5008-6190

продовження

Загальна поряд-
кова нумера-
ція по місту Києву 

Поряд-
кова нумера-
ція по району 

Суб'єкт господа-
рювання 

Назва вулиці (бульвару, провулку, проспекту, площі, узвозу та ін.) 

Номер будинку 

Структура тарифу, грн. за 1 кв. м загальної площі квартири за місяць 

Оплата послуг після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим 

Оплата послуг не пізніше 20 числа місяця, що настає за розрахунковим 

Приби-
рання прибудин-
кової території 

Приби-
рання сходових кліток 

Виве-
зення побутових відходів (збирання, збері-
гання, перевезе-
ння, перероб-
лення, утилізація, знешкод-
ження та захороне-
ння) 

Приби-
рання підвалу, техні-
чних поверхів та покрівлі 

Технічне обслуго-
вування ліфтів 

Обслуго-
вування систем диспетче-
ризації 

Техніч-
ного обслуго-
вування внутрішньо-
будинкових систем ГВП і ХВП,
водо-
відведення, тепло-
постачання та зливової каналізації 

Дерати-
зація 

Дезінсек-
ція 

Обслу-
говування димо-
вентиля-
ційних каналів 

Технічне обслуго-
вування та поточний ремонт систем проти-
пожежної автоматики й димо-
видалення,
а також інших внутрішньо-
будинкових інженерних систем у разі їх наявності 

Поточний ремонт конструк-
тивних елементів внутрішньо-
будинкових систем гарячого і холодного водо-
постачання, водо-
відведення, тепло-
постачання та зливової каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження 

Поли-
вання дворів, клумб і газонів 

Прибирання і вивезення снігу, посипання частини прибудин-
кової території, призначеної для проходу та проїзду, проти-
ожеледними сумішами 

Експлуа-
тація номерних знаків будинків 

Освіт-
лення місць загаль-
ного користу-
вання, підвалів, підкачування води 

Енерго-
постачання для ліфтів 

Прибуток 

Тариф, грн. за 1 кв. м загальної площі квартири за місяць (в тому числі прибуток та ПДВ),
крім квартир першого поверху 

Тариф, грн. за 1 кв. м загальної площі квартири першого поверху за місяць
(в тому числі прибуток та ПДВ) 

Тариф, грн. за 1 кв. м загальної площі квартири за місяць (з ПДВ), крім квартир першого поверху 

Тариф, грн. за 1 кв. м загальної площі квартири першого поверху за місяць (з ПДВ) 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

5008 

51 

Філія N 801 (КП РЕО-2) 

вул. Симиренка 

20 

0,3482 

0,0751 

0,5627 

0,0000 

0,2360 

0,0876 

0,7694 

0,0028 

0,0031 

0,0000 

0,0000 

0,0897 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1260 

0,0263 

0,23 

3,07 

2,61 

2,79 

2,37 

5009 

52 

Філія N 801 (КП РЕО-2) 

вул. Симиренка 

22 

0,4490 

0,0704 

0,3817 

0,0000 

0,3432 

0,0827 

0,7676 

0,0028 

0,0031 

0,0000 

0,0000 

0,0890 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1235 

0,0124 

0,23 

3,07 

2,49 

2,79 

2,26 

5010 

53 

Філія N 801 (КП РЕО-2) 

вул. Симиренка 

22Б 

0,3373 

0,0985 

0,3439 

0,0000 

0,5427 

0,0623 

0,5771 

0,0035 

0,0038 

0,0000 

0,0000 

0,2043 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0956 

0,0641 

0,23 

3,08 

2,20 

2,80 

2,00 

5011 

54 

Філія N 801 (КП РЕО-2) 

вул. Симиренка 

22Г 

0,3122 

0,0963 

0,3148 

0,0000 

0,2666 

0,0573 

0,5783 

0,0031 

0,0035 

0,0000 

0,0000 

0,1926 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1062 

0,0546 

0,20 

2,62 

2,12 

2,38 

1,93 

5012 

55 

Філія N 801 (КП РЕО-2) 

вул. Симиренка 

22А 

0,3607 

0,0699 

0,4394 

0,0000 

0,3404 

0,0853 

0,7633 

0,0028 

0,0031 

0,0000 

0,0000 

0,1210 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1128 

0,0579 

0,23 

3,11 

2,47 

2,83 

2,25 

5013 

56 

Філія N 801 (КП РЕО-2) 

вул. Симиренка 

24А 

0,2325 

0,0704 

0,3683 

0,0000 

0,2352 

0,0929 

0,7658 

0,0031 

0,0035 

0,0000 

0,0000 

0,2113 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0853 

0,0506 

0,21 

2,80 

2,30 

2,54 

2,09 

5014 

57 

Філія N 801 (КП РЕО-2) 

вул. Симиренка 

24 

0,3660 

0,0693 

0,4719 

0,0000 

0,2313 

0,0852 

0,7658 

0,0029 

0,0032 

0,0000 

0,0000 

0,0896 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2043 

0,0343 

0,23 

3,07 

2,60 

2,79 

2,37 

5015 

58 

Філія N 801 (КП РЕО-2) 

вул. Симиренка 

26А 

0,2380 

0,0708 

0,5200 

0,0000 

0,2365 

0,0703 

0,7678 

0,0026 

0,0029 

0,0000 

0,0000 

0,2133 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1133 

0,0974 

0,23 

3,08 

2,55 

2,80 

2,31 

5016 

59 

Філія N 801 (КП РЕО-2) 

вул. Симиренка 

26 

0,5048 

0,0708 

0,3571 

0,0000 

0,2367 

0,0663 

0,7680 

0,0022 

0,0025 

0,0000 

0,0000 

0,2108 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1126 

0,0265 

0,23 

3,11 

2,68 

2,83 

2,43 

5017 

60 

Філія N 801 (КП РЕО-2) 

вул. Симиренка 

28 

0,3738 

0,0699 

0,3602 

0,0000 

0,2338 

0,0695 

0,7633 

0,0022 

0,0024 

0,0000 

0,0000 

0,2071 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1232 

0,0769 

0,22 

3,01 

2,51 

2,74 

2,28 

5018 

61 

Філія N 801 (КП РЕО-2) 

вул. Симиренка 

28А 

0,3376 

0,0696 

0,3508 

0,0000 

0,2325 

0,0724 

0,7633 

0,0028 

0,0031 

0,0000 

0,0000 

0,2136 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1216 

0,0304 

0,22 

2,90 

2,46 

2,64 

2,23 

5019 

62 

Філія N 801 (КП РЕО-2) 

вул. Симиренка 

34 

0,3550 

0,0890 

0,3771 

0,0000 

0,3900 

0,0478 

0,5858 

0,0027 

0,0031 

0,0000 

0,0000 

0,2050 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0639 

0,0322 

0,21 

2,84 

2,22 

2,58 

2,02 

5020 

63 

Філія N 802 (КП РЕО-1) 

вул. Булгакова 

2А 

0,3433 

0,0000 

0,4096 

0,0000 

0,2497 

0,0771 

0,9847 

0,0030 

0,0029 

0,0000 

0,0000 

0,1437 

0,0000 

0,0000 

0,0008 

0,1481 

0,0325 

0,24 

3,16 

2,69 

2,87 

2,44 

5021 

64 

Філія N 802 (КП РЕО-1) 

вул. Булгакова 

0,2445 

0,0000 

0,4105 

0,0000 

0,2481 

0,0737 

0,9832 

0,0030 

0,0029 

0,0000 

0,0000 

0,1441 

0,0000 

0,0000 

0,0008 

0,2690 

0,0075 

0,24 

3,15 

2,72 

2,86 

2,47 

5022 

65 

Філія N 802 (КП РЕО-1) 

вул. Булгакова 

0,1153 

0,0000 

0,3977 

0,0000 

0,8877 

0,0000 

0,7740 

0,0014 

0,0014 

0,0000 

0,0638 

0,0065 

0,0000 

0,0000 

0,0004 

0,1032 

0,0572 

0,24 

3,18 

1,93 

2,89 

1,76 

5023 

66 

Філія N 802 (КП РЕО-1) 

вул. Булгакова 

0,3720 

0,0000 

0,3503 

0,0000 

0,2499 

0,0742 

0,9850 

0,0030 

0,0030 

0,0000 

0,0000 

0,1440 

0,0000 

0,0000 

0,0008 

0,1753 

0,0164 

0,23 

3,13 

2,68 

2,85 

2,44 

5024 

67 

Філія N 802 (КП РЕО-1) 

вул. Булгакова 

4А 

0,3726 

0,0000 

0,3944 

0,0000 

0,2512 

0,0776 

0,9872 

0,0030 

0,0029 

0,0000 

0,0000 

0,1440 

0,0000 

0,0000 

0,0008 

0,1436 

0,0329 

0,24 

3,18 

2,70 

2,89 

2,46 

5025 

68 

Філія N 802 (КП РЕО-1) 

вул. Булгакова 

5Б 

0,2885 

0,0000 

0,4633 

0,0000 

0,5195 

0,0000 

0,8123 

0,0020 

0,0019 

0,0000 

0,0000 

0,1466 

0,0000 

0,0000 

0,0003 

0,1214 

0,0200 

0,23 

3,14 

2,42 

2,85 

2,20 

5026 

69 

Філія N 802 (КП РЕО-1) 

вул. Булгакова 

0,3358 

0,0000 

0,4613 

0,0000 

0,5151 

0,0000 

0,8095 

0,0026 

0,0025 

0,0000 

0,0000 

0,1458 

0,0000 

0,0000 

0,0004 

0,0811 

0,0242 

0,23 

3,14 

2,43 

2,85 

2,21 

5027 

70 

Філія N 802 (КП РЕО-1) 

вул. Булгакова 

5А 

0,3206 

0,0000 

0,4054 

0,0000 

0,4765 

0,0000 

0,7806 

0,0024 

0,0024 

0,0000 

0,0000 

0,1482 

0,0000 

0,0000 

0,0015 

0,1189 

0,0240 

0,22 

3,01 

2,35 

2,74 

2,14 

5028 

71 

Філія N 802 (КП РЕО-1) 

вул. Булгакова 

6А 

0,1227 

0,0000 

0,4238 

0,0000 

0,2471 

0,0734 

0,9813 

0,0005 

0,0005 

0,0000 

0,0000 

0,1441 

0,0000 

0,0000 

0,0008 

0,2117 

0,1549 

0,23 

3,12 

2,49 

2,83 

2,26 

5029 

72 

Філія N 802 (КП РЕО-1) 

вул. Булгакова 

8А 

0,5331 

0,0000 

0,3753 

0,0000 

0,2505 

0,0774 

0,6251 

0,0030 

0,0029 

0,0000 

0,0000 

0,1439 

0,0000 

0,0000 

0,0008 

0,2100 

0,1413 

0,23 

3,12 

2,50 

2,84 

2,27 

5030 

73 

Філія N 802 (КП РЕО-1) 

вул. Булгакова 

0,2969 

0,0000 

0,3737 

0,0000 

0,2508 

0,0745 

0,9885 

0,0030 

0,0030 

0,0000 

0,0000 

0,1439 

0,0000 

0,0000 

0,0008 

0,1742 

0,0637 

0,23 

3,13 

2,62 

2,85 

2,38 

5031 

74 

Філія N 802 (КП РЕО-1) 

вул. Булгакова 

0,2025 

0,0000 

0,4785 

0,0000 

0,7079 

0,0000 

0,7863 

0,0026 

0,0026 

0,0000 

0,0000 

0,0243 

0,0000 

0,0000 

0,0008 

0,1668 

0,0344 

0,24 

3,18 

2,20 

2,89 

2,00 

5032 

75 

Філія N 802 (КП РЕО-1) 

вул. Булгакова 

15 

0,3812 

0,0000 

0,4323 

0,0000 

0,6975 

0,0000 

0,7399 

0,0026 

0,0025 

0,0000 

0,0000 

0,0238 

0,0000 

0,0000 

0,0008 

0,0591 

0,0217 

0,23 

3,12 

2,17 

2,83 

1,97 

5033 

76 

Філія N 802 (КП РЕО-1) 

вул. Булгакова 

15А 

0,1297 

0,0000 

0,4043 

0,0000 

0,6001 

0,0000 

0,8645 

0,0015 

0,0014 

0,0000 

0,0428 

0,1464 

0,0000 

0,0000 

0,0006 

0,1318 

0,0427 

0,23 

3,12 

2,27 

2,84 

2,07 

5034 

77 

Філія N 802 (КП РЕО-1) 

вул. Булгакова 

16 

0,5433 

0,0000 

0,3935 

0,0000 

0,2340 

0,0424 

0,7119 

0,0019 

0,0019 

0,0000 

0,0679 

0,1085 

0,0000 

0,0000 

0,0005 

0,0786 

0,0011 

0,22 

2,88 

2,52 

2,62 

2,29 

5035 

78 

Філія N 802 (КП РЕО-1) 

вул. Булгакова 

17 

0,1246 

0,0000 

0,4589 

0,0000 

0,7295 

0,0000 

0,7684 

0,0028 

0,0027 

0,0000 

0,0000 

0,1453 

0,0000 

0,0000 

0,0005 

0,0769 

0,0195 

0,23 

3,07 

2,09 

2,79 

1,90 

5036 

79 

Філія N 802 (КП РЕО-1) 

вул. Девятого Травня 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5993 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0711 

0,1508 

0,0000 

0,08 

1,08 

1,08 

0,99 

0,99 

5037 

80 

Філія N 802 (КП РЕО-1) 

вул. Жолудєва 

1Д 

0,1140 

0,0000 

0,4276 

0,0000 

0,4224 

0,0000 

1,0542 

0,0031 

0,0030 

0,0000 

0,0000 

0,0285 

0,0000 

0,0000 

0,0009 

0,3104 

0,0452 

0,24 

3,18 

2,56 

2,89 

2,33 

5038 

81 

Філія N 802 (КП РЕО-1) 

вул. Жолудєва 

1В 

0,2503 

0,0000 

0,3877 

0,0000 

0,4187 

0,0000 

1,0495 

0,0030 

0,0030 

0,0000 

0,0000 

0,0142 

0,0000 

0,0000 

0,0009 

0,1699 

0,1860 

0,24 

3,28 

2,48 

2,98 

2,25 

5039 

82 

Філія N 802 (КП РЕО-1) 

вул. Жолудєва 

1А 

0,1307 

0,0000 

0,4443 

0,0000 

0,4221 

0,0000 

1,0537 

0,0031 

0,0030 

0,0000 

0,0000 

0,0286 

0,0000 

0,0000 

0,0009 

0,2208 

0,0169 

0,23 

3,07 

2,49 

2,79 

2,26 

5040 

83 

Філія N 802 (КП РЕО-1) 

вул. Жолудєва 

1Б 

0,1927 

0,0000 

0,4143 

0,0000 

0,4210 

0,0000 

1,0527 

0,0031 

0,0030 

0,0000 

0,0000 

0,0285 

0,0000 

0,0000 

0,0009 

0,2171 

0,0701 

0,24 

3,17 

2,52 

2,88 

2,29 

5041 

84 

Філія N 802 (КП РЕО-1) 

вул. Жолудєва 

1Г 

0,1602 

0,0000 

0,3789 

0,0000 

0,4225 

0,0000 

1,0544 

0,0031 

0,0030 

0,0000 

0,0000 

0,0857 

0,0000 

0,0000 

0,0009 

0,2542 

0,0190 

0,23 

3,14 

2,56 

2,86 

2,33 

5042 

85 

Філія N 802 (КП РЕО-1) 

вул. Жолудєва 

0,1103 

0,0000 

0,5551 

0,0000 

0,4110 

0,0000 

1,0403 

0,0030 

0,0030 

0,0000 

0,0000 

0,0280 

0,0000 

0,0000 

0,0009 

0,1840 

0,0194 

0,23 

3,11 

2,54 

2,83 

2,31 

5043 

86 

Філія N 802 (КП РЕО-1) 

вул. Жолудєва 

0,1049 

0,0000 

0,6047 

0,0000 

0,4248 

0,0000 

1,0575 

0,0031 

0,0031 

0,0000 

0,0000 

0,0287 

0,0000 

0,0000 

0,0009 

0,1821 

0,0133 

0,24 

3,20 

2,62 

2,91 

2,38 

5044 

87 

Філія N 802 (КП РЕО-1) 

вул. Жолудєва 

3А 

0,1048 

0,0000 

0,4423 

0,0000 

0,4245 

0,0000 

1,0573 

0,0031 

0,0030 

0,0000 

0,0000 

0,0287 

0,0000 

0,0000 

0,0009 

0,2364 

0,0943 

0,24 

3,16 

2,48 

2,87 

2,25 

5045 

88 

Філія N 802 (КП РЕО-1) 

