Положення про громадські слухання в місті Кам’янці-Подільському

Положення про громадські слухання в місті Кам’янці-Подільському
Главная - Аналитика, законопроекты - Аналитика - Місцеве самоврядування в Україні - Положення про громадські слухання в місті Кам’янці-Подільському

 Положення про громадські слухання в місті Кам’янці-Подільському

 

ПОЛОЖЕННЯ
про громадські слухання в місті Кам’янці-Подільському

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадські слухання є формою участі громадськості в здійсненні повноважень місцевого самоврядування, які передбачені Конституцією України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статутом міста (за його наявності).

1.2. Метою проведення громадських слухань є ознайомлення громадськості міста з позицією міської влади з актуальних проблем міста та отримання від мешканців міста пропозицій та зауважень з цих питань у формі безпосереднього спілкування.

1.3. Слухання проводяться на засадах добровільності, гласності, відкритості та свободи висловлювань.

1.4. Результати проведення громадських слухань носять рекомендаційний характер для міської ради та виконавчих органів міської ради.

1.5. Громадські слухання не можуть проводитися з питань, що стосуються:

питань, не віднесених до компетенції місцевого самоврядування;

ініціатив, що носять політичний характер загальнодержавного значення.

1.6. Громадські слухання не можуть проводитися менш як за три місяці до проведення виборів органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

1.7. Наступні громадські слухання з одного й того ж питання на відповідній території проводяться не раніше місяця після проведення попередніх.

1.8. В обов’язковому порядку проводяться загальноміські громадські слухання, де обговорюють питання підготовки бюджету.

1.9. Громадські слухання проводяться у термін, що не перевищує місяця з дня реєстрації ініціативи щодо проведення таких слухань.

1.10. Громадські слухання проводяться щодо питань, які мають відношення до мешканців:

усього міста;

умовного району міста за умови його конституювання в установленому законом порядку;

міського кварталу за умови його конституювання через створення квартального комітету.

1.11. Питання організації й проведення громадських слухань регулюються законодавством, статутом міста і цим Положенням.

ІІ. ІНІЦІЮВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ

2.1. Суб’єктами права ініціювання громадських слухань у порядку, визначеному цим Положенням (далі — Ініціатор), є:

мешканці міста, умовного району, кварталу;

міська рада;

міський голова;

депутати міської ради;

міськвиконком.

2.2. Для реєстрації ініціативи з проведення громадських слухань до міської ради подається підписний лист з підписами ініціаторів громадських слухань.

2.3. Реєстрація ініціативи здійснюється секретаріатом міської ради у випадках, якщо ініціативу підтримано:

не менш як однією п’ятою від чисельного складу міської ради;

міським головою;

не менш як однією п’ятисотою від усіх мешканців, котрі мають виборче право у випадку, якщо проблема стосується всього міста;

не менш як однією сотою від усіх мешканців умовного району міста, які мають виборче право;

не менш як однією двадцятою від мешканців кварталу.

2.4. У випадку ініціювання громадських слухань мешканцями міста, умовного району міста, кварталу секретаріат міської ради реєструє ініціативну групу в кількості не менше двадцяти осіб, котрі мають виборче право, у випадку ініціювання громадських слухань із проблем, що стосуються всього міста чи умовного району міста.

2.5. У випадку ініціювання громадських слухань мешканцями міста, умовного району міста, кварталу, секретаріат ради реєструє ініціативну групу в кількості не менше десяти осіб, котрі мають виборче право, у випадку ініціювання громадських слухань із проблем, що стосуються кварталу.

2.6. Для реєстрації подання (заяви) проведення громадських слухань до секретаріату подається заява суб’єкта ініціативи, підписана: міським головою, міським головою від імені міської ради, виконкому міської ради, відповідною кількістю депутатів міської ради чи всіма членами ініціативної групи, в якій зазначаються:

проблема, винесена на обговорення на громадські слухання;

територія, на яку розповсюджується проблематика, що її виносять на обговорення на громадські слухання.

особа чи особи, уповноважені представляти ініціативну групу, групу депутатів.

2.7. Секретаріат міської ради реєструє заяву в Книзі реєстрації місцевих ініціатив, зборів та громадських слухань міської ради.

2.8. Протягом семи днів секретар міської ради організовує зустріч членів ініціативної групи з відповідальними працівниками міськвиконкому для розгляду питань, поставлених у заяві на проведення слухань на предмет їхнього вирішення органами самоврядування відповідно до власної компетенції у встановлені терміни. У разі, якщо така зустріч не відбулася з причин, не залежних від ініціативної групи, або коли в результаті зустрічі не було досягнуто узгодженого рішення, ініціативна група розпочинає збір підписів на підтримку ініціативи для проведення громадських слухань.

2.9.Секретар міської ради затверджує форму підписного листа.

2.9.1. Підписний лист повинен містити такі дані:

назва теми проведення громадських слухань;

прізвище, ім’я та по батькові особи, котра підписує лист;

дата народження;

місце постійного проживання;

підпис.

2.10. Секретаріат міської ради видає підписний лист, який може копіюватись ініціативною групою способом, що забезпечує автентичне відображення зразка підписного листа.

2.11. Кількість необхідних для реєстрації ініціативи підписів розраховується секретаріатом міської ради і фіксується за підписом секретаря міської ради на копії заяви про ініціювання громадських слухань.

