Реформа земельного законодавства

Изменение в Земельный кодекс, земельный кадастр, регистрация земли, смена целевого назначения
Главная - Аналитика, законопроекты - Аналитика - Реформа земельного законодавства

Реформування земельного законодавства

 

Конституції України проголошує, що земля є основним національним багатством і перебуває під особливою охороною держави. Тому, цільове призначення земельної ділянки, віднесеної до певної категорії земель, відіграє важливу роль у здійсненні особою своїх прав на цю ділянку та в дотриманні передбачених земельним законодавством обов’язків. Земельні відносини завжди залишаються в центрі уваги державних органів, органів місцевого самоврядування, простих людей.

З метою спрощення процедур оформлення земельних ділянок у власність, користування, зміни цільового призначення земельних ділянок, удосконалення порядку розроблення, погодження та затвердження  проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок Верховною Радою України 2 жовтня 2012 року прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури відведення земельних ділянок та зміни іх цільового призначення», який набрав чинності 6 грудня 2012 року.

Зазначеним Законом внесені зміни до статей 20, 118, 123, 151, 186, 186-1 Земельного кодексу України та до Законів України «Про землеустрій», «Про охорону культурної спадщини», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про Державний земельний кадастр».

Зокрема, внесені зміни до ст. 20 Земельного кодексу України спрощують порядок зміни цільового призначення земельних ділянок, які перебувають у власності юридичних та фізичних осіб, оскільки скасовується необхідність прийняття рішень органами виконавчої влади або місцевого самоврядування про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою. Тобто громадяни або юридичні особи, зацікавлені у зміні цільового призначення земельних ділянок, які перебувають у їх власності, самостійно можуть замовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

Згідно нової редакції  ст. 50 Закону України «Про землеустрій», проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок складаються у разі зміни цільового призначення земельних ділянок або формування нових земельних ділянок і включають:

-                завдання на розроблення проекту землеустрою;

-                пояснювальну записку;

-                 копію клопотання (заяви) про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у разі формування та/або зміни цільового призначення земельної ділянки за рахунок земель державної чи комунальної власності);

-                 рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у випадках, передбачених законом);

-                 письмову згоду землевласника (землекористувача), засвідчену нотаріально (у разі викупу (вилучення) земельної ділянки в порядку, встановленому законодавством), або рішення суду;

-                 довідку з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями;

-                 матеріали геодезичних вишукувань та землевпорядного проектування (у разі формування земельної ділянки);

-                 відомості про обчислення площі земельної ділянки (у разі формування земельної ділянки);

-                 копії правовстановлюючих документів на об'єкти нерухомого майна, розташовані на земельній ділянці (за наявності таких об'єктів);

-                 розрахунок розміру втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва (у випадках, передбачених законом);

-                 розрахунок розміру збитків власників землі та землекористувачів (у випадках, передбачених законом);

 

-                 акт приймання-передачі межових знаків на зберігання (у разі формування земельної ділянки);

-                 акт перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель за їх наявності (у разі формування земельної ділянки);

-                 перелік обмежень у використанні земельних ділянок;

 

Страниц: 1 | 2 | 3 | 4 Вперед
^