вул. Жолудєва 

4Б 

0,1754 

0,0000 

0,3787 

0,0000 

0,8837 

0,0000 

0,7683 

0,0015 

0,0015 

0,0000 

0,0625 

0,0126 

0,0000 

0,0000 

0,0004 

0,0960 

0,0320 

0,24 

3,18 

1,98 

2,90 

1,80 

5046 

89 

Філія N 802 (КП РЕО-1) 

вул. Жолудєва 

5А 

0,1018 

0,0000 

0,4294 

0,0000 

0,4118 

0,0000 

1,0410 

0,0030 

0,0030 

0,0000 

0,0000 

0,0279 

0,0000 

0,0000 

0,0009 

0,1899 

0,2286 

0,24 

3,22 

2,37 

2,92 

2,16 

5047 

90 

Філія N 802 (КП РЕО-1) 

вул. Жолудєва 

0,1034 

0,0000 

0,4362 

0,0000 

0,4184 

0,0000 

1,0496 

0,0030 

0,0030 

0,0000 

0,0000 

0,0142 

0,0000 

0,0000 

0,0009 

0,2044 

0,2192 

0,24 

3,24 

2,40 

2,94 

2,18 

5048 

91 

Філія N 802 (КП РЕО-1) 

вул. Жолудєва 

0,3530 

0,0000 

0,4505 

0,0000 

0,4768 

0,0000 

0,7811 

0,0028 

0,0027 

0,0000 

0,0000 

0,1336 

0,0000 

0,0000 

0,0004 

0,1001 

0,0822 

0,23 

3,15 

2,41 

2,86 

2,19 

5049 

92 

Філія N 802 (КП РЕО-1) 

вул. Жолудєва 

6В 

0,1037 

0,0000 

0,5262 

0,0000 

0,7712 

0,0000 

0,8086 

0,0026 

0,0025 

0,0000 

0,0000 

0,0044 

0,0000 

0,0000 

0,0003 

0,1350 

0,0237 

0,23 

3,14 

2,09 

2,85 

1,90 

5050 

93 

Філія N 802 (КП РЕО-1) 

вул. Жолудєва 

6Б 

0,4087 

0,2065 

0,4138 

0,0000 

0,4690 

0,0000 

0,4161 

0,0027 

0,0026 

0,0000 

0,0000 

0,1473 

0,0000 

0,0000 

0,0007 

0,2562 

0,0408 

0,23 

3,12 

2,45 

2,84 

2,23 

5051 

94 

Філія N 802 (КП РЕО-1) 

вул. Жолудєва 

8А 

0,5185 

0,1498 

0,4667 

0,0000 

0,3042 

0,0000 

0,6324 

0,0029 

0,0029 

0,0000 

0,0000 

0,1166 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,1372 

0,0226 

0,23 

3,11 

2,68 

2,82 

2,43 

5052 

95 

Філія N 802 (КП РЕО-1) 

просп. Корольова академіка 

2/12 

0,2107 

0,0000 

0,4150 

0,0000 

0,6901 

0,0000 

0,7797 

0,0027 

0,0027 

0,0000 

0,0000 

0,0117 

0,0000 

0,0000 

0,0007 

0,1372 

0,0871 

0,23 

3,09 

2,06 

2,81 

1,87 

5053 

96 

Філія N 802 (КП РЕО-1) 

просп. Корольова академіка 

2Б 

0,1287 

0,0000 

0,4601 

0,0000 

0,4631 

0,0000 

0,7691 

0,0015 

0,0015 

0,0000 

0,0627 

0,1424 

0,0000 

0,0000 

0,0004 

0,0905 

0,0445 

0,21 

2,86 

2,19 

2,60 

1,99 

5054 

97 

Філія N 802 (КП РЕО-1) 

просп. Корольова академіка 

2А 

0,1166 

0,0000 

0,4478 

0,0000 

0,6895 

0,0000 

0,7729 

0,0015 

0,0015 

0,0000 

0,0635 

0,0129 

0,0000 

0,0000 

0,0004 

0,1654 

0,0397 

0,23 

3,05 

2,09 

2,77 

1,90 

5055 

98 

Філія N 802 (КП РЕО-1) 

просп. Корольова академіка 

0,1288 

0,0000 

0,4340 

0,0000 

0,6861 

0,0000 

0,7767 

0,0027 

0,0027 

0,0000 

0,0000 

0,0232 

0,0000 

0,0000 

0,0007 

0,1699 

0,0481 

0,22 

3,00 

2,03 

2,73 

1,85 

5056 

99 

Філія N 802 (КП РЕО-1) 

просп. Корольова академіка 

0,1319 

0,0000 

0,4410 

0,0000 

0,7029 

0,0000 

0,7835 

0,0028 

0,0027 

0,0000 

0,0000 

0,0356 

0,0000 

0,0000 

0,0008 

0,1665 

0,0215 

0,23 

3,02 

2,07 

2,75 

1,88 

5057 

100 

Філія N 802 (КП РЕО-1) 

просп. Корольова академіка 

12І 

0,0740 

0,0000 

0,4130 

0,0000 

0,6091 

0,0000 

0,8657 

0,0015 

0,0015 

0,0000 

0,0429 

0,1041 

0,0000 

0,0000 

0,0006 

0,2228 

0,0356 

0,23 

3,13 

2,28 

2,84 

2,07 

5058 

101 

Філія N 802 (КП РЕО-1) 

просп. Корольова академіка 

12Л 

0,1658 

0,0000 

0,4000 

0,0000 

0,6175 

0,0000 

0,8715 

0,0015 

0,0015 

0,0000 

0,0436 

0,0088 

0,0000 

0,0000 

0,0006 

0,2328 

0,0338 

0,23 

3,14 

2,28 

2,85 

2,07 

5059 

102 

Філія N 802 (КП РЕО-1) 

просп. Корольова академіка 

12А 

0,2620 

0,0000 

0,5062 

0,0000 

0,5218 

0,0000 

0,8102 

0,0026 

0,0025 

0,0000 

0,0000 

0,1469 

0,0000 

0,0000 

0,0003 

0,1058 

0,0178 

0,23 

3,14 

2,42 

2,85 

2,20 

5060 

103 

Філія N 802 (КП РЕО-1) 

просп. Корольова академіка 

12 

0,3956 

0,0000 

0,4444 

0,0000 

0,4951 

0,0000 

0,7790 

0,0029 

0,0028 

0,0000 

0,0000 

0,1454 

0,0000 

0,0000 

0,0003 

0,1118 

0,0224 

0,24 

3,17 

2,48 

2,88 

2,26 

5061 

104 

Філія N 802 (КП РЕО-1) 

просп. Корольова академіка 

12Ж 

0,1345 

0,0000 

0,4193 

0,0000 

0,6058 

0,0000 

0,8618 

0,0015 

0,0015 

0,0000 

0,0428 

0,0865 

0,0000 

0,0000 

0,0006 

0,1511 

0,0371 

0,23 

3,09 

2,24 

2,81 

2,04 

5062 

105 

Філія N 802 (КП РЕО-1) 

просп. Корольова академіка 

12Г 

0,1614 

0,0000 

0,4933 

0,0000 

0,7689 

0,0000 

0,8110 

0,0026 

0,0025 

0,0000 

0,0000 

0,0043 

0,0000 

0,0000 

0,0003 

0,1056 

0,0226 

0,23 

3,13 

2,09 

2,85 

1,90 

5063 

106 

Філія N 802 (КП РЕО-1) 

просп. Корольова академіка 

12Б 

0,1342 

0,0000 

0,3854 

0,0000 

0,7012 

0,0000 

0,7780 

0,0029 

0,0028 

0,0000 

0,0000 

0,0239 

0,0000 

0,0000 

0,0015 

0,1175 

0,2232 

0,23 

3,13 

1,91 

2,84 

1,74 

5064 

107 

Філія N 802 (КП РЕО-1) 

просп. Корольова академіка 

14 

0,1570 

0,0000 

0,4812 

0,0000 

0,7339 

0,0000 

0,7971 

0,0027 

0,0026 

0,0000 

0,0000 

0,0062 

0,0000 

0,0000 

0,0004 

0,1821 

0,0014 

0,23 

3,12 

2,15 

2,84 

1,96 

5065 

108 

Філія N 802 (КП РЕО-1) 

просп. Корольова академіка 

18 

0,1382 

0,0000 

0,4068 

0,0000 

0,6934 

0,0000 

0,7796 

0,0027 

0,0027 

0,0000 

0,0000 

0,1875 

0,0000 

0,0000 

0,0007 

0,0578 

0,0183 

0,23 

3,02 

2,08 

2,75 

1,89 

5066 

109 

Філія N 802 (КП РЕО-1) 

просп. Корольова академіка 

24 

0,1264 

0,0000 

0,4200 

0,0000 

0,3068 

0,0461 

0,7871 

0,0023 

0,0022 

0,0000 

0,0760 

0,1158 

0,0000 

0,0000 

0,0005 

0,4261 

0,0214 

0,23 

3,08 

2,58 

2,80 

2,35 

5067 

110 

Філія N 802 (КП РЕО-1) 

просп. Корольова академіка 

24А 

0,2470 

0,3043 

0,3981 

0,0000 

0,2795 

0,0489 

0,7352 

0,0020 

0,0019 

0,0000 

0,0730 

0,1144 

0,0000 

0,0000 

0,0005 

0,0696 

0,0881 

0,23 

3,12 

2,57 

2,83 

2,34 

5068 

111 

Філія N 802 (КП РЕО-1) 

вул. Нова 

0,4569 

0,0000 

0,6689 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,9785 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1599 

0,0000 

0,0000 

0,0014 

0,1309 

0,0000 

0,24 

3,16 

3,16 

2,88 

2,88 

5069 

112 

Філія N 802 (КП РЕО-1) 

вул. Симиренка 

1Б 

0,4231 

0,0000 

0,4307 

0,0000 

0,3480 

0,0000 

0,7165 

0,0004 

0,0004 

0,0000 

0,0724 

0,1476 

0,0000 

0,0000 

0,0005 

0,1810 

0,0570 

0,23 

3,14 

2,60 

2,85 

2,37 

5070 

113 

Філія N 802 (КП РЕО-1) 

вул. Симиренка 

1Г 

0,3717 

0,0000 

0,3944 

0,0000 

0,4238 

0,0000 

0,7191 

0,0004 

0,0004 

0,0000 

0,0757 

0,1446 

0,0000 

0,0000 

0,0005 

0,1541 

0,0947 

0,23 

3,14 

2,46 

2,86 

2,23 

5071 

114 

Філія N 802 (КП РЕО-1) 

вул. Симиренка 

1В 

0,3939 

0,0000 

0,4276 

0,0000 

0,3502 

0,0000 

0,7184 

0,0004 

0,0004 

0,0000 

0,0754 

0,1441 

0,0000 

0,0000 

0,0005 

0,1293 

0,1196 

0,23 

3,11 

2,49 

2,83 

2,27 

5072 

115 

Філія N 802 (КП РЕО-1) 

вул. Симиренка 

0,3271 

0,0000 

0,4689 

0,0000 

0,5088 

0,0000 

0,8038 

0,0005 

0,0005 

0,0000 

0,0000 

0,0921 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,1276 

0,0453 

0,23 

3,13 

2,40 

2,85 

2,18 

5073 

116 

Філія N 802 (КП РЕО-1) 

вул. Симиренка 

7А 

0,2560 

0,0000 

0,4696 

0,0000 

0,2860 

0,0000 

1,0523 

0,0028 

0,0028 

0,0000 

0,0000 

0,1185 

0,0000 

0,0000 

0,0005 

0,1361 

0,0661 

0,24 

3,16 

2,69 

2,87 

2,45 

5074 

117 

Філія N 802 (КП РЕО-1) 

вул. Симиренка 

0,3544 

0,0000 

0,4666 

0,0000 

0,4799 

0,0000 

0,7859 

0,0028 

0,0027 

0,0000 

0,0000 

0,1176 

0,0000 

0,0000 

0,0003 

0,1447 

0,0251 

0,23 

3,14 

2,47 

2,86 

2,25 

5075 

118 

Філія N 802 (КП РЕО-1) 

вул. Симиренка 

7Б 

0,1111 

0,0000 

0,5116 

0,0000 

0,4168 

0,0000 

1,0538 

0,0028 

0,0028 

0,0000 

0,0000 

0,1019 

0,0000 

0,0000 

0,0005 

0,1362 

0,0196 

0,23 

3,11 

2,54 

2,83 

2,30 

5076 

119 

Філія N 802 (КП РЕО-1) 

вул. Симиренка 

13/1 

0,1164 

0,0000 

0,4111 

0,0000 

0,8752 

0,0000 

0,7725 

0,0015 

0,0015 

0,0000 

0,0625 

0,0063 

0,0000 

0,0000 

0,0004 

0,0995 

0,0564 

0,24 

3,17 

1,94 

2,88 

1,77 

5077 

120 

Філія N 802 (КП РЕО-1) 

вул. Симиренка 

21А 

0,1959 

0,0000 

0,4517 

0,0000 

0,6023 

0,0691 

0,7700 

0,0016 

0,0015 

0,0000 

0,0629 

0,1155 

0,0000 

0,0000 

0,0004 

0,0785 

0,0064 

0,23 

3,11 

2,21 

2,83 

2,01 

5078 

121 

Філія N 802 (КП РЕО-1) 

вул. Симиренка 

23 

0,5740 

0,0000 

0,4405 

0,0000 

0,2799 

0,0359 

0,7431 

0,0025 

0,0025 

0,0000 

0,0000 

0,1165 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,1149 

0,0823 

0,24 

3,16 

2,63 

2,87 

2,39 

5079 

122 

Філія N 802 (КП РЕО-1) 

вул. Симиренка 

25 

0,1779 

0,0000 

0,9597 

0,0000 

0,2948 

0,0483 

0,4295 

0,0014 

0,0013 

0,0000 

0,0774 

0,0808 

0,0000 

0,0000 

0,0005 

0,2153 

0,0643 

0,23 

3,10 

2,57 

2,82 

2,33 

5080 

123 

Філія N 802 (КП РЕО-1) 

вул. Симиренка 

25А 

0,5418 

0,0000 

0,4163 

0,0000 

0,2596 

0,0410 

0,7522 

0,0023 

0,0022 

0,0000 

0,0000 

0,1170 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,1271 

0,0455 

0,23 

3,04 

2,59 

2,77 

2,35 

5081 

124 

Філія N 802 (КП РЕО-1) 

вул. Симиренка 

27 

0,5330 

0,0000 

0,4384 

0,0000 

0,2736 

0,0448 

0,7310 

0,0015 

0,0015 

0,0000 

0,0717 

0,1155 

0,0000 

0,0000 

0,0005 

0,0775 

0,0534 

0,23 

3,09 

2,60 

2,81 

2,36 

5082 

125 

Філія N 802 (КП РЕО-1) 

вул. Симиренка 

29 

0,2278 

0,0000 

0,3942 

0,0000 

0,2851 

0,0467 

0,7822 

0,0019 

0,0019 

0,0000 

0,0747 

0,1166 

0,0000 

0,0000 

0,0005 

0,4189 

0,0238 

0,23 

3,13 

2,66 

2,85 

2,42 

5083 

126 

Філія N 802 (КП РЕО-1) 

вул. Симиренка 

31 

0,5661 

0,0490 

0,4184 

0,0000 

0,2826 

0,0405 

0,7501 

0,0022 

0,0021 

0,0000 

0,0000 

0,1168 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,1149 

0,0200 

0,23 

3,12 

2,67 

2,84 

2,42 

5084 

127 

Філія N 803 (КП РЕО-3) 

вул. Зодчих 

30/6 

0,4357 

0,3372 

0,3870 

0,0000 

0,3388 

0,0814 

0,5917 

0,0052 

0,0056 

0,0000 

0,0527 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0474 

0,0388 

0,23 

3,06 

2,46 

2,79 

2,24 

5085

 

Позицію виключено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5086 

129 

Філія N 803 (КП РЕО-3) 

вул. Зодчих 

32В 

0,4646 

0,2569 

0,3638 

0,0000 

0,5970 

0,0714 

0,4600 

0,0023 

0,0025 

0,0000 

0,0000 

0,0233 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0495 

0,0310 

0,23 

3,07 

2,14 

2,79 

1,95 

5087 

130 

Філія N 803 (КП РЕО-3) 

вул. Зодчих 

34 

0,3604 

0,1735 

0,3337 

0,0000 

0,5276 

0,0804 

0,6975 

0,0032 

0,0034 

0,0000 

0,0000 

0,0479 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0743 

0,0274 

0,23 

3,07 

2,24 

2,80 

2,03 

5088 

131 

Філія N 803 (КП РЕО-3) 

