Прогнозування доходів місцевих бюджетів

Прогнозування доходів місцевих бюджетів

Прогнозування доходів

 • Загальні підходи щодо прогнозування доходів та видатків місцевих бюджетів

Прогнозування служить двом цілям, а саме:

 1. розраховує майбутній вплив поточних рішень, програм і політики (аналіз впливу);
  1. визначає і аналізує можливості збалансування доходів та видатків (аналіз дефіциту).

Фінансове прогнозування — це процес складання органами місцевого самоврядування прогнозу доходів і видатків майбутніх років, що базується на економічних припущеннях і специфічних припущеннях по фінансовій політиці. Прогнози є інструментами фінансового управління, що можуть припустити майбутній фінансовий вплив поточної політики, економічних тенденцій і припущень. Застосовані поза річним бюджетом прогнози пов’язують річний дохід з іншою, більш довгостроковою роботою по місцевому плануванню і розвитку. Фінансові прогнози доходів і видатків пов’язують річний дохід з капітальним бюджетуванням, борговим плануванням та соціально-економічним розвитком.

Фінансове планування (й особливо прогнозування) є важливим інструментом управління і дає реальні переваги органам місцевого самоврядування і громадянам, а саме:

 1. пов’язує політику і бюджет для досягнення довгострокових планів;
 2. окреслює фінансове майбутнє і залишає час для запобігання несприятливим подіям;
 3. поліпшує якість прийняття фінансових рішень;
 4. дозволяє визначити альтернативні шляхи вирішення зазначених проблем;
 5. удосконалює процес формування бюджету;
 6. дозволяє краще оцінити бюджетні пропозиції та приймати відповідні рішення;
 7. сприяє відкритості управління і прозорості прийняття рішень.

Для прогнозування доходів необхідно:

 1. визначити джерела доходів, з яких будуть складатися прогнози;
 2. зібрати фактичні дані по кожному джерелу доходів принаймні за 3 останніх роки;
 3. визначити основу для прогнозу (почистити дані, виключивши негрошові надходження чи відшкодування та переплати);
 4. прогнозувати дані і характеристики кожного джерела доходів для визначення найбільш придатної методики прогнозування;
 5. вибрати та застосувати необхідний метод прогнозування;
 6. визначити, чи прийнятний даний прогноз доходів та відрегулювати його відповідно до змін, що можуть вплинути на доход.

Аналіз факторів, що впливають на доходи:

 1. Аналіз недоїмки по платежах до бюджету (заходи по її ліквідації);
 2. Аналіз зменшення заборгованості по виплаті заробітної плати на підприємствах та бюджетних установах;
 3. Аналіз тенденції переходу на сплату фіксованого сільськогосподарського податку;
 4. Аналіз повноти зарахування до бюджету відсотків, що сплачуються установами банків за користування тимчасово вільними залишками бюджетних коштів;
 5. Аналіз взаємних розрахунків між бюджетами;
 6. Аналіз повноти зарахування до бюджету плати населення за надані послуги в бюджетних установах, спеціальних коштів та коштів за дорученнями;
 7. Аналіз надходження місцевих податків та зборів в розрізі структур, що здійснюють їх адміністрування, повноту їх зарахування (інвентаризація торгових місць);
 8. Аналіз обґрунтованості звільнення від оподаткування підприємств, установ і організацій.

Яку б комбінацію методів не використовували ті, хто складає прогнози, деякі типи доходів дуже складно передбачити. Взагалі зробити довгостроковий прогноз для будь-якого типу доходу передбачити дуже складно. У випадку, якщо джерело доходу чуттєво реагує на зовнішні зміни, складач прогнозу має покладатися тільки на своє інформоване судження та уважно слідкувати за економічним середовищем. Хоча іноді дуже приваблює можливість недооцінити такі доходи, що також має свої недоліки. Все більше органів місцевого самоврядування складають довгострокові прогнози на багато років вперед, що може бути дуже цінним для запобігання майбутнім проблемам, але ці прогнози необхідно робити дуже обережно, повністю розуміючи припущення, на яких вони базуються.