2.12. Підписи на підтримку ініціативи подаються до міської ради протягом п’ятнадцяти днів з дня видачі підписних листів.

2.13. Рішення про реєстрацію ініціативи приймається секретарем міської ради, у його відсутність заступником секретаря, протягом п’яти робочих днів з дня подання заяви (для міської ради, міського голови, міськвиконкому та депутатів міської ради) чи підписних листів (для ініціативної групи громадян), про що ініціатора повідомляють, але не пізніш трьох календарних днів.

2.14. Секретаріат міської ради може перевірити достовірність підписів у підписному листі, який подається ініціативною групою, і повідомити про недостовірність деяких з них. У цьому випадку ініціативна група може додатково протягом трьох днів дібрати відповідну кількість підписів.

2.15. Рішення про реєстрацію ініціативи оприлюднюється у міських засобах масової інформації протягом семи днів.

ІІІ. ПІДГОТОВКА ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ

3.1. Протягом п’яти робочих днів після реєстрації ініціативи виконавчий орган міської ради за участю ініціаторів громадських слухань затверджує план проведення заходів з організації та провадження громадських слухань.

3.2. План проведення заходів з організації та провадження громадських слухань повинен передбачати:

створення дорадчого комітету з провадження громадських слухань;

створення, в разі необхідності, експертних груп із проблем, що їх пропонують розглянути на громадських слуханнях;

календарний план проведення заходів з організації та провадження громадських слухань.

3.3. Дорадчий комітет створюється розпорядженням міського голови та включає в себе:

посадову особу, яка відповідає за підготовку громадських слухань;

представників Ініціатора громадських слухань;

депутатів міської ради (за згодою);

представників громадських організацій (за згодою).

Кількість членів дорадчого комітету визначається з розрахунку 7-15 осіб із врахуванням різних точок зору на проблему, що розглядається.

3.4. Дорадчий комітет відповідає за вироблення рекомендацій з питань, що їх виносять на громадські слухання.

3.5. Дорадчий комітет очолює представник Ініціатора громадських слухань.

3.6. Регламент проведення засідань дорадчого комітету визначається самим комітетом.

3.7. Експертні групи утворюються розпорядженням міського голови за рекомендацією дорадчого комітету.

3.8. Експертні групи відповідають за підготовку експертних висновків з питань, які виносяться, та доповідають їх на громадських слуханнях.

3.9. Виконавчий комітет міської ради забезпечує роботу дорадчого комітету та експертних груп із підготовки громадських слухань.

3.10. Органи й посадові особи місцевого самоврядування, адміністрація підприємств, установ та організацій, що перебувають у комунальній власності, сприяють проведенню громадських слухань і надають дорадчому комітету, на його прохання, необхідні для зборів інформаційні матеріали.

IV . ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ

4.1. Громадські слухання проводяться протягом одного місяця з дня реєстрації ініціативи про його проведення або в інший час, запропонований ініціатором слухань.

4.2. Час та місце проведення громадських слухань визначаються розпорядженням міського голови за рекомендацією дорадчого комітету.

4.3. Про час та місце проведення громадських слухань повідомляють у засобах масової інформації не пізніш п’яти днів до їхнього проведення.

4.4. Проводить громадські слухання голова дорадчого комітету, або уповноважена ним особа.

4.5. На громадських слуханнях приймається регламент його роботи, який обов’язково передбачає доповідь представника Ініціатора слухань, доповідь від дорадчого комітету, виступи від експертних груп, відповідальні особи.

4.6. Не допускається розгляд питань та прийняття рішень, які не стосуються теми слухань та не були внесені до порядку денного громадських слухань.

4.7. Всі пропозиції учасників громадських слухань заносяться до протоколу засідання, за яке відповідає секретар слухань.

4.8. Секретарем слухань є представник дорадчого комітету.

4.9. Головуючий може перервати оратора, якщо його виступ не стосується теми слухань.

V . ДОКУМЕНТУВАННЯ ТА ПРАВОВІ НАСЛІДКИ

5.1. Протокол громадським слухань готується головою дорадчого комітету та секретарем і подається секретаріату міської ради не пізніш трьох робочих днів після провадження громадських слухань.

5.2. Протокол повинен містити:

тему, час і місце провадження слухань;

пропозиції дорадчого комітету;

кількість учасників громадських слухань, у тому числі мешканців відповідної території;

пропозиції, що їх висловлювали на слуханнях їхні учасники;

результати голосування.

5.2.1. Протокол готують у трьох примірниках, один з яких передається на зберігання секретаріату міської ради, другий — представнику Ініціатора, третій примірник вивішують на інформаційному стенді міської ради для ознайомлення.

5.3. За результатами громадських слухань секретар міської ради подає для розгляду на найближчу сесію міської ради висновки та пропозиції.

5.4. Висновки та пропозиції за результатами громадських слухань підлягають опублікуванню в засобах масової інформації, засновниками яких є міська рада, після їх оприлюднення на сесії міської ради.

5.5. Сесія міської ради може прийняти окреме рішення за результатами проведення громадських слухань.

VI . ПЕРЕХІДНІ ТА ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Дане Положення набуває чинності з дня його оприлюднення.

6.2. Виконкому міської ради виготовити Книгу реєстрації місцевих ініціатив, зборів та громадських слухань у відповідності до цього Положення.


Затверджено рішенням V І сесії міської ради І V скликання
від 21.11.02 р. №11

Документы
Документы раздела "Аналитика, законопроекты"
^