вул. Зодчих 

36 

0,4339 

0,1869 

0,3508 

0,0000 

0,3992 

0,0802 

0,7078 

0,0034 

0,0036 

0,0000 

0,0000 

0,0355 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0914 

0,0432 

0,23 

3,08 

2,39 

2,80 

2,18 

5089 

132 

Філія N 803 (КП РЕО-3) 

вул. Зодчих 

38 

0,4610 

0,1905 

0,3576 

0,0000 

0,4072 

0,0804 

0,6814 

0,0035 

0,0037 

0,0000 

0,0000 

0,0144 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0932 

0,0441 

0,23 

3,08 

2,38 

2,80 

2,17 

5090 

133 

Філія N 803 (КП РЕО-3) 

вул. Зодчих 

40 

0,5313 

0,1902 

0,3688 

0,0000 

0,4063 

0,0802 

0,6400 

0,0034 

0,0037 

0,0000 

0,0000 

0,0113 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0682 

0,0440 

0,23 

3,10 

2,40 

2,82 

2,18 

5091 

134 

Філія N 803 (КП РЕО-3) 

бульв. Кольцова 

17В 

0,1600 

0,2310 

0,2855 

0,0000 

0,3008 

0,0244 

0,5235 

0,0041 

0,0044 

0,9918 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0020 

0,0525 

0,0301 

0,26 

3,45 

2,98 

3,13 

2,71 

5092 

135 

Філія N 803 (КП РЕО-3) 

бульв. Кольцова 

17 

0,5028 

0,2272 

0,3613 

0,0000 

0,2603 

0,0804 

0,7286 

0,0031 

0,0033 

0,0000 

0,0000 

0,0605 

0,0000 

0,0000 

0,0005 

0,0860 

0,0282 

0,23 

3,09 

2,60 

2,81 

2,37 

5093 

136 

Філія N 803 (КП РЕО-3) 

бульв. Кольцова 

17Г 

0,1559 

0,3396 

0,5250 

0,0000 

0,4008 

0,0799 

0,7857 

0,0034 

0,0036 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0273 

0,23 

3,06 

2,39 

2,79 

2,18 

5094 

137 

Філія N 803 (КП РЕО-3) 

бульв. Кольцова 

19 

0,4414 

0,2281 

0,3530 

0,0000 

0,2610 

0,0803 

0,7287 

0,0031 

0,0033 

0,0000 

0,0000 

0,0601 

0,0000 

0,0000 

0,0005 

0,0778 

0,0283 

0,22 

2,99 

2,50 

2,72 

2,28 

5095 

138 

Філія N 803 (КП РЕО-3) 

просп. Курбаса Леся 

15 

0,2794 

0,1772 

0,3651 

0,0000 

0,5365 

0,0718 

0,6893 

0,0002 

0,0002 

0,0000 

0,0000 

0,0072 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0555 

0,0365 

0,22 

2,93 

2,08 

2,66 

1,89 

5096 

139 

Філія N 803 (КП РЕО-3) 

просп. Курбаса Леся 

17 

0,3901 

0,2113 

0,3214 

0,0000 

0,2374 

0,0714 

0,6714 

0,0003 

0,0003 

0,0000 

0,0402 

0,1252 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0621 

0,0260 

0,21 

2,85 

2,41 

2,59 

2,19 

5097 

140 

Філія N 803 (КП РЕО-3) 

вул. Литвиненко-Вольгемут 

2А 

0,4868 

0,1404 

0,4203 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6954 

0,0058 

0,0063 

0,0000 

0,0000 

0,0506 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1017 

0,0000 

0,19 

2,52 

2,52 

2,29 

2,29 

5098 

141 

Філія N 803 (КП РЕО-3) 

вул. Литвиненко-Вольгемут 

0,7793 

0,0469 

0,3371 

0,0000 

0,4017 

0,0803 

0,5755 

0,0035 

0,0037 

0,0000 

0,0000 

0,0091 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0627 

0,0435 

0,23 

3,09 

2,40 

2,81 

2,18 

5099 

142 

Філія N 804 (КП РЕО-3) 

вул. Картвелішвілі 

3В 

0,4964 

0,1694 

0,4193 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7835 

0,0055 

0,0059 

0,0000 

0,0000 

0,3261 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1107 

0,0000 

0,23 

3,06 

3,06 

2,78 

2,78 

5100 

143 

Філія N 804 (КП РЕО-3) 

вул. Картвелішвілі 

3Б 

0,4124 

0,1701 

0,3736 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7862 

0,0055 

0,0060 

0,0000 

0,0000 

0,3273 

0,0000 

0,0000 

0,0011 

0,0554 

0,0000 

0,21 

2,82 

2,82 

2,57 

2,57 

5101 

144 

Філія N 804 (КП РЕО-3) 

вул. Картвелішвілі 

3А 

0,4188 

0,1701 

0,4115 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7885 

0,0658 

0,0714 

0,0000 

0,0000 

0,3275 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1112 

0,0000 

0,23 

3,12 

3,12 

2,84 

2,84 

5102 

145 

Філія N 804 (КП РЕО-3) 

вул. Картвелішвілі 

5А 

0,5259 

0,1260 

0,3201 

0,0000 

0,2456 

0,0378 

0,5410 

0,0322 

0,3488 

0,0000 

0,0000 

0,0422 

0,0000 

0,0000 

0,0014 

0,0609 

0,0242 

0,23 

3,04 

2,64 

2,77 

2,40 

5103 

146 

Філія N 804 (КП РЕО-3) 

вул. Картвелішвілі 

0,2137 

0,1333 

0,3175 

0,0000 

0,2639 

0,0224 

0,4916 

0,0004 

0,0004 

0,8722 

0,0000 

0,0040 

0,0000 

0,0000 

0,0003 

0,0067 

0,0286 

0,23 

3,11 

2,69 

2,83 

2,45 

5104 

147 

Філія N 804 (КП РЕО-3) 

вул. Картвелішвілі 

0,5350 

0,1705 

0,3635 

0,0000 

0,2606 

0,0857 

0,7331 

0,0031 

0,0033 

0,0000 

0,0000 

0,0601 

0,0000 

0,0000 

0,0005 

0,0258 

0,0282 

0,22 

3,00 

2,50 

2,72 

2,27 

5105 

148 

Філія N 804 (КП РЕО-3) 

бульв. Кольцова 

18А 

0,6484 

0,1354 

0,3444 

0,0000 

0,1277 

0,0536 

0,7493 

0,0020 

0,0021 

0,0000 

0,0449 

0,0976 

0,0000 

0,0000 

0,0008 

0,0759 

0,0305 

0,23 

3,05 

2,77 

2,78 

2,52 

5106 

149 

Філія N 804 (КП РЕО-3) 

бульв. Кольцова 

20 

0,9130 

0,1559 

0,4195 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7237 

0,0051 

0,0055 

0,0000 

0,0000 

0,0174 

0,0000 

0,0000 

0,0020 

0,1021 

0,0000 

0,23 

3,09 

3,09 

2,81 

2,81 

5107 

150 

Філія N 804 (КП РЕО-3) 

бульв. Кольцова 

24 

0,7197 

0,1455 

0,4208 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7221 

0,0051 

0,0055 

0,0000 

0,0000 

0,1660 

0,0000 

0,0000 

0,0019 

0,1027 

0,0000 

0,23 

3,02 

3,02 

2,75 

2,75 

5108 

151 

Філія N 804 (КП РЕО-3) 

вул. Корольова академіка 

1/2 

1,0518 

0,2717 

0,3900 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5240 

0,0054 

0,0059 

0,0000 

0,0000 

0,0100 

0,0000 

0,0000 

0,0021 

0,0891 

0,0000 

0,23 

3,10 

3,10 

2,82 

2,82 

5109 

152 

Філія N 804 (КП РЕО-3) 

вул. Корольова академіка 

1А 

0,6913 

0,3426 

0,3286 

0,0000 

0,3117 

0,0340 

0,5136 

0,0032 

0,0034 

0,0000 

0,0000 

0,0171 

0,0000 

0,0000 

0,0018 

0,0735 

0,0304 

0,23 

3,10 

2,61 

2,82 

2,37 

5110 

153 

Філія N 804 (КП РЕО-3) 

вул. Корольова академіка 

0,3436 

0,3558 

0,4269 

0,0000 

0,2116 

0,1189 

0,7671 

0,0039 

0,0041 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1008 

0,0275 

0,23 

3,12 

2,64 

2,83 

2,40 

5111 

154 

Філія N 804 (КП РЕО-3) 

вул. Корольова академіка 

2А 

0,4838 

0,3673 

0,2757 

0,0000 

0,5320 

0,0620 

0,4898 

0,0034 

0,0036 

0,0000 

0,0218 

0,0077 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0650 

0,0409 

0,23 

3,11 

2,27 

2,82 

2,06 

5112 

155 

Філія N 804 (КП РЕО-3) 

вул. Корольова академіка 

3Б 

0,4784 

0,2987 

0,3534 

0,0000 

0,4571 

0,0882 

0,5341 

0,0032 

0,0034 

0,0000 

0,0000 

0,0216 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0652 

0,0303 

0,23 

3,08 

2,32 

2,80 

2,11 

5113 

156 

Філія N 804 (КП РЕО-3) 

вул. Корольова академіка 

3А 

0,5099 

0,2967 

0,3282 

0,0000 

0,4543 

0,0962 

0,5281 

0,0032 

0,0033 

0,0000 

0,0000 

0,0254 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0595 

0,0301 

0,23 

3,08 

2,32 

2,80 

2,11 

5114 

157 

Філія N 804 (КП РЕО-3) 

вул. Корольова академіка 

0,2949 

0,2276 

0,2922 

0,0000 

0,5801 

0,0837 

0,6048 

0,0026 

0,0028 

0,0000 

0,0000 

0,1117 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0679 

0,0392 

0,23 

3,05 

2,12 

2,77 

1,93 

5115 

158 

Філія N 804 (КП РЕО-3) 

вул. Корольова академіка 

0,4234 

0,1786 

0,3226 

0,0000 

0,5832 

0,0292 

0,6183 

0,0028 

0,0030 

0,0000 

0,0000 

0,0549 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0611 

0,0393 

0,23 

3,06 

2,20 

2,78 

2,00 

5116 

159 

Філія N 804 (КП РЕО-3) 

вул. Корольова академіка 

6А 

0,6525 

0,1474 

0,5962 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,8000 

0,0048 

0,0052 

0,0000 

0,0000 

0,0127 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1177 

0,0000 

0,23 

3,08 

3,08 

2,80 

2,80 

5117 

160 

Філія N 804 (КП РЕО-3) 

вул. Корольова академіка 

0,7960 

0,1806 

0,4429 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6630 

0,0055 

0,0060 

0,0000 

0,0000 

0,0184 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1112 

0,0000 

0,22 

2,94 

2,94 

2,67 

2,67 

5118 

161 

Філія N 804 (КП РЕО-3) 

вул. Корольова академіка 

8А 

0,7540 

0,1355 

0,3342 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7866 

0,0049 

0,0053 

0,0000 

0,0000 

0,1833 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1104 

0,0000 

0,23 

3,05 

3,05 

2,78 

2,78 

5119 

162 

Філія N 804 (КП РЕО-3) 

вул. Корольова академіка 

0,2559 

0,1949 

0,3622 

0,0000 

0,6433 

0,0843 

0,5721 

0,0027 

0,0029 

0,0000 

0,0000 

0,1049 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0571 

0,0434 

0,23 

3,07 

2,05 

2,79 

1,86 

5120 

163 

Філія N 804 (КП РЕО-3) 

вул. Корольова академіка 

10 

1,1682 

0,1355 

0,3844 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5816 

0,0042 

0,0045 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0765 

0,0000 

0,23 

3,11 

3,11 

2,83 

2,83 

5121 

164 

Філія N 804 (КП РЕО-3) 

вул. Корольова академіка 

10Б 

1,0186 

0,1439 

0,4272 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6847 

0,0043 

0,0047 

0,0000 

0,0000 

0,0203 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0495 

0,0000 

0,23 

3,11 

3,11 

2,82 

2,82 

5122 

165 

Філія N 804 (КП РЕО-3) 

вул. Корольова академіка 

10В 

0,6157 

0,1883 

0,5517 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,8281 

0,0047 

0,0051 

0,0000 

0,0000 

0,0252 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1296 

0,0000 

0,23 

3,10 

3,10 

2,82 

2,82 

5123 

166 

Філія N 804 (КП РЕО-3) 

вул. Корольова академіка 

10А 

0,8491 

0,1741 

0,5006 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7186 

0,0042 

0,0045 

0,0000 

0,0000 

0,0146 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0771 

0,0000 

0,23 

3,09 

3,09 

2,81 

2,81 

5124 

167 

Філія N 804 (КП РЕО-3) 

вул. Корольова академіка 

11/1 

1,0650 

0,1528 

0,4118 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5942 

0,0061 

0,0066 

0,0000 

0,0000 

0,0096 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0637 

0,0000 

0,23 

3,05 

3,05 

2,77 

2,77 

5125 

168 

Філія N 804 (КП РЕО-3) 

просп. Курбаса Леся 

1А 

0,4981 

0,1719 

0,3703 

0,0000 

0,4711 

0,0793 

0,5717 

0,0013 

0,0013 

0,0000 

0,0406 

0,0131 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0551 

0,0320 

0,23 

3,04 

2,27 

2,77 

2,07 

5126 

169 

Філія N 804 (КП РЕО-3) 

просп. Курбаса Леся 

1-2 

1,0258 

0,0468 

0,3169 

0,0000 

0,2608 

0,0615 

0,4985 

0,0024 

0,0024 

0,0000 

0,0400 

0,0194 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0553 

0,0273 

0,23 

3,11 

2,65 

2,83 

2,41 

5127 

170 

Філія N 804 (КП РЕО-3) 

просп. Курбаса Леся 

1Б 

0,4740 

0,3692 

0,3052 

0,0000 

0,4861 

0,0376 

0,5379 

0,0030 

0,0033 

0,0000 

0,0272 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0511 

0,0433 

0,23 

3,09 

2,34 

2,81 

2,12 

5128 

171 

Філія N 804 (КП РЕО-3) 

просп. Курбаса Леся 

1-1 

0,5325 

0,2018 

0,3238 

0,0000 

0,2612 

0,0615 

0,6699 

0,0024 

0,0024 

0,0000 

0,0400 

0,1681 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0620 

0,0273 

0,23 

3,11 

2,64 

2,82 

2,40 

5129 

172 

Філія N 804 (КП РЕО-3) 

просп. Курбаса Леся 

3А 

0,5340 

0,1802 

0,3895 

0,0000 

0,4027 

0,0801 

0,6248 

0,0013 

0,0013 

0,0000 

0,0426 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0542 

0,0339 

0,23 

3,09 

2,41 

2,81 

2,19 

5130 

173 

Філія N 804 (КП РЕО-3) 

просп. Курбаса Леся 

3Г 

0,4569 

0,1727 

0,3275 

0,0000 

0,3862 

0,0802 

0,6854 

0,0012 

0,0012 

0,0000 

0,0496 

0,0777 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0636 

0,0325 

0,23 

3,08 

2,42 

2,80 

2,20 

5131 

174 

Філія N 804 (КП РЕО-3) 

просп. Курбаса Леся 

0,5119 

0,1717 

0,3492 

0,0000 

0,4763 

0,0607 

0,6260 

0,0012 

0,0013 

0,0000 

0,0407 

0,0263 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0557 

0,0324 

0,23 

3,11 

2,35 

2,82 

2,14 

5132 

175 

Філія N 804 (КП РЕО-3) 

просп. Курбаса Леся 

3Б 

0,5179 

0,1784 

0,3817 

0,0000 

0,4547 

0,0873 

0,5622 

0,0013 

0,0013 

0,0000 

0,0422 

0,0312 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0617 

0,0366 

0,23 

3,11 

2,35 

2,83 

2,13 

5133 

176 

Філія N 804 (КП РЕО-3) 

просп. Курбаса Леся 

3В 

0,5196 

0,1724 

0,3206 

0,0000 

0,3967 

0,0788 

0,6745 

0,0018 

0,0019 

0,0000 

0,0407 

0,0511 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0625 

0,0319 

0,23 

3,11 

2,44 

2,82 

2,21 

5134 

177 

Філія N 804 (КП РЕО-3) 

просп. Курбаса Леся 

0,5964 

0,1803 

0,4281 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7390 

0,0055 

0,0059 

0,0000 

0,0000 

0,2901 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1093 

0,0000 

0,23 

3,11 

3,11 

2,83 

2,83 

5135 

178 

Філія N 804 (КП РЕО-3) 