По доходах, які важко передбачити, необхідно одночасно використовувати кілька методів прогнозування. З метою достовірності тенденцій надходжень окремих джерел, можливо доведеться провести додаткові перевірки, особливо це стосується рівня переплат, погашення реструктуризованої заборгованості та недоїмки.

Хоча недооцінка доходу відділом доходів забезпечує своєрідну маржу та є кращою за переоцінку, її треба використовувати дуже обережно. Найкраща ситуація — це точність; різниця між прогнозом та дійсними надходженнями може бути не більше 2–5 відсотків. Така точність прогнозу може бути не кожного року та не по кожному джерелу доходу, але це — реалістична мета та добрий показник ефективності бюджетного прогнозування.

Прогнозування доходів є дуже важливим для розробки вірогідного бюджету. З прийняттям Бюджетного кодексу постала необхідність складання прогнозу доходів на три наступні бюджетні періоди, хоча до цього часу всі складали прогноз на один наступний рік. Однією з переваг прогнозу на багато років є можливість за допомогою відносно невеликих зусиль відвернути утворення відносно великої проблеми, яка могла статися через кілька років. Якщо треба скоротити видатки, то чим більше є часу на те, щоб це зробити, тим менш помітними будуть ці скорочення. Друга перевага полягає в тому, що прогнози доходів на багато років вперед можуть надати у ваше розпорядження багато часу для підвищення податків чи запобігання невчасному зниженню доходів. Прогнозування також надає можливість планування вирішення окремих проблем поетапно, особливо це стосується депутатських запитів.

В умовах, коли перелік доходів закріплено за бюджетами на довгостроковій основі і обсяги трансфертів обраховуються за формульним методом на єдиних засадах для кожної території, а не від досягнутого, органам місцевого самоврядування стає невигідно як приховувати резерви росту доходної бази, так і безпідставно завищувати її.

Завищення плану доходів призведе до його недовиконання і виникнення кредиторської заборгованості в ході виконання, а заниження — до безпідставного скорочення планових видатків з початку року, створення соціальної напруги в бюджетній сфері і накопичення невикористаних залишків на кінець бюджетного року.

 • Основи планування доходів бюджетів місцевого самоврядування

Планування доходів бюджету самоврядування має відбуватися на основі економічного обґрунтування прогнозу надходжень. Розрахункові обсяги доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів не є підставою для використанні їх у якості належного прогнозу доходів відповідного бюджету місцевого самоврядування. Формульний порядок обрахунку доходів місцевих бюджетів є інструментом об’єктивного розподілу міжбюджетних трансфертів з метою вирівнювання бюджетної забезпеченості та не враховує окремі особливості формування доходів кожної території на плановий бюджетний період.

Для найбільш точного визначення планових надходжень і формування реальної видаткової частини необхідно робити розрахунки окремо по кожному виду надходжень з урахуванням умов, що впливатимуть на їх обсяги наступного року.

Для найбільш наближеного визначення планових обсягів надходжень необхідно:

 1. вибрати фактичні надходження по кожному виду надходжень принаймні за три останні роки;
 2. відокремити "чисту" базу надходжень, виключивши переплати, погашення заборгованостей за минулі роки, включивши недоїмку на кінець року і т. ін;
 3. вивчити динаміку бази доходів по кожному виду, визначити сталі тенденції які збережуться на наступний рік;
 4. вивчити загально районну аналітичну інформацію, визначити рейтинги власної території відносно надходжень до бюджету, порівняти з територіями, які мають кращі результати при рівних умовах, зробити висновки відносно причин недовиконання.
 5. зібрати необхідну статистичну інформацію, планові показники підприємств та організацій;
 6. проаналізувати економічні фактори, що впливають на обсяги надходжень і визначити їх тенденції на наступний рік;
 7. розподілити джерела надходжень за ступенем регулювання їх загальнодержавним законодавством чи рішеннями місцевої влади;
 8. вивчити зміни в законодавстві, що будуть впливати на обсяги надходжень до місцевих бюджетів в майбутньому році;
 9. проаналізувати власні рішення стосовно ставок податків і зборів, податкових пільг, податкової бази і обґрунтувати необхідність внесення змін до них;
 10. вибрати найбільш прийнятну методику обрахунків для кожного виду надходжень; при необхідності скористатися послугами залучених фахівців.

