (ст. 365 КК) Перевищення влади або службових повноважень,  тобто умисне вчинення службовою особою дій,  які явно виходять за межі  наданих їй   прав   чи  повноважень,  якщо  вони  завдали  істотної  шкоди охоронюваним законом правам, інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам, інтересам юридичних осіб.
В наведеному Вами випадку також відсутні ознаки цього злочину оскільки кінцеві рішення приймаються сесією ради (колегіальним органом) до компетенції якого відноситься вирішення земельних питань в межах відповідного села. А до компетенції сільського голови відноситься винесення питань на розгляд сесії.
 

ІІІ) Стосовно можливих порад для оптимізації ризиків:

 – формально визначити відповідальною за підготовку проектів рішень земельну комісію Вашої ради (тобто ще один колегіальний орган).
- все таки винайти можливість взяти в штат землевпорядника на 0,5 ставки.

 

Комментарии (
Jot cannot load because the snippet code version (Unknown) isn't the same as the snippet included files version (1.1.4). Possible cause is that you updated the jot files in the modx directory but didn't update the snippet code from the manager. The content for the updated snippet code can be found in jot.snippet.txt
)

Jot cannot load because the snippet code version (Unknown) isn't the same as the snippet included files version (1.1.4). Possible cause is that you updated the jot files in the modx directory but didn't update the snippet code from the manager. The content for the updated snippet code can be found in jot.snippet.txt
Документы
Документы раздела "Вопрос ответ"
^