просп. Курбаса Леся 

5А 

0,4064 

0,2024 

0,3490 

0,0000 

0,4726 

0,0774 

0,6941 

0,0035 

0,0037 

0,0000 

0,0000 

0,0206 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0763 

0,0418 

0,23 

3,10 

2,32 

2,82 

2,11 

5136 

179 

Філія N 804 (КП РЕО-3) 

просп. Курбаса Леся 

9Е 

0,5907 

0,1730 

0,4112 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6426 

0,0059 

0,0064 

0,0000 

0,0000 

0,2770 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1188 

0,0000 

0,22 

2,94 

2,94 

2,67 

2,67 

5137 

180 

Філія N 804 (КП РЕО-3) 

просп. Курбаса Леся 

0,4569 

0,2748 

0,3568 

0,0000 

0,5341 

0,0516 

0,5279 

0,0033 

0,0034 

0,0000 

0,0000 

0,0042 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0762 

0,0390 

0,23 

3,07 

2,25 

2,79 

2,04 

5138 

181 

Філія N 804 (КП РЕО-3) 

вул. Кучера Василя 

2А 

0,3408 

0,1870 

0,3857 

0,0000 

0,2589 

0,0999 

0,6894 

0,0031 

0,0033 

0,0000 

0,0000 

0,0642 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0761 

0,0280 

0,21 

2,82 

2,31 

2,56 

2,10 

5139 

182 

Філія N 804 (КП РЕО-3) 

вул. Кучера Василя 

0,3503 

0,2527 

0,3835 

0,0000 

0,3566 

0,0854 

0,6669 

0,0031 

0,0032 

0,0000 

0,0000 

0,0881 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0816 

0,0386 

0,23 

3,05 

2,42 

2,77 

2,20 

5140 

183 

Філія N 804 (КП РЕО-3) 

вул. Кучера Василя 

0,4105 

0,1616 

0,3860 

0,0000 

0,5022 

0,0862 

0,6585 

0,0030 

0,0031 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0715 

0,0435 

0,23 

3,07 

2,24 

2,79 

2,03 

5141 

184 

Філія N 804 (КП РЕО-3) 

вул. Кучера Василя 

0,2682 

0,1955 

0,4335 

0,0000 

0,6605 

0,0924 

0,5643 

0,0021 

0,0022 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0644 

0,0468 

0,23 

3,08 

2,02 

2,80 

1,84 

5142 

185 

Філія N 804 (КП РЕО-3) 

вул. Кучера Василя 

0,6543 

0,1791 

0,3468 

0,0000 

0,3337 

0,0853 

0,6418 

0,0030 

0,0031 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0672 

0,0434 

0,23 

3,11 

2,50 

2,83 

2,27 

5143 

186 

Філія N 804 (КП РЕО-3) 

вул. Кучера Василя 

10 

0,3801 

0,1746 

0,3722 

0,0000 

0,4814 

0,0848 

0,6594 

0,0029 

0,0031 

0,0000 

0,0000 

0,0602 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0631 

0,0426 

0,23 

3,07 

2,26 

2,79 

2,06 

5144 

187 

Філія N 804 (КП РЕО-3) 

вул. Потапова генерала 

1Б 

0,5752 

0,1495 

0,2965 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7663 

0,0055 

0,0059 

0,0000 

0,0000 

0,2995 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1094 

0,0000 

0,22 

2,91 

2,91 

2,65 

2,65 

5145 

188 

Філія N 804 (КП РЕО-3) 

вул. Потапова генерала 

1Д 

0,4581 

0,2363 

0,3740 

0,0000 

0,4952 

0,0825 

0,5262 

0,0023 

0,0024 

0,0000 

0,0535 

0,0051 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0503 

0,0410 

0,23 

3,07 

2,25 

2,79 

2,05 

5146 

189 

Філія N 804 (КП РЕО-3) 

вул. Потапова генерала 

1Г 

0,8288 

0,1076 

0,3026 

0,0000 

0,2425 

0,0997 

0,6693 

0,0034 

0,0036 

0,0000 

0,0000 

0,0100 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0651 

0,0239 

0,23 

3,11 

2,63 

2,83 

2,39 

5147 

190 

Філія N 804 (КП РЕО-3) 

вул. Потапова генерала 

1/5 

0,5051 

0,1442 

0,3843 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7712 

0,0054 

0,0058 

0,0000 

0,0000 

0,1123 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1084 

0,0000 

0,20 

2,69 

2,69 

2,44 

2,44 

5148 

191 

Філія N 804 (КП РЕО-3) 

вул. Потапова генерала 

1А 

0,5733 

0,2516 

0,4185 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7700 

0,0055 

0,0059 

0,0000 

0,0000 

0,1757 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1093 

0,0000 

0,23 

3,05 

3,05 

2,77 

2,77 

5149 

192 

Філія N 804 (КП РЕО-3) 

вул. Потапова генерала 

1В 

0,5816 

0,1508 

0,4246 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7736 

0,0055 

0,0060 

0,0000 

0,0000 

0,2561 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1104 

0,0000 

0,23 

3,05 

3,05 

2,77 

2,77 

5150 

193 

Філія N 804 (КП РЕО-3) 

вул. Потапова генерала 

0,3268 

0,1703 

0,3919 

0,0000 

0,3726 

0,0831 

0,7154 

0,0006 

0,0006 

0,0000 

0,0000 

0,0636 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0766 

0,0275 

0,22 

2,94 

2,30 

2,67 

2,09 

5151 

194 

Філія N 804 (КП РЕО-3) 

вул. Потапова генерала 

0,5844 

0,1498 

0,4094 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7719 

0,0055 

0,0060 

0,0000 

0,0000 

0,3009 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1099 

0,0000 

0,23 

3,09 

3,09 

2,81 

2,81 

5152 

195 

Філія N 804 (КП РЕО-3) 

вул. Потапова генерала 

0,6341 

0,1482 

0,4548 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7714 

0,0055 

0,0059 

0,0000 

0,0000 

0,1800 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1098 

0,0000 

0,23 

3,05 

3,05 

2,77 

2,77 

5153 

196 

Філія N 804 (КП РЕО-3) 

вул. Потапова генерала 

10 

0,5368 

0,1498 

0,4107 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7731 

0,0055 

0,0060 

0,0000 

0,0000 

0,3249 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1103 

0,0000 

0,23 

3,06 

3,06 

2,78 

2,78 

5154 

197 

Філія N 804 (КП РЕО-3) 

вул. Потапова генерала 

10А 

0,3750 

0,1879 

0,4264 

0,0000 

0,3131 

0,0854 

0,7848 

0,0035 

0,0037 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0965 

0,0213 

0,23 

3,03 

2,48 

2,76 

2,25 

5155 

198 

Філія N 804 (КП РЕО-3) 

вул. Сосніних сім'ї 

2/1 

0,7361 

0,1506 

0,3834 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7404 

0,0055 

0,0060 

0,0000 

0,0000 

0,1451 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1102 

0,0000 

0,22 

3,01 

3,01 

2,73 

2,73 

5156 

199 

Філія N 804 (КП РЕО-3) 

вул. Сосніних сім'ї 

2А 

0,3771 

0,2040 

0,3366 

0,0000 

0,5223 

0,0928 

0,6637 

0,0035 

0,0037 

0,0000 

0,0000 

0,0049 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0749 

0,0453 

0,23 

3,07 

2,20 

2,79 

2,00 

5157 

200 

Філія N 804 (КП РЕО-3) 

вул. Сосніних сім'ї 

6А 

0,2048 

0,3413 

0,4577 

0,0000 

0,3749 

0,0433 

0,7685 

0,0033 

0,0035 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1067 

0,0255 

0,23 

3,07 

2,49 

2,80 

2,26 

5158 

201 

Філія N 804 (КП РЕО-3) 

вул. Сосніних сім'ї 

0,6555 

0,1658 

0,4015 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7528 

0,0054 

0,0059 

0,0000 

0,0000 

0,2172 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1089 

0,0000 

0,23 

3,05 

3,05 

2,78 

2,78 

5159 

202 

Філія N 804 (КП РЕО-3) 

вул. Сосніних сім'ї 

0,6475 

0,1675 

0,4191 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7563 

0,0055 

0,0060 

0,0000 

0,0000 

0,1803 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1100 

0,0000 

0,23 

3,03 

3,03 

2,75 

2,75 

5160 

203 

Філія N 804 (КП РЕО-3) 

вул. Сосніних сім'ї 

10 

0,6477 

0,1677 

0,4369 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7565 

0,0055 

0,0060 

0,0000 

0,0000 

0,1868 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1101 

0,0000 

0,23 

3,06 

3,06 

2,78 

2,78 

5161 

204 

Філія N 804 (КП РЕО-3) 

вул. Сосніних сім'ї 

12 

0,3617 

0,1888 

0,3513 

0,0000 

0,2877 

0,1011 

0,9116 

0,0031 

0,0033 

0,0000 

0,0000 

0,0131 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0767 

0,0283 

0,23 

3,07 

2,52 

2,79 

2,29 

5162 

205 

Філія N 804 (КП РЕО-3) 

вул. Сосніних сім'ї 

12А 

0,4745 

0,1154 

0,6629 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,9421 

0,0065 

0,0070 

0,0000 

0,0000 

0,0238 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1198 

0,0000 

0,23 

3,10 

3,10 

2,82 

2,82 

5163 

206 

Філія N 804 (КП РЕО-3) 

вул. Сосніних сім'ї 

16 

0,3604 

0,2523 

0,3793 

0,0000 

0,3562 

0,0914 

0,6945 

0,0033 

0,0036 

0,0000 

0,0000 

0,0577 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0815 

0,0386 

0,23 

3,06 

2,42 

2,78 

2,20 

5164 

207 

Філія N 805 (КП РЕО-4) 

вул. Жмеринська 

0,3176 

0,1000 

0,4235 

0,0000 

0,3790 

0,1113 

0,5531 

0,0004 

0,0004 

0,0000 

0,0000 

0,2283 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1121 

0,0597 

0,23 

3,02 

2,29 

2,74 

2,08 

5165 

208 

Філія N 805 (КП РЕО-4) 

вул. Жмеринська 

0,3280 

0,1100 

0,4085 

0,0000 

0,3844 

0,1115 

0,5562 

0,0004 

0,0004 

0,0000 

0,0000 

0,2238 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1135 

0,0605 

0,23 

3,03 

2,30 

2,76 

2,09 

5166 

209 

Філія N 805 (КП РЕО-4) 

вул. Жмеринська 

10 

0,3171 

0,0968 

0,4161 

0,0000 

0,3713 

0,1084 

0,5491 

0,0004 

0,0003 

0,0000 

0,0000 

0,2203 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1101 

0,0585 

0,22 

2,97 

2,26 

2,70 

2,05 

5167 

210 

Філія N 805 (КП РЕО-4) 

вул. Зодчих 

44 

0,3227 

0,1796 

0,3869 

0,0000 

0,3190 

0,1081 

0,5721 

0,0004 

0,0004 

0,0000 

0,0437 

0,2321 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,0960 

0,0434 

0,23 

3,04 

2,42 

2,77 

2,20 

5168 

211 

Філія N 805 (КП РЕО-4) 

вул. Зодчих 

46 

0,3197 

0,1092 

0,4272 

0,0000 

0,3363 

0,1124 

0,5104 

0,0003 

0,0003 

0,0000 

0,0000 

0,3925 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1010 

0,0489 

0,23 

3,11 

2,46 

2,83 

2,23 

5169 

212 

Філія N 805 (КП РЕО-4) 

вул. Зодчих 

50А 

0,3891 

0,0778 

0,4996 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5233 

0,0003 

0,0003 

0,0000 

0,0000 

0,4183 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,1358 

0,0000 

0,20 

2,70 

2,70 

2,45 

2,45 

5170 

213 

Філія N 805 (КП РЕО-4) 

вул. Зодчих 

50В 

0,3337 

0,1352 

0,2882 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5266 

0,0014 

0,0016 

0,0000 

0,0000 

0,4691 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,0927 

0,0000 

0,18 

2,44 

2,44 

2,22 

2,22 

5171 

214 

Філія N 805 (КП РЕО-4) 

вул. Зодчих 

54 

0,2103 

0,1836 

0,3820 

0,0000 

0,2863 

0,0000 

0,5298 

0,0004 

0,0004 

0,0000 

0,0000 

0,4274 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1015 

0,0541 

0,21 

2,87 

2,42 

2,61 

2,20 

5172 

215 

Філія N 805 (КП РЕО-4) 

вул. Зодчих 

56 

0,1983 

0,1824 

0,4294 

0,0000 

0,2870 

0,1126 

0,5316 

0,0004 

0,0004 

0,0000 

0,0000 

0,4344 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1017 

0,0542 

0,23 

3,08 

2,48 

2,80 

2,25 

5173 

216 

Філія N 805 (КП РЕО-4) 

вул. Зодчих 

62 

0,2331 

0,1243 

0,4376 

0,0000 

0,4390 

0,1156 

0,5256 

0,0005 

0,0004 

0,0000 

0,0000 

0,2232 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1094 

0,0638 

0,22 

3,00 

2,18 

2,73 

1,98 

5174 

217 

Філія N 805 (КП РЕО-4) 

вул. Зодчих 

62Б 

0,3333 

0,1008 

0,4321 

0,0000 

0,4106 

0,1114 

0,5532 

0,0004 

0,0004 

0,0000 

0,0000 

0,2177 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1121 

0,0597 

0,23 

3,08 

2,31 

2,80 

2,10 

5175 

218 

Філія N 805 (КП РЕО-4) 

вул. Зодчих 

62А 

0,2863 

0,1008 

0,4400 

0,0000 

0,4123 

0,1113 

0,5541 

0,0004 

0,0004 

0,0000 

0,0000 

0,2203 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1126 

0,0599 

0,23 

3,03 

2,26 

2,76 

2,06 

5176 

219 

Філія N 805 (КП РЕО-4) 

вул. Зодчих 

64 

0,5468 

0,0052 

0,5274 

0,0000 

0,2676 

0,0000 

0,7726 

0,0010 

0,0011 

0,0000 

0,0000 

0,0300 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1652 

0,0389 

0,23 

3,11 

2,71 

2,83 

2,46 

5177 

220 

Філія N 805 (КП РЕО-4) 

вул. Зодчих 

66 

0,3627 

0,0683 

0,4125 

0,0000 

0,2674 

0,1143 

0,5471 

0,0004 

0,0004 

0,0000 

0,0000 

0,4229 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0902 

0,0389 

0,23 

3,07 

2,51 

2,79 

2,29 

5178 

221 

Філія N 805 (КП РЕО-4) 

вул. Зодчих 

68/2 

0,3370 

0,1666 

0,3745 

0,0000 

0,3169 

0,1072 

0,5725 

0,0004 

0,0004 

0,0000 

0,0438 

0,2359 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,0962 

0,0431 

0,23 

3,03 

2,41 

2,75 

2,19 

5179 

222 

Філія N 805 (КП РЕО-4) 

вул. Зодчих 

70 

0,3499 

0,0937 

0,4760 

0,0000 

0,5821 

0,0000 

0,5302 

0,0003 

0,0003 

0,0000 

0,0000 

0,0858 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,1083 

0,0576 

0,23 

3,02 

2,17 

2,74 

1,97 

5180 

223 

Філія N 805 (КП РЕО-4) 

вул. Зодчих 

72 

0,3395 

0,2549 

0,4277 

0,0000 

0,2735 

0,0000 

0,6261 

0,0006 

0,0006 

0,0000 

0,0000 

0,2676 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,0977 

0,0270 

0,23 

3,06 

2,66 

2,78 

2,42 

5181 

224 

Філія N 805 (КП РЕО-4) 

вул. Зодчих 

74 

0,3985 

0,2553 

0,4111 

0,0000 

0,2758 

0,0000 

0,6649 

0,0006 

0,0006 

0,0000 

0,0000 

0,1056 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,1052 

0,0273 

0,22 

2,96 

2,56 

2,69 

2,33 

5182 

225 

Філія N 805 (КП РЕО-4) 

вул. Зодчих 

78 

0,3111 

0,1778 

0,3668 

0,0000 

0,3057 

0,0000 

0,5527 

0,0006 

0,0006 

0,0000 

0,0000 

0,4349 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,1544 

0,0389 

0,23 

3,09 

2,64 

2,81 

2,40 

5183 

226 

Філія N 805 (КП РЕО-4) 

вул. Зодчих 

80 

0,4122 

0,0119 

0,6535 

0,0000 

0,3103 

0,0000 

0,7048 

0,0014 

0,0013 

0,0000 

0,0000 

0,0373 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,1681 

0,0395 

0,23 

3,09 

2,63 

2,81 

2,39 

5184 

227 

Філія N 805 (КП РЕО-4) 