 

Питання для самоконтролю та самоперевірки

 1. Охарактеризуйте суть доходів місцевих бюджетів, їх види за соціально-економічними ознаками.
 2. Вкажіть принципи побудови системи оподаткування в Україні.
 3. Охарактеризуйте розподіл податків і зборів за рівнем запровадження.
 4. Як відбувається процес вирівнювання забезпечення жителів адміністративно-територіальних одиниць країни державними гарантіями?
 5. Врегулювання законодавчої бази щодо формування доходів місцевих бюджетів.
 6. Доходи місцевих бюджетів на виконання власних та делегованих повноважень.
 7. Закріплення дохідних джерел за видами бюджетів.
 8. Наведіть приклади аналізу факторів, що впливають на дохідну частину місцевих бюджетів.

Вправа №1.

 1. Провести розрахунок прогнозного обсягів доходів місцевого бюджету від плати за оренду землі.
 2. Визначити коефіцієнт росту (зниження) надходження податків порівняно з попереднім роком і на їх основі провести обчислення прогнозних обсягів надходжень (графа 6):
  К = D / Dпопередній рік ,
  Де: K — коефіцієнт росту доходів порівняно з попереднім роком;
  D — фактичні надходження окремого податку за рік, що обчислюється;
  Dпопередній рік — фактичні надходження окремого податку за попередній рік.
 3. Користуючись додатковою статистичною і текстовою інформацією, обчислити остаточний прогнозний обсяг надходжень на 2007 рік з урахуванням усіх факторів впливу (графа 7).

 

Податки і збори

2003 рік

2004 рік

2005 рік

2006 рік

Прогноз доходів на 2007 рік (обчислений за коефіцієнтами росту)

Остаточний прогноз доходів на 2007 рік (з урахуванням усіх факторів впливу)

1

2

3

4

5

6

7

Плата за оренду землі

1,4

4,9

9,3

13,1

 

 

 

 

Kt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаткова інформація:

Рік

2003 рік

2004 рік

2005 рік

2006 рік

Землі, надані в оренду(га)

350

1225

2325

3275

Середня грошова оцінка земель (тис. грн. за 1 га)

4,0

4,0

4,0

4,0

Ставка орендної плати за використання земель державної власності (% від грошової оцінки)

0,1

0,1

0,1

0,1

 

 

У 2007 очікуються такі зміни:

Надходження орендної плати за землю

 1. Прийнято розпорядження голови райдержадміністрації про встановлення розміру орендної плати за використання земель державної власності у розмірі 1 % від вартості земельної ділянки, що передається в оренду, яке набрало чинності з 1 січня 2007 року.
 2. Зроблено подання до райдержадміністрації про передачу в оренду з початку наступного року 400 га земель резерву, які раніше не використовувались.

 

Вправа №2

Податки та збори, розмір/ставки на які встановлюються місцевими радами

Назви загальнодержавних та місцевих податків, розмір/ставки на які встановлюються місцевими радами

Відзначте види податків і зборів, які надходять до вашого бюджету місцевого самоврядування

Вкажіть розмір або ставку цих податків і зборів

 

Подайте пропозиції стосовно введення додаткових податків і зборів, які до цього не стягувалися, а також пропозиції стосовно зміни чинних розмірів та ставок податків

1

Фіксований податок на доходи фізичних осіб від підприємницької діяльності 

 

2

Плата за торговий патент

  

 

3

Єдиний податок

 

  

 

4

Податок з реклами

 

  

 

5

Збір за право використання місцевої символіки 

 

6

Готельний збір

  

 

7

Збір за паркування автомобілів

  

 

8

Ринковий збір

 

  

 

9

Комунальний податок

  

 

10

Збір за право на проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей 

 

11

Збір за видачу ордера на квартиру

  

 

12

Збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі 

 

 

^