вул. Зодчих 

80А 

0,5082 

0,0078 

0,5872 

0,0000 

0,3076 

0,0000 

0,7017 

0,0013 

0,0012 

0,0000 

0,0000 

0,0400 

0,0000 

0,0000 

0,0002 

0,1582 

0,0392 

0,23 

3,11 

2,65 

2,82 

2,41 

5185 

228 

Філія N 805 (КП РЕО-4) 

дорога. Кільцева 

0,2889 

0,1886 

0,5673 

0,0000 

0,4275 

0,0000 

0,5760 

0,0010 

0,0010 

0,0000 

0,0000 

0,0537 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,1146 

0,0486 

0,22 

2,99 

2,36 

2,72 

2,15 

5186 

229 

Філія N 805 (КП РЕО-4) 

дорога. Кільцева 

0,2698 

0,2577 

0,3499 

0,0000 

0,4528 

0,0000 

0,5662 

0,0006 

0,0005 

0,0000 

0,0000 

0,2327 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,1111 

0,0468 

0,23 

3,02 

2,36 

2,75 

2,15 

5187 

230 

Філія N 805 (КП РЕО-4) 

просп. Курбаса Леся 

18 

0,2552 

0,1382 

0,4051 

0,0000 

0,3449 

0,1126 

0,5319 

0,0004 

0,0004 

0,0000 

0,0000 

0,4075 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,1018 

0,0543 

0,23 

3,11 

2,43 

2,82 

2,21 

5188 

231 

Філія N 805 (КП РЕО-4) 

просп. Курбаса Леся 

18А 

0,3631 

0,0847 

0,4361 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5323 

0,0007 

0,0007 

0,0000 

0,0000 

0,4217 

0,0000 

0,0000 

0,0007 

0,1380 

0,0000 

0,19 

2,61 

2,61 

2,37 

2,37 

5189 

232 

Філія N 805 (КП РЕО-4) 

просп. Курбаса Леся 

18Г 

0,3410 

0,1016 

0,4629 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4814 

0,0006 

0,0006 

0,0000 

0,0000 

0,3752 

0,0000 

0,0000 

0,0006 

0,1258 

0,0000 

0,19 

2,49 

2,49 

2,27 

2,27 

5190 

233 

Філія N 805 (КП РЕО-4) 

бульв. Роллана Ромена 

0,3947 

0,1057 

0,4087 

0,0000 

0,3531 

0,1000 

0,4723 

0,0003 

0,0003 

0,0000 

0,0000 

0,3596 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,0990 

0,0556 

0,23 

3,10 

2,43 

2,82 

2,21 

5191 

234 

Філія N 805 (КП РЕО-4) 

бульв. Роллана Ромена 

0,2335 

0,0992 

0,4082 

0,0000 

0,3906 

0,1124 

0,5208 

0,0002 

0,0002 

0,0000 

0,0000 

0,3802 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1058 

0,0615 

0,23 

3,05 

2,31 

2,78 

2,10 

5192 

235 

Філія N 805 (КП РЕО-4) 

бульв. Роллана Ромена 

5Б 

0,4166 

0,0905 

0,4272 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5890 

0,0004 

0,0005 

0,0000 

0,0000 

0,4236 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,1644 

0,0000 

0,21 

2,79 

2,79 

2,53 

2,53 

5193 

236 

Філія N 805 (КП РЕО-4) 

бульв. Роллана Ромена 

5В 

0,4138 

0,0916 

0,4993 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5913 

0,0004 

0,0005 

0,0000 

0,0000 

0,4260 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,1658 

0,0000 

0,22 

2,89 

2,89 

2,63 

2,63 

5194 

237 

Філія N 805 (КП РЕО-4) 

бульв. Роллана Ромена 

5А 

0,4135 

0,0905 

0,4224 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5922 

0,0004 

0,0005 

0,0000 

0,0000 

0,4210 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,1664 

0,0000 

0,21 

2,78 

2,78 

2,53 

2,53 

5195 

238 

Філія N 805 (КП РЕО-4) 

бульв. Роллана Ромена 

5/8 

0,2971 

0,1022 

0,4411 

0,0000 

0,4217 

0,1126 

0,5591 

0,0012 

0,0013 

0,0000 

0,0000 

0,2162 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1150 

0,0613 

0,23 

3,07 

2,29 

2,79 

2,08 

5196 

239 

Філія N 805 (КП РЕО-4) 

бульв. Роллана Ромена 

6/10 

0,3022 

0,0302 

0,5799 

0,0000 

0,2600 

0,1108 

0,7619 

0,0008 

0,0009 

0,0000 

0,0000 

0,1273 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,1388 

0,0378 

0,23 

3,10 

2,56 

2,82 

2,33 

5197 

240 

Філія N 805 (КП РЕО-4) 

бульв. Роллана Ромена 

7Б 

0,3835 

0,1068 

0,4402 

0,0000 

0,2741 

0,1137 

0,5225 

0,0003 

0,0003 

0,0000 

0,0000 

0,2422 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,1017 

0,0518 

0,22 

2,95 

2,37 

2,68 

2,16 

5198 

241 

Філія N 805 (КП РЕО-4) 

бульв. Роллана Ромена 

7А 

0,3164 

0,1789 

0,3787 

0,0000 

0,2869 

0,1071 

0,5734 

0,0006 

0,0006 

0,0000 

0,0440 

0,2303 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,0965 

0,0432 

0,22 

2,98 

2,40 

2,71 

2,18 

5199 

242 

Філія N 805 (КП РЕО-4) 

бульв. Роллана Ромена 

0,3708 

0,1781 

0,3826 

0,0000 

0,3118 

0,1073 

0,5747 

0,0008 

0,0008 

0,0000 

0,0441 

0,2320 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,0968 

0,0434 

0,23 

3,09 

2,48 

2,81 

2,26 

5200 

243 

Філія N 805 (КП РЕО-4) 

бульв. Роллана Ромена 

11 

0,3424 

0,1772 

0,3668 

0,0000 

0,3203 

0,1073 

0,5752 

0,0006 

0,0006 

0,0000 

0,0443 

0,2346 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,0972 

0,0436 

0,23 

3,05 

2,43 

2,77 

2,21 

5201 

244 

Філія N 805 (КП РЕО-4) 

бульв. Роллана Ромена 

13Г 

0,6015 

0,0015 

0,5267 

0,0000 

0,2625 

0,1107 

0,6731 

0,0008 

0,0009 

0,0000 

0,0000 

0,0097 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,1253 

0,0382 

0,23 

3,10 

2,56 

2,82 

2,33 

5202 

245 

Філія N 805 (КП РЕО-4) 

бульв. Роллана Ромена 

13Б 

0,2479 

0,0944 

0,4354 

0,0000 

0,2971 

0,1105 

0,5318 

0,0004 

0,0004 

0,0000 

0,0000 

0,4103 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,1081 

0,0561 

0,23 

3,03 

2,41 

2,75 

2,19 

5203 

246 

Філія N 805 (КП РЕО-4) 

бульв. Роллана Ромена 

13 

0,3279 

0,1031 

0,4320 

0,0000 

0,3107 

0,1079 

0,5234 

0,0002 

0,0002 

0,0000 

0,0000 

0,3623 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1083 

0,0587 

0,23 

3,08 

2,45 

2,80 

2,23 

5204 

247 

Філія N 805 (КП РЕО-4) 

бульв. Роллана Ромена 

13В 

0,4407 

0,1054 

0,4076 

0,0000 

0,2934 

0,0996 

0,4781 

0,0003 

0,0003 

0,0000 

0,0000 

0,3659 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,1004 

0,0554 

0,23 

3,10 

2,51 

2,82 

2,28 

5205 

248 

Філія N 805 (КП РЕО-4) 

бульв. Роллана Ромена 

13А 

0,2603 

0,0917 

0,4194 

0,0000 

0,2943 

0,1105 

0,5304 

0,0004 

0,0004 

0,0000 

0,0000 

0,4109 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,1073 

0,0556 

0,22 

3,01 

2,40 

2,74 

2,19 

5206 

249 

Філія N 805 (КП РЕО-4) 

вул. Тулузи 

2/58 

0,1846 

0,1834 

0,3962 

0,0000 

0,3450 

0,1126 

0,5294 

0,0004 

0,0004 

0,0000 

0,0000 

0,4230 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1013 

0,0543 

0,23 

3,08 

2,40 

2,80 

2,18 

5207 

250 

Філія N 805 (КП РЕО-4) 

вул. Тулузи 

0,3240 

0,1528 

0,6090 

0,0000 

0,1970 

0,0000 

0,6410 

0,0007 

0,0007 

0,0000 

0,0000 

0,2667 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,1078 

0,0253 

0,23 

3,07 

2,78 

2,79 

2,52 

5208 

251 

Філія N 805 (КП РЕО-4) 

вул. Тулузи 

0,4927 

0,1580 

0,4436 

0,0000 

0,3132 

0,1025 

0,4548 

0,0004 

0,0004 

0,0000 

0,0000 

0,2118 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1042 

0,0455 

0,23 

3,07 

2,46 

2,79 

2,24 

5209 

252 

Філія N 805 (КП РЕО-4) 

вул. Тулузи 

0,3980 

0,1487 

0,4160 

0,0000 

0,4123 

0,1115 

0,5264 

0,0006 

0,0006 

0,0000 

0,0000 

0,0784 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,1030 

0,0530 

0,22 

2,97 

2,21 

2,70 

2,01 

5210 

253 

Філія N 805 (КП РЕО-4) 

вул. Тулузи 

0,2234 

0,1760 

0,4037 

0,0000 

0,3957 

0,0000 

0,5182 

0,0006 

0,0005 

0,0000 

0,0000 

0,3937 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,0985 

0,0509 

0,22 

2,98 

2,40 

2,71 

2,18 

5211

 

Позицію виключено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5212 

255 

Філія N 805 (КП РЕО-4) 

вул. Тулузи 

16 

0,2314 

0,1456 

0,3628 

0,0000 

0,2474 

0,1145 

0,5467 

0,0005 

0,0005 

0,0000 

0,0000 

0,4437 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0925 

0,0390 

0,22 

2,94 

2,41 

2,67 

2,19 

5213 

256 

Філія N 806 (КП РЕО-4) 

вул. Коласа Якуба 

0,0788 

0,2336 

0,2296 

0,0000 

0,2531 

0,1057 

0,4688 

0,0006 

0,0006 

0,5728 

0,0732 

0,1944 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0779 

0,0416 

0,23 

3,08 

2,55 

2,80 

2,32 

5214 

257 

Філія N 806 (КП РЕО-4) 

вул. Коласа Якуба 

4А 

0,2513 

0,1954 

0,3415 

0,0000 

0,2284 

0,1026 

0,5128 

0,0003 

0,0003 

0,0000 

0,0379 

0,4135 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,0781 

0,0377 

0,22 

2,90 

2,42 

2,64 

2,20 

5215 

258 

Філія N 806 (КП РЕО-4) 

вул. Коласа Якуба 

0,2827 

0,1973 

0,3784 

0,0000 

0,2288 

0,0000 

0,5131 

0,0003 

0,0003 

0,0000 

0,0380 

0,4080 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,1061 

0,0378 

0,22 

2,89 

2,54 

2,63 

2,31 

5216 

259 

Філія N 806 (КП РЕО-4) 

вул. Коласа Якуба 

0,3198 

0,1949 

0,4091 

0,0000 

0,3670 

0,1119 

0,5192 

0,0004 

0,0004 

0,0000 

0,0000 

0,2199 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0986 

0,0534 

0,23 

3,03 

2,33 

2,75 

2,11 

5217 

260 

Філія N 806 (КП РЕО-4) 

вул. Коласа Якуба 

6Б 

0,1819 

0,1639 

0,3901 

0,0000 

0,3224 

0,1077 

0,5714 

0,0005 

0,0005 

0,0000 

0,0438 

0,3847 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,0961 

0,0436 

0,23 

3,04 

2,42 

2,77 

2,20 

5218 

261 

Філія N 806 (КП РЕО-4) 

вул. Коласа Якуба 

6А 

0,2543 

0,1681 

0,3625 

0,0000 

0,3160 

0,1072 

0,5661 

0,0004 

0,0004 

0,0000 

0,0429 

0,3860 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,0941 

0,0428 

0,23 

3,09 

2,47 

2,81 

2,25 

5219 

262 

Філія N 806 (КП РЕО-4) 

вул. Коласа Якуба 

8В 

0,1994 

0,2443 

0,3751 

0,0000 

0,5615 

0,1084 

0,5080 

0,0006 

0,0006 

0,0000 

0,0854 

0,0799 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,0980 

0,0870 

0,23 

3,10 

2,10 

2,82 

1,91 

5220 

263 

Філія N 806 (КП РЕО-4) 

вул. Коласа Якуба 

12 

0,2344 

0,2393 

0,3568 

0,0000 

0,5593 

0,0000 

0,5072 

0,0006 

0,0005 

0,0000 

0,0851 

0,1336 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,0976 

0,0866 

0,23 

3,04 

2,18 

2,76 

1,99 

5221 

264 

Філія N 806 (КП РЕО-4) 

просп. Курбаса Леся 

10А 

0,2580 

0,0928 

0,3942 

0,0000 

0,3645 

0,0000 

0,5011 

0,0003 

0,0003 

0,0000 

0,0000 

0,4103 

0,0000 

0,0000 

0,0003 

0,1000 

0,0568 

0,21 

2,88 

2,32 

2,61 

2,11 

5222 

265 

Філія N 806 (КП РЕО-4) 

просп. Курбаса Леся 

10Ж 

0,4321 

0,1454 

0,2821 

0,0000 

0,2695 

0,0000 

0,5471 

0,0008 

0,0008 

0,0000 

0,0000 

0,4632 

0,0000 

0,0000 

0,0008 

0,1127 

0,0389 

0,23 

3,03 

2,62 

2,75 

2,38 

5223 

266 

Філія N 806 (КП РЕО-4) 

просп. Курбаса Леся 

10 

0,3351 

0,1684 

0,3854 

0,0000 

0,4291 

0,0000 

0,5755 

0,0004 

0,0004 

0,0000 

0,0442 

0,2444 

0,0000 

0,0000 

0,0004 

0,1297 

0,0436 

0,23 

3,11 

2,49 

2,83 

2,26 

5224 

267 

Філія N 806 (КП РЕО-4) 

просп. Курбаса Леся 

10Г 

0,3501 

0,0178 

0,5357 

0,0000 

0,3636 

0,0000 

0,7694 

0,0009 

0,0010 

0,0000 

0,0000 

0,1234 

0,0000 

0,0000 

0,0004 

0,1412 

0,0386 

0,23 

3,09 

2,56 

2,81 

2,33 

5225 

268 

Філія N 806 (КП РЕО-4) 

просп. Курбаса Леся 

10Б 

0,1703 

0,1877 

0,3920 

0,0000 

0,3603 

0,0000 

0,5381 

0,0005 

0,0004 

0,0000 

0,0000 

0,4508 

0,0000 

0,0000 

0,0003 

0,1084 

0,0562 

0,22 

2,99 

2,44 

2,72 

2,22 

5226 

269 

Філія N 806 (КП РЕО-4) 

просп. Курбаса Леся 

12 

0,3752 

0,1729 

0,3971 

0,0000 

0,4293 

0,0000 

0,5749 

0,0004 

0,0004 

0,0000 

0,0442 

0,1325 

0,0000 

0,0000 

0,0004 

0,1297 

0,0436 

0,23 

3,04 

2,41 

2,76 

2,19 

5227 

270 

Філія N 806 (КП РЕО-4) 

просп. Курбаса Леся 

12А 

0,2549 

0,0962 

0,4436 

0,0000 

0,4837 

0,1091 

0,5197 

0,0004 

0,0004 

0,0000 

0,0000 

0,2276 

0,0000 

0,0000 

0,0003 

0,1060 

0,0560 

0,23 

3,03 

2,18 

2,76 

1,98 

5228 

271 

Філія N 806 (КП РЕО-4) 

просп. Курбаса Леся 

12Б 

0,2293 

0,1531 

0,3733 

0,0000 

0,2118 

0,0000 

0,5519 

0,0004 

0,0004 

0,0000 

0,0000 

0,4517 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,0895 

0,0396 

0,21 

2,77 

2,44 

2,52 

2,22 

5229 

272 

Філія N 806 (КП РЕО-4) 

просп. Курбаса Леся 

12В 

0,3112 

0,1815 

0,3941 

0,0000 

0,5119 

0,1128 

0,5317 

0,0004 

0,0004 

0,0000 

0,0000 

0,1358 

0,0000 

0,0000 

0,0003 

0,1052 

0,0543 

0,23 

3,09 

2,19 

2,81 

1,99 

5230 

273 

Філія N 806 (КП РЕО-4) 

просп. Курбаса Леся 

14 

0,3929 

0,1662 

0,4029 

0,0000 

0,4270 

0,0000 

0,5749 

0,0004 

0,0004 

0,0000 

0,0442 

0,1325 

0,0000 

0,0000 

0,0004 

0,1297 

0,0434 

0,23 

3,06 

2,43 

2,78 

2,21 

5231 

274 

Філія N 806 (КП РЕО-4) 

просп. Курбаса Леся 

16 

0,2826 

0,1762 

0,3992 

0,0000 

0,4535 

0,1122 

0,5891 

0,0004 

0,0004 

0,0000 

0,0467 

0,1429 

0,0000 

0,0000 

0,0004 

0,1025 

0,0460 

0,23 

3,10 

2,30 

2,82 

2,09 

5232 

275 

Філія N 806 (КП РЕО-4) 

бульв. Роллана Ромена 

0,4784 

0,0699 

0,3682 

0,0000 

0,4442 

0,0000 

0,5382 

0,0004 

0,0003 

0,0000 

0,0000 

0,2408 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,1085 

0,0560 

0,23 

3,04 

2,38 

2,77 

2,17 

5233 

276 

Філія N 806 (КП РЕО-4) 

бульв. Роллана Ромена 

4А 

0,3542 

0,1815 

0,3588 

0,0000 

0,4828 

0,1132 

0,5302 

0,0005 

0,0005 

0,0000 

0,0000 

0,1315 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,1045 

0,0539 

0,23 

3,05 

2,19 

2,77 

1,99 

5234 

277 

Філія N 806 (КП РЕО-4) 

бульв. Роллана Ромена 

4Г 

0,3753 

0,0702 

0,5028 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5445 

0,0004 

0,0005 

0,0000 

0,0000 

0,4375 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,1474 

0,0000 

0,20 

2,74 

2,74 

2,49 

2,49 

5235 

278 

Філія N 806 (КП РЕО-4) 

вул. Тулузи 

11 

0,2929 

0,2003 

0,4175 

0,0000 

0,6255 

0,0000 

0,4299 

0,0008 

0,0009 

0,0000 

0,1107 

0,1086 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,0910 

0,0724 

0,23 

3,10 

2,18 

2,82 

1,98 

5236 

279 

Філія N 806 (КП РЕО-4) 

вул. Тулузи 

13 

0,2983 

0,1981 

0,4164 

0,0000 

0,4439 

0,0000 

0,5104 

0,0011 

0,0011 

0,0000 

0,1322 

0,1453 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,1107 

0,0755 

0,23 

3,08 

2,39 

2,80 

2,18 

5237 

280 

Філія N 806 (КП РЕО-4) 

вул. Тулузи 

15 

0,2085 

0,2891 

0,4390 

0,0000 

0,4361 

0,0000 

0,4622 

0,0009 

0,0010 

0,0000 

0,1159 

0,1274 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,0970 

0,0742 

0,22 

2,97 

2,30 

2,70 

2,09 

5238 

281 

Філія N 806 (КП РЕО-4) 

вул. Юри Гната 

2/12 

0,3134 

0,1881 

0,4286 

0,0000 

0,5655 

0,0000 

0,5378 

0,0005 

0,0005 

0,0000 

0,0000 

0,0863 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,1080 

0,0559 

0,23 

3,02 

2,20 

2,74 

2,00 

5239 

282 

Філія N 806 (КП РЕО-4) 

вул. Юри Гната 

0,2267 

0,1881 

0,4135 

0,0000 

0,3848 

0,1171 

0,5373 

0,0004 

0,0004 

0,0000 

0,0000 

0,2408 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,1080 

0,0559 

0,22 

3,00 

2,26 

2,73 

2,06 

5240 

283 

Філія N 806 (КП РЕО-4) 

вул. Юри Гната 

6А 

0,2510 

0,1513 

0,3820 

0,0000 

0,4152 

0,0000 

0,5594 

0,0005 

0,0006 

0,0000 

0,0000 

0,4274 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,1030 

0,0411 

0,23 

3,08 

2,48 

2,80 

2,25 

5241 

284 

Філія N 806 (КП РЕО-4) 

вул. Юри Гната 

0,1676 

0,2020 

0,3768 

0,0000 

0,5884 

0,1133 

0,5161 

0,0006 

0,0006 

0,0000 

0,0892 

0,1088 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,1023 

0,0911 

0,23 

3,11 

2,06 

2,83 

1,88 

5242 

285 

Філія N 806 (КП РЕО-4) 

вул. Юри Гната 

0,2388 

0,1909 

0,4150 

0,0000 

0,3880 

0,1155 

0,5042 

0,0004 

0,0004 

0,0000 

0,0000 

0,2266 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,1018 

0,0564 

0,22 

2,95 

2,21 

2,69 

2,01 

5243 

286 

Філія N 806 (КП РЕО-4) 

вул. Юри Гната 

10 

0,2147 

0,0982 

0,3718 

0,0000 

0,5947 

0,1133 

0,5182 

0,0007 

0,0007 

0,0000 

0,0901 

0,1185 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,1034 

0,0921 

0,23 

3,06 

2,00 

2,78 

1,82 

5244 

287 

Філія N 806 (КП РЕО-4) 

вул. Юри Гната 

10А 

0,2670 

0,1511 

0,3932 

0,0000 

0,2739 

0,1151 

0,5594 

0,0005 

0,0005 

0,0000 

0,0000 

0,4288 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,1030 

0,0411 

0,23 

3,08 

2,51 

2,80 

2,28 

5245 

288 

Філія N 806 (КП РЕО-4) 

вул. Юри Гната 

12 

0,2706 

0,1909 

0,4518 

0,0000 

0,3974 

0,1174 

0,5027 

0,0004 

0,0004 

0,0000 

0,0000 

0,2249 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,1009 

0,0573 

0,23 

3,06 

2,30 

2,78 

2,09 

5246 

289 

Філія N 806 (КП РЕО-4) 

вул. Юри Гната 

14А 

0,2575 

0,1510 

0,3893 

0,0000 

0,2830 

0,1151 

0,5580 

0,0006 

0,0006 

0,0000 

0,0000 

0,4273 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,1023 

0,0408 

0,23 

3,07 

2,49 

2,79 

2,26 

5247 

290 

Філія N 806 (КП РЕО-4) 

вул. Юри Гната 

14 

0,2795 

0,2570 

0,3533 

0,0000 

0,2845 

0,1132 

0,5178 

0,0006 

0,0006 

0,0000 

0,0899 

0,2560 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,1032 

0,0368 

0,23 

3,03 

2,45 

2,75 

2,23 

5248 

291 

Філія N 806 (КП РЕО-4) 

вул. Юри Гната 

16 

0,1983 

0,1889 

0,4323 

0,0000 

0,5733 

0,0000 

0,5165 

0,0004 

0,0004 

0,0000 

0,0000 

0,2335 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,1036 

0,0563 

0,23 

3,04 

2,21 

2,76 

2,01 

5249 

292 

Філія N 806 (КП РЕО-4) 

вул. Юри Гната 

18 

0,2258 

0,1826 

0,4400 

0,0000 

0,5496 

0,0000 

0,5303 

0,0005 

0,0004 

0,0000 

0,0000 

0,2367 

0,0000 

0,0000 

0,0001 

0,1045 

0,0539 

0,23 

3,07 

2,27 

2,79 

2,07 

5250 

293 

Філія N 807 (КП РЕО-5) 

вул. Верховинця Василя 

10 

0,3800 

0,1862 

0,2684 

0,0000 

0,2982 

0,0733 

0,6965 

0,0010 

0,0012 

0,0000 

0,0543 

0,0254 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1053 

0,0347 

0,21 

2,80 

2,27 

2,55 

2,06 

5251 

294 

Філія N 807 (КП РЕО-5) 

вул. Героїв космосу 

1А 

0,6474 

0,0798 

0,4544 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7363 

0,0033 

0,0039 

0,0000 

0,0000 

0,2005 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0890 

0,0000 

0,22 

2,92 

2,92 

2,66 

2,66 

5252 

295 

Філія N 807 (КП РЕО-5) 

вул. Героїв космосу 

0,6202 

0,0777 

0,4714 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7585 

0,0034 

0,0041 

0,0000 

0,0000 

0,1377 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0866 

0,0000 

0,21 

2,85 

2,85 

2,59 

2,59 

5253 

296 

Філія N 807 (КП РЕО-5) 

вул. Героїв космосу 

1Б 

0,4418 

0,0799 

0,5080 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7489 

0,0033 

0,0040 

0,0000 

0,0000 

0,2072 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0906 

0,0000 

0,21 

2,75 

2,75 

2,50 

2,50 

5254 

297 

Філія N 807 (КП РЕО-5) 

вул. Героїв космосу 

1В 

0,5037 

0,0805 

0,4935 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7540 

0,0033 

0,0040 

0,0000 

0,0000 

0,2053 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0944 

0,0000 

0,21 

2,82 

2,82 

2,57 

2,57 

5255 

298 

Філія N 807 (КП РЕО-5) 

вул. Героїв космосу 

5А 

0,3427 

0,1621 

0,3871 

0,0000 

0,4424 

0,1304 

0,6299 

0,0010 

0,0013 

0,0000 

0,0000 

0,0910 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1104 

0,0806 

0,23 

3,14 

2,28 

2,85 

2,07 

5256 

299 

Філія N 807 (КП РЕО-5) 

вул. Героїв космосу 

0,3587 

0,1608 

0,4400 

0,0000 

0,3456 

0,1300 

0,6281 

0,0007 

0,0008 

0,0000 

0,0000 

0,0883 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0953 

0,0992 

0,23 

3,10 

2,34 

2,82 

2,13 

5257 

300 

Філія N 807 (КП РЕО-5) 

вул. Героїв космосу 

0,4311 

0,1490 

0,4147 

0,0000 

0,3065 

0,1588 

0,6298 

0,0011 

0,0012 

0,0000 

0,0000 

0,1322 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1410 

0,0395 

0,24 

3,17 

2,51 

2,89 

2,28 

5258 

301 

Філія N 807 (КП РЕО-5) 

вул. Героїв космосу 

7А 

0,4158 

0,1636 

0,4267 

0,0000 

0,3076 

0,1593 

0,6311 

0,0010 

0,0011 

0,0000 

0,0000 

0,0982 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1091 

0,0396 

0,23 

3,11 

2,44 

2,82 

2,22 

5259 

302 

Філія N 807 (КП РЕО-5) 

вул. Героїв космосу 

11 

0,5595 

0,1074 

0,3773 

0,0000 

0,3121 

0,0807 

0,6474 

0,0010 

0,0012 

0,0000 

0,0379 

0,0834 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0702 

0,0933 

0,23 

3,13 

2,49 

2,85 

2,26 

5260 

303 

Філія N 807 (КП РЕО-5) 

вул. Героїв космосу 

13 

0,4913 

0,1084 

0,3922 

0,0000 

0,3136 

0,0000 

0,7400 

0,0010 

0,0012 

0,0000 

0,0381 

0,1584 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0722 

0,0673 

0,23 

3,15 

2,64 

2,86 

2,40 

5261 

304 

Філія N 807 (КП РЕО-5) 

вул. Героїв космосу 

19Б 

0,2945 

0,1407 

0,3757 

0,0000 

0,5154 

0,0784 

0,6064 

0,0010 

0,0012 

0,0000 

0,0629 

0,0528 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1198 

0,1286 

0,23 

3,14 

2,18 

2,85 

1,99 

5262 

305 

Філія N 807 (КП РЕО-5) 

вул. Жмеринська 

16 

0,4589 

0,1065 

0,4215 

0,0000 

0,5504 

0,0669 

0,6184 

0,0018 

0,0022 

0,0000 

0,0000 

0,0317 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0773 

0,0445 

0,23 

3,14 

2,27 

2,86 

2,06 

5263 

306 

Філія N 807 (КП РЕО-5) 

вул. Жмеринська 

18 

0,5361 

0,0982 

0,3947 

0,0000 

0,4318 

0,0629 

0,6474 

0,0018 

0,0022 

0,0000 

0,0000 

0,0643 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0737 

0,0582 

0,23 

3,13 

2,40 

2,85 

2,18 

5264 

307 

Філія N 807 (КП РЕО-5) 

вул. Жмеринська 

22А 

0,2635 

0,0869 

0,3391 

0,0000 

0,3929 

0,2638 

0,4438 

0,0078 

0,0093 

0,0000 

0,0000 

0,0642 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1155 

0,4145 

0,24 

3,17 

1,76 

2,88 

1,60 

5265 

308 

Філія N 807 (КП РЕО-5) 

вул. Жмеринська 

22 

0,4670 

0,0987 

0,4286 

0,0000 

0,3503 

0,0698 

0,7416 

0,0018 

0,0023 

0,0000 

0,0000 

0,1066 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0770 

0,0107 

0,23 

3,11 

2,54 

2,83 

2,31 

5266 

309 

Філія N 807 (КП РЕО-5) 

вул. Жмеринська 

24 

0,4124 

0,1540 

0,4840 

0,0000 

0,3288 

0,0422 

0,6967 

0,0021 

0,0025 

0,0000 

0,0000 

0,0393 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0858 

0,0516 

0,23 

3,04 

2,48 

2,76 

2,25 

5267 

310 

Філія N 807 (КП РЕО-5) 

вул. Жмеринська 

28 

0,4916 

0,1371 

0,4196 

0,0000 

0,3919 

0,0462 

0,5961 

0,0017 

0,0019 

0,0000 

0,0000 

0,0443 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1110 

0,1011 

0,23 

3,09 

2,38 

2,81 

2,16 

5268 

311 

Філія N 807 (КП РЕО-5) 

вул. Жмеринська 

32 

0,5570 

0,0662 

0,3870 

0,0000 

0,2064 

0,0907 

0,8566 

0,0023 

0,0027 

0,0000 

0,0000 

0,0569 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1205 

0,0355 

0,23 

3,14 

2,70 

2,86 

2,46 

5269 

312 

Філія N 807 (КП РЕО-5) 

вул. Кіпріанова Академіка 

0,2792 

0,0665 

0,3773 

0,0000 

0,2063 

0,0626 

0,8586 

0,0023 

0,0027 

0,0000 

0,0000 

0,1039 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1565 

0,0445 

0,21 

2,85 

2,44 

2,59 

2,22 

5270 

313 

Філія N 807 (КП РЕО-5) 

вул. Кіпріанова Академіка 

6А 

0,5726 

0,0661 

0,3753 

0,0000 

0,2060 

0,0967 

0,5858 

0,0023 

0,0027 

0,0000 

0,0000 

0,1914 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1401 

0,0800 

0,23 

3,06 

2,56 

2,78 

2,32 

5271 

314 

Філія N 807 (КП РЕО-5) 

вул. Кіпріанова Академіка 

0,4780 

0,0662 

0,1518 

0,0000 

0,2081 

0,0977 

0,8564 

0,0023 

0,0027 

0,0000 

0,0000 

0,1980 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1832 

0,0373 

0,22 

3,01 

2,56 

2,74 

2,33 

5272 

315 

Філія N 807 (КП РЕО-5) 

вул. Коласа Якуба 

1В 

0,2290 

0,0714 

0,4515 

0,0000 

1,0537 

0,0000 

0,5759 

0,0021 

0,0024 

0,0000 

0,0000 

0,0387 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0840 

0,0280 

0,25 

3,35 

1,92 

3,04 

1,75 

5273

 

Позицію виключено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5274

 

Позицію виключено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5275

 

Позицію виключено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5276 

319 

Філія N 807 (КП РЕО-5) 

вул. Коласа Якуба 

0,4920 

0,1066 

0,4155 

0,0000 

0,4723 

0,0711 

0,6458 

0,0018 

0,0022 

0,0000 

0,0000 

0,0361 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0774 

0,0242 

0,23 

3,10 

2,35 

2,81 

2,13 

5277 

320 

Філія N 807 (КП РЕО-5) 

вул. Коласа Якуба 

0,4716 

0,1060 

0,3799 

0,0000 

0,4712 

0,0710 

0,7364 

0,0018 

0,0022 

0,0000 

0,0000 

0,0272 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0736 

0,0264 

0,23 

3,12 

2,37 

2,84 

2,16 

5278 

321 

Філія N 807 (КП РЕО-5) 

вул. Коласа Якуба 

0,4248 

0,1058 

0,3863 

0,0000 

0,4699 

0,0685 

0,7356 

0,0018 

0,0022 

0,0000 

0,0000 

0,0472 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0976 

0,0339 

0,23 

3,13 

2,38 

2,85 

2,16 

5279 

322 

Філія N 807 (КП РЕО-5) 

вул. Коласа Якуба 

11 

0,4122 

0,1072 

0,3915 

0,0000 

0,4055 

0,0695 

0,7401 

0,0018 

0,0022 

0,0000 

0,0000 

0,0478 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0795 

0,0257 

0,22 

3,01 

2,35 

2,74 

2,14 

5280 

323 

Філія N 807 (КП РЕО-5) 

вул. Коласа Якуба 

13 

0,1871 

0,1260 

0,3258 

0,0000 

0,7849 

0,0924 

0,6465 

0,0016 

0,0019 

0,0000 

0,0000 

0,0397 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0848 

0,0809 

0,23 

3,13 

1,87 

2,85 

1,70 

5281 

324 

Філія N 807 (КП РЕО-5) 

вул. Коласа Якуба 

14 

0,5334 

0,0865 

0,3844 

0,0000 

0,4594 

0,0000 

0,5793 

0,0011 

0,0013 

0,0000 

0,0380 

0,1165 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0657 

0,0475 

0,23 

3,05 

2,38 

2,78 

2,17 

5282 

325 

Філія N 807 (КП РЕО-5) 

вул. Коласа Якуба 

17 

0,2892 

0,0933 

0,4125 

0,0000 

0,7310 

0,0803 

0,5934 

0,0018 

0,0022 

0,0000 

0,0000 

0,0343 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0684 

0,0262 

0,23 

3,08 

1,97 

2,80 

1,79 

5283 

326 

Філія N 807 (КП РЕО-5) 

вул. Коласа Якуба 

21 

0,3543 

0,1045 

0,4204 

0,0000 

0,5513 

0,0660 

0,7426 

0,0021 

0,0025 

0,0000 

0,0000 

0,0339 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0744 

0,0200 

0,23 

3,13 

2,29 

2,85 

2,08 

5284 

327 

Філія N 807 (КП РЕО-5) 

вул. Коласа Якуба 

27В 

0,4093 

0,1399 

0,3922 

0,0000 

0,5124 

0,0405 

0,5665 

0,0010 

0,0011 

0,0000 

0,0625 

0,0729 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0793 

0,0756 

0,23 

3,11 

2,28 

2,82 

2,07 

5285 

328 

Філія N 807 (КП РЕО-5) 

вул. Коласа Якуба 

29 

0,4275 

0,1125 

0,4872 

0,0000 

0,4025 

0,0847 

0,6770 

0,0017 

0,0020 

0,0000 

0,0000 

0,0563 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0703 

0,0494 

0,23 

3,13 

2,42 

2,85 

2,20 

5286 

329 

Філія N 807 (КП РЕО-5) 

просп. Курбаса Леся 

2/13 

0,5368 

0,0816 

0,5069 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7546 

0,0036 

0,0043 

0,0000 

0,0000 

0,2021 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1523 

0,0000 

0,22 

2,96 

2,96 

2,69 

2,69 

5287 

330 

Філія N 807 (КП РЕО-5) 

просп. Курбаса Леся 

0,5546 

0,1357 

0,4016 

0,0000 

0,3337 

0,0801 

0,6998 

0,0020 

0,0026 

0,0000 

0,0000 

0,0591 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0725 

0,0303 

0,23 

3,13 

2,54 

2,85 

2,31 

5288 

331 

Філія N 807 (КП РЕО-5) 

вул. Перемоги 

0,4073 

0,1094 

0,7485 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7389 

0,0007 

0,0009 

0,1547 

0,0000 

0,2172 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0828 

0,0000 

0,24 

3,25 

3,25 

2,95 

2,95 

5289 

332 

Філія N 807 (КП РЕО-5) 

вул. Перемоги 

0,6026 

0,0766 

0,5693 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7142 

0,0005 

0,0006 

0,1444 

0,0000 

0,1940 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1110 

0,0000 

0,24 

3,19 

3,19 

2,90 

2,90 

5290 

333 

Філія N 807 (КП РЕО-5) 

вул. Перемоги 

0,6832 

0,0884 

0,5256 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6470 

0,0006 

0,0007 

0,1164 

0,0000 

0,3157 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0637 

0,0000 

0,24 

3,22 

3,22 

2,93 

2,93 

5291

 

Позицію виключено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5292 

335 

Філія N 807 (КП РЕО-5) 

вул. Перемоги 

0,4740 

0,0808 

0,6914 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7238 

0,0005 

0,0006 

0,1484 

0,0000 

0,1994 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0777 

0,0000 

0,24 

3,16 

3,16 

2,88 

2,88 

5293 

336 

Філія N 807 (КП РЕО-5) 

вул. Перемоги 

0,3707 

0,0558 

0,5039 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7421 

0,0010 

0,0012 

0,1353 

0,0000 

0,2272 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0641 

0,0000 

0,21 

2,77 

2,77 

2,52 

2,52 

5294 

337 

Філія N 807 (КП РЕО-5) 

вул. Перемоги 

11 

0,5829 

0,0959 

0,7841 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6917 

0,0006 

0,0008 

0,1350 

0,0000 

0,1404 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0804 

0,0000 

0,25 

3,32 

3,32 

3,01 

3,01 

5295 

338 

Філія N 807 (КП РЕО-5) 

вул. Перемоги 

13 

0,4371 

0,0966 

0,7020 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6941 

0,0006 

0,0008 

0,1360 

0,0000 

0,3360 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0786 

0,0000 

0,24 

3,28 

3,28 

2,98 

2,98 

5296 

339 

Філія N 807 (КП РЕО-5) 

вул. Перемоги 

15 

0,3933 

0,0955 

0,6939 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6903 

0,0006 

0,0008 

0,1344 

0,0000 

0,1916 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1034 

0,0000 

0,23 

3,04 

3,04 

2,76 

2,76 

5297 

340 

Філія N 807 (КП РЕО-5) 

вул. Рикова комісара 

1/23 

0,3386 

0,1646 

0,3904 

0,0000 

0,2987 

0,1831 

0,6298 

0,0010 

0,0011 

0,0000 

0,0000 

0,1123 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1112 

0,1315 

0,23 

3,12 

2,31 

2,83 

2,10 

5298 

341 

Філія N 807 (КП РЕО-5) 

вул. Рикова комісара 

0,3911 

0,1627 

0,3864 

0,0000 

0,2755 

0,1829 

0,6600 

0,0013 

0,0015 

0,0000 

0,0000 

0,1668 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0928 

0,0497 

0,23 

3,13 

2,46 

2,84 

2,24 

5299 

342 

Філія N 807 (КП РЕО-5) 

вул. Рикова комісара 

0,4632 

0,0883 

0,4737 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7530 

0,0033 

0,0040 

0,0000 

0,0000 

0,1911 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1108 

0,0000 

0,21 

2,76 

2,76 

2,50 

2,50 

5300 

343 

Філія N 807 (КП РЕО-5) 

вул. Рикова комісара 

0,6468 

0,0803 

0,4772 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7573 

0,0034 

0,0040 

0,0000 

0,0000 

0,1900 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1259 

0,0000 

0,23 

3,02 

3,02 

2,74 

2,74 

5301 

344 

Філія N 807 (КП РЕО-5) 

вул. Рикова комісара 

0,5376 

0,0802 

0,4346 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7528 

0,0033 

0,0040 

0,0000 

0,0000 

0,1890 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1121 

0,0000 

0,21 

2,79 

2,79 

2,54 

2,54 

5302 

345 

Філія N 807 (КП РЕО-5) 

вул. Строкача Тимофія 

0,3941 

0,1958 

0,2430 

0,0000 

0,3252 

0,0865 

0,6649 

0,0013 

0,0015 

0,0000 

0,0418 

0,0540 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0650 

0,0582 

0,21 

2,81 

2,19 

2,56 

1,99 

5303 

346 

Філія N 807 (КП РЕО-5) 

вул. Чаадаєва Петра 

0,2723 

0,1362 

0,4194 

0,0000 

0,7167 

0,0905 

0,5758 

0,0021 

0,0024 

0,0000 

0,0000 

0,0719 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0601 

0,0330 

0,23 

3,14 

2,03 

2,86 

1,85 

5304 

347 

Філія N 807 (КП РЕО-5) 

вул. Юри Гната 

1/11 

0,4742 

0,0802 

0,4468 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7499 

0,0033 

0,0039 

0,0000 

0,0000 

0,1860 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1087 

0,0000 

0,20 

2,71 

2,71 

2,46 

2,46 

5305 

348 

Філія N 807 (КП РЕО-5) 

вул. Юри Гната 

0,4520 

0,0629 

0,4470 

0,0000 

0,4201 

0,0000 

0,7932 

0,0021 

0,0025 

0,0000 

0,0000 

0,0550 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1259 

0,0266 

0,24 

3,15 

2,56 

2,86 

2,33 

5306 

349 

Філія N 807 (КП РЕО-5) 

вул. Юри Гната 

0,9095 

0,0719 

0,4196 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7247 

0,0030 

0,0036 

0,0000 

0,0000 

0,1060 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0977 

0,0000 

0,23 

3,08 

3,08 

2,80 

2,80 

5307 

350 

Філія N 807 (КП РЕО-5) 

вул. Юри Гната 

3А 

0,2164 

0,0651 

0,5212 

0,0000 

0,2864 

0,0772 

0,7939 

0,0021 

0,0025 

0,0000 

0,0000 

0,1049 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2424 

0,0574 

0,23 

3,13 

2,57 

2,84 

2,34 

5308 

351 

Філія N 807 (КП РЕО-5) 

вул. Юри Гната 

0,8224 

0,0898 

0,4745 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6013 

0,0031 

0,0037 

0,0000 

0,0000 

0,1632 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1037 

0,0000 

0,22 

2,99 

2,99 

2,71 

2,71 

5309 

352 

Філія N 807 (КП РЕО-5) 

вул. Юри Гната 

7Б 

0,6023 

0,0627 

0,4775 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,8304 

0,0035 

0,0042 

0,0000 

0,0000 

0,1066 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1097 

0,0000 

0,22 

2,90 

2,90 

2,64 

2,64 

5310 

353 

Філія N 807 (КП РЕО-5) 

вул. Юри Гната 

7А 

0,6900 

0,0904 

0,4715 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5496 

0,0028 

0,0034 

0,0000 

0,0000 

0,1468 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1300 

0,0000 

0,21 

2,75 

2,75 

2,50 

2,50 

5311 

354 

Філія N 807 (КП РЕО-5) 

вул. Юри Гната 

7В 

0,7842 

0,0963 

0,4594 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7021 

0,0035 

0,0042 

0,0000 

0,0000 

0,1007 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1458 

0,0000 

0,23 

3,03 

3,03 

2,76 

2,76 

5312 

355 

Філія N 807 (КП РЕО-5) 

вул. Юри Гната 

9Б 

0,5087 

0,0737 

0,4883 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7607 

0,0035 

0,0042 

0,0000 

0,0000 

0,1706 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0893 

0,0000 

0,21 

2,77 

2,77 

2,52 

2,52 

5313 

356 

Філія N 807 (КП РЕО-5) 

вул. Юри Гната 

9А 

0,3602 

0,0519 

0,4722 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6897 

0,0023 

0,0027 

0,0000 

0,0000 

0,1338 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1212 

0,0000 

0,18 

2,42 

2,42 

2,20 

2,20 

5314 

357 

Філія N 807 (КП РЕО-5) 

вул. Юри Гната 

11А 

0,3579 

0,1642 

0,3840 

0,0000 

0,2533 

0,1817 

0,7505 

0,0010 

0,0011 

0,0000 

0,0000 

0,0928 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1046 

0,0348 

0,23 

3,07 

2,45 

2,79 

2,23 

5315 

358 

Філія N 807 (КП РЕО-5) 

вул. Юри Гната 

11 

0,3826 

0,1616 

0,3885 

0,0000 

0,2918 

0,1775 

0,6642 

0,0011 

0,0012 

0,0000 

0,0000 

0,0904 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1238 

0,0804 

0,23 

3,12 

2,39 

2,84 

2,18 

5316 

359 

Філія N 807 (КП РЕО-5) 

вул. Юри Гната 

15 

0,3768 

0,1622 

0,4108 

0,0000 

0,2299 

0,1814 

0,6267 

0,0011 

0,0013 

0,0000 

0,0000 

0,0898 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1097 

0,1521 

0,23 

3,09 

2,35 

2,81 

2,13 

5317 

360 

Філія N 808 (КП РЕО-6) 

вул. Бударіна 

3В 

0,1995 

0,3868 

0,2222 

0,0000 

0,3163 

0,0000 

0,6919 

0,0009 

0,0010 

0,0000 

0,0914 

0,1884 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1139 

0,0768 

0,23 

3,02 

2,50 

2,75 

2,28 

5318 

361 

Філія N 808 (КП РЕО-6) 

вул. Бударіна 

3Б 

0,1648 

0,4008 

0,2342 

0,0000 

0,3375 

0,0000 

0,6850 

0,0010 

0,0010 

0,0000 

0,0947 

0,1518 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2046 

0,0592 

0,23 

3,08 

2,56 

2,80 

2,33 

5319 

362 

Філія N 808 (КП РЕО-6) 

вул. Бударіна 

3А 

0,3707 

0,3744 

0,0701 

0,0000 

0,4404 

0,0000 

0,6910 

0,0015 

0,0016 

0,0000 

0,0000 

0,1334 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1146 

0,1178 

0,23 

3,06 

2,32 

2,78 

2,11 

5320 

363 

Філія N 808 (КП РЕО-6) 

вул. Бударіна 

0,4470 

0,1585 

0,3531 

0,0000 

0,5884 

0,0000 

0,6032 

0,0025 

0,0024 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1070 

0,0336 

0,23 

3,03 

2,21 

2,75 

2,01 

5321 

364 

Філія N 808 (КП РЕО-6) 

вул. Бударіна 

0,2262 

0,0298 

0,4751 

0,0000 

0,6045 

0,0000 

0,6852 

0,0028 

0,0030 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2193 

0,0414 

0,23 

3,02 

2,17 

2,74 

1,97 

5322 

365 

Філія N 808 (КП РЕО-6) 

вул. Бударіна 

0,4262 

0,1375 

0,3727 

0,0000 

0,5330 

0,0000 

0,6794 

0,0022 

0,0024 

0,0000 

0,0000 

0,1080 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0715 

0,0025 

0,23 

3,08 

2,38 

2,80 

2,16 

5323 

366 

Філія N 808 (КП РЕО-6) 

вул. Верховинна 

80Б 

0,6489 

0,0312 

0,5781 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7924 

0,0031 

0,0033 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2389 

0,0000 

0,23 

3,03 

3,03 

2,76 

2,76 

5324 

367 

Філія N 808 (КП РЕО-6) 

вул. Верховинна 

80А 

0,5600 

0,1195 

0,5794 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7952 

0,0022 

0,0023 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2096 

0,0000 

0,22 

2,99 

2,99 

2,72 

2,72 

5325 

368 

Філія N 808 (КП РЕО-6) 

вул. Верховинна 

80 

0,6448 

0,0756 

0,3163 

0,0000 

0,2995 

0,0843 

0,6860 

0,0012 

0,0013 

0,0000 

0,0000 

0,0752 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1240 

0,0299 

0,23 

3,09 

2,54 

2,81 

2,31 

5326 

369 

Філія N 808 (КП РЕО-6) 

вул. Верховинна 

81 

0,5740 

0,0000 

0,4930 

0,0000 

0,5692 

0,0000 

0,5514 

0,0014 

0,0015 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1003 

0,0064 

0,23 

3,03 

2,27 

2,76 

2,07 

5327 

370 

Філія N 808 (КП РЕО-6) 

вул. Верховинна 

82 

0,6123 

0,0711 

0,3319 

0,0000 

0,6825 

0,0000 

0,5483 

0,0019 

0,0020 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0553 

0,0165 

0,23 

3,06 

2,14 

2,79 

1,95 

5328 

371 

Філія N 808 (КП РЕО-6) 

вул. Верховинна 

85 

0,7214 

0,2561 

0,4479 

0,0000 

0,5164 

0,1106 

0,0911 

0,0008 

0,0009 

0,0000 

0,0000 

0,0321 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1311 

0,0209 

0,23 

3,07 

2,22 

2,80 

2,02 

5329 

372 

Філія N 808 (КП РЕО-6) 

вул. Верховинна 

87 

0,5197 

0,1543 

0,3365 

0,0000 

0,4782 

0,0695 

0,6232 

0,0020 

0,0022 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0879 

0,0207 

0,23 

3,03 

2,28 

2,75 

2,07 

5330 

373 

Філія N 808 (КП РЕО-6) 

вул. Ірпінська 

62 

0,5253 

0,1695 

0,3572 

0,0000 

0,3321 

0,0557 

0,6792 

0,0020 

0,0021 

0,0000 

0,0000 

0,0821 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0925 

0,0361 

0,23 

3,08 

2,52 

2,80 

2,29 

5331 

374 

Філія N 808 (КП РЕО-6) 

вул. Ірпінська 

62А 

0,4637 

0,2139 

0,3205 

0,0000 

0,3271 

0,0548 

0,5821 

0,0020 

0,0021 

0,0000 

0,0000 

0,2038 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0791 

0,0356 

0,23 

3,02 

2,46 

2,74 

2,24 

5332 

375 

Філія N 808 (КП РЕО-6) 

вул. Ірпінська 

63/5 

0,4761 

0,2603 

0,2732 

0,0000 

0,3536 

0,0454 

0,6468 

0,0015 

0,0016 

0,0000 

0,0450 

0,0628 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1244 

0,0443 

0,23 

3,08 

2,50 

2,80 

2,27 

5333 

376 

Філія N 808 (КП РЕО-6) 

вул. Ірпінська 

64 

0,6271 

0,1534 

0,3470 

0,0000 

0,3167 

0,0518 

0,6666 

0,0020 

0,0021 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0893 

0,0319 

0,23 

3,02 

2,49 

2,75 

2,27 

5334 

377 

Філія N 808 (КП РЕО-6) 

вул. Ірпінська 

65 

0,7215 

0,1776 

0,3020 

0,0000 

0,2751 

0,0764 

0,6617 

0,0020 

0,0021 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0766 

0,0304 

0,23 

3,07 

2,57 

2,79 

2,33 

5335 

378 

Філія N 808 (КП РЕО-6) 

вул. Ірпінська 

67 

0,7277 

0,0178 

0,2786 

0,0000 

0,2750 

0,0764 

0,6616 

0,0020 

0,0021 

0,0000 

0,0000 

0,0613 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1717 

0,0387 

0,23 

3,05 

2,54 

2,78 

2,31 

5336 

379 

Філія N 808 (КП РЕО-6) 

вул. Ірпінська 

68 

0,4493 

0,2146 

0,2601 

0,0000 

0,3064 

0,0668 

0,6542 

0,0013 

0,0014 

0,0000 

0,0839 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0741 

0,1544 

0,22 

2,99 

2,30 

2,72 

2,09 

5337 

380 

Філія N 808 (КП РЕО-6) 

вул. Ірпінська 

69 

0,7767 

0,0535 

0,3353 

0,0000 

0,2726 

0,0776 

0,6394 

0,0020 

0,0021 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1029 

0,0344 

0,23 

3,03 

2,52 

2,76 

2,29 

5338 

381 

Філія N 808 (КП РЕО-6) 

вул. Ірпінська 

70 

0,4729 

0,1434 

0,3204 

0,0000 

0,3126 

0,0524 

0,6654 

0,0022 

0,0023 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,3100 

0,0354 

0,23 

3,06 

2,53 

2,78 

2,30 

5339 

382 

Філія N 808 (КП РЕО-6) 

вул. Ірпінська 

72 

0,4072 

0,2188 

0,2899 

0,0000 

0,3077 

0,0638 

0,6551 

0,0013 

0,0014 

0,0000 

0,0842 

0,1031 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1594 

0,0289 

0,23 

3,06 

2,53 

2,78 

2,30 

5340 

383 

Філія N 808 (КП РЕО-6) 

вул. Ірпінська 

74 

0,3916 

0,1552 

0,3908 

0,0000 

0,3174 

0,0621 

0,6675 

0,0020 

0,0022 

0,0000 

0,0000 

0,1324 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0987 

0,0631 

0,22 

3,01 

2,43 

2,74 

2,21 

5341 

384 

Філія N 808 (КП РЕО-6) 

вул. Котельникова Михайла 

80 

0,3601 

0,1197 

0,4668 

0,0000 

0,2138 

0,0000 

0,8298 

0,0012 

0,0011 

0,0000 

0,0000 

0,0028 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2162 

0,1316 

0,23 

3,09 

2,64 

2,81 

2,40 

5342 

385 

Філія N 808 (КП РЕО-6) 

вул. Котельникова Михайла 

87 

0,4703 

0,0545 

0,3846 

0,0000 

0,3864 

0,0000 

0,8173 

0,0019 

0,0020 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1898 

0,0181 

0,23 

3,07 

2,54 

2,79 

2,30 

5343 

386 

Філія N 808 (КП РЕО-6) 

вул. Котельникова Михайла 

89 

0,4116 

0,1161 

0,3381 

0,0000 

0,5024 

0,0000 

0,7020 

0,0019 

0,0020 

0,0000 

0,0000 

0,1071 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0895 

0,0389 

0,23 

3,05 

2,33 

2,77 

2,12 

5344 

387 

Філія N 808 (КП РЕО-6) 

вул. Львівська 

51 

0,3928 

0,1622 

0,3310 

0,0000 

0,4209 

0,0814 

0,7111 

0,0021 

0,0022 

0,0000 

0,0000 

0,1131 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0810 

0,0310 

0,23 

3,07 

2,37 

2,79 

2,15 

5345 

388 

Філія N 808 (КП РЕО-6) 

вул. Львівська 

57А 

0,6622 

0,0229 

0,3127 

0,0000 

0,4632 

0,0830 

0,5485 

0,0014 

0,0015 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1348 

0,0447 

0,22 

3,00 

2,22 

2,73 

2,02 

5346 

389 

Філія N 808 (КП РЕО-6) 

вул. Львівська 

59А 

0,5393 

0,1111 

0,3413 

0,0000 

0,4232 

0,0660 

0,6443 

0,0005 

0,0006 

0,0000 

0,0477 

0,0679 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0343 

0,0524 

0,23 

3,07 

2,36 

2,79 

2,14 

5347 

390 

Філія N 808 (КП РЕО-6) 

вул. Львівська 

59 

0,5012 

0,0188 

0,3318 

0,0000 

0,4090 

0,1097 

0,6354 

0,0005 

0,0006 

0,0000 

0,0479 

0,0781 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1343 

0,0489 

0,23 

3,06 

2,31 

2,78 

2,10 

5348 

391 

Філія N 808 (КП РЕО-6) 

просп. Палладіна академіка 

11 

0,4344 

0,2233 

0,2999 

0,0000 

0,3147 

0,0686 

0,6592 

0,0013 

0,0014 

0,0000 

0,0860 

0,0322 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0784 

0,1195 

0,23 

3,06 

2,40 

2,78 

2,18 

5349 

392 

Філія N 808 (КП РЕО-6) 

просп. Палладіна академіка 

13 

0,3643 

0,2081 

0,2740 

0,0000 

0,2950 

0,0496 

0,6527 

0,0017 

0,0018 

0,0000 

0,0362 

0,1971 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1401 

0,0575 

0,22 

3,01 

2,48 

2,73 

2,25 

5350 

393 

Філія N 808 (КП РЕО-6) 

просп. Перемоги 

127 

0,6149 

0,1416 

0,3258 

0,0000 

0,1936 

0,1275 

0,6922 

0,0022 

0,0009 

0,0000 

0,0000 

0,1070 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0837 

0,0188 

0,23 

3,05 

2,60 

2,77 

2,36 

5351 

394 

Філія N 808 (КП РЕО-6) 

просп. Перемоги 

144А 

0,3963 

0,3031 

0,3243 

0,0000 

0,3010 

0,0620 

0,6362 

0,0015 

0,0016 

0,0000 

0,0813 

0,0476 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1314 

0,0351 

0,23 

3,06 

2,54 

2,79 

2,31 

5352 

395 

Філія N 808 (КП РЕО-6) 

просп. Перемоги 

144 

0,4074 

0,3100 

0,3181 

0,0000 

0,3200 

0,0627 

0,5412 

0,0014 

0,0015 

0,0000 

0,0825 

0,0878 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1472 

0,0414 

0,23 

3,06 

2,50 

2,79 

2,28 

5353 

396 

Філія N 808 (КП РЕО-6) 

просп. Перемоги 

146/2 

0,4953 

0,3175 

0,3205 

0,0000 

0,3026 

0,0624 

0,5448 

0,0014 

0,0015 

0,0000 

0,0818 

0,0401 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0971 

0,0524 

0,23 

3,06 

2,51 

2,78 

2,28 

5354 

397 

Філія N 808 (КП РЕО-6) 

просп. Перемоги 

148/1 

0,6809 

0,1786 

0,2541 

0,0000 

0,3615 

0,0570 

0,5862 

0,0020 

0,0022 

0,0000 

0,0000 

0,0506 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1098 

0,0300 

0,23 

3,05 

2,46 

2,78 

2,24 

5355 

398 

Філія N 808 (КП РЕО-6) 

вул. Уборевича командарма 

0,4712 

0,0593 

0,3100 

0,0000 

0,5072 

0,0791 

0,6442 

0,0012 

0,0013 

0,0000 

0,0614 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1180 

0,0459 

0,23 

3,03 

2,20 

2,76 

2,00 

5356 

399 

Філія N 808 (КП РЕО-6) 

вул. Уборевича командарма 

7А 

0,6199 

0,1215 

0,2297 

0,0000 

0,1736 

0,0809 

0,8184 

0,0025 

0,0027 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2320 

0,0465 

0,23 

3,07 

2,68 

2,79 

2,43 

5357 

400 

Філія N 808 (КП РЕО-6) 

вул. Уборевича командарма 

0,4540 

0,1543 

0,2926 

0,0000 

0,3017 

0,0675 

0,7137 

0,0062 

0,0067 

0,0000 

0,0000 

0,1122 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1287 

0,0654 

0,23 

3,04 

2,47 

2,76 

2,24 

5358 

401 

Філія N 808 (КП РЕО-6) 

вул. Уборевича командарма 

0,4220 

0,1877 

0,2991 

0,0000 

0,4204 

0,0502 

0,6342 

0,0014 

0,0015 

0,0000 

0,0453 

0,1228 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0956 

0,0552 

0,23 

3,08 

2,39 

2,80 

2,17 

5359 

402 

Філія N 808 (КП РЕО-6) 

вул. Уборевича командарма 

13 

0,3633 

0,2374 

0,3126 

0,0000 

0,2808 

0,0628 

0,6768 

0,0022 

0,0023 

0,0000 

0,0000 

0,1088 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1771 

0,0655 

0,23 

3,02 

2,48 

2,75 

2,26 

5360 

403 

Філія N 808 (КП РЕО-6) 

вул. Уборевича командарма 

15 

0,5727 

0,2166 

0,2847 

0,0000 

0,1759 

0,0819 

0,8049 

0,0022 

0,0024 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1335 

0,0211 

0,23 

3,03 

2,66 

2,75 

2,42 

5361 

404 

Філія N 808 (КП РЕО-6) 

вул. Ушакова Миколи 

0,4663 

0,0960 

0,3124 

0,0000 

0,2988 

0,0389 

0,7121 

0,0001 

0,0001 

0,0000 

0,0442 

0,1574 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1600 

0,0414 

0,23 

3,07 

2,57 

2,79 

2,34 

5362 

405 

Філія N 808 (КП РЕО-6) 

вул. Ушакова Миколи 

0,3391 

0,0847 

0,3100 

0,0000 

0,3102 

0,0398 

0,6584 

0,0014 

0,0014 

0,0000 

0,0437 

0,0686 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4155 

0,0472 

0,23 

3,06 

2,54 

2,78 

2,31 

5363 

406 

Філія N 808 (КП РЕО-6) 

вул. Ушакова Миколи 

0,3360 

0,1327 

0,3006 

0,0000 

0,3090 

0,0396 

0,6564 

0,0014 

0,0015 

0,0000 

0,0435 

0,0367 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4124 

0,0177 

0,23 

3,02 

2,54 

2,75 

2,31 

5364 

407 

Філія N 808 (КП РЕО-6) 

вул. Ушакова Миколи 

0,3956 

0,0863 

0,3450 

0,0000 

0,7373 

0,0558 

0,5499 

0,0008 

0,0008 

0,0000 

0,0000 

0,0160 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0945 

0,0287 

0,23 

3,05 

1,97 

2,77 

1,79 

5365 

408 

Філія N 808 (КП РЕО-6) 

вул. Ушакова Миколи 

10 

0,4461 

0,1745 

0,3033 

0,0000 

0,4955 

0,0375 

0,6674 

0,0005 

0,0005 

0,0000 

0,0000 

0,0746 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0933 

0,0205 

0,23 

3,05 

2,32 

2,78 

2,11 

5366 

409 

Філія N 808 (КП РЕО-6) 

вул. Ушакова Миколи 

12 

0,3907 

0,1756 

0,3246 

0,0000 

0,3688 

0,0377 

0,6801 

0,0005 

0,0005 

0,0000 

0,0000 

0,1806 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0995 

0,0396 

0,23 

3,03 

2,44 

2,76 

2,22 

5367 

410 

Філія N 808 (КП РЕО-6) 

вул. Ушакова Миколи 

14 

0,1884 

0,1700 

0,3785 

0,0000 

0,6854 

0,0293 

0,6142 

0,0025 

0,0024 

0,0000 

0,0000 

0,0622 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1281 

0,0432 

0,23 

3,04 

2,04 

2,76 

1,86 

5368 

411 

Філія N 808 (КП РЕО-6) 

вул. Чорнобильська 

0,5563 

0,0286 

0,3356 

0,0000 

0,7344 

0,0556 

0,5131 

0,0019 

0,0020 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0690 

0,0202 

0,23 

3,06 

1,99 

2,78 

1,81 

5369 

412 

Філія N 808 (КП РЕО-6) 

вул. Чорнобильська 

4/56 

0,5866 

0,1349 

0,3161 

0,0000 

0,3640 

0,0616 

0,6597 

0,0017 

0,0017 

0,0000 

0,0000 

0,0609 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0816 

0,0534 

0,23 

3,07 

2,43 

2,79 

2,21 

5370 

413 

Філія N 808 (КП РЕО-6) 

вул. Чорнобильська 

0,5471 

0,1920 

0,2754 

0,0000 

0,2834 

0,0558 

0,6598 

0,0011 

0,0012 

0,0000 

0,0736 

0,0760 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1338 

0,0443 

0,23 

3,09 

2,59 

2,81 

2,35 

5371 

414 

Філія N 808 (КП РЕО-6) 

вул. Чорнобильська 

0,4464 

0,0644 

0,3564 

0,0000 

0,7428 

0,0562 

0,5553 

0,0012 

0,0012 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0634 

0,0332 

0,23 

3,06 

1,96 

2,78 

1,79 

5372 

415 

Філія N 808 (КП РЕО-6) 

вул. Чорнобильська 

10 

0,4984 

0,0963 

0,2593 

0,0000 

0,3064 

0,0836 

0,8329 

0,0019 

0,0020 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1604 

0,0631 

0,23 

3,04 

2,44 

2,77 

2,22 

5373 

416 

Філія N 808 (КП РЕО-6) 

вул. Чорнобильська 

10А 

0,5203 

0,1330 

0,2692 

0,0000 

0,3038 

0,0829 

0,8301 

0,0026 

0,0028 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1425 

0,0487 

0,23 

3,08 

2,51 

2,80 

2,28 

5374 

417 

Філія N 808 (КП РЕО-6) 

вул. Чорнобильська 

11 

0,3114 

0,0129 

0,3475 

0,0000 

0,9159 

0,0561 

0,5462 

0,0022 

0,0024 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0759 

0,0288 

0,23 

3,04 

1,71 

2,76 

1,56 

5375 

418 

Філія N 808 (КП РЕО-6) 

вул. Чорнобильська 

11А 

0,4158 

0,0167 

0,2857 

0,0000 

0,3059 

0,1086 

0,6578 

0,0013 

0,0014 

0,0000 

0,0430 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4050 

0,0407 

0,22 

3,01 

2,41 

2,74 

2,19 

5376 

419 

Філія N 808 (КП РЕО-6) 

вул. Чорнобильська 

13А 

0,5862 

0,0000 

0,3254 

0,0000 

0,5540 

0,0404 

0,5712 

0,0012 

0,0012 

0,0000 

0,0440 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1691 

0,0418 

0,23 

3,08 

2,24 

2,80 

2,04 

5377 

420 

Філія N 808 (КП РЕО-6) 

вул. Чорнобильська 

13 

0,4958 

0,0103 

0,3249 

0,0000 

0,7394 

0,0560 

0,5203 

0,0022 

0,0023 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1139 

0,0256 

0,23 

3,02 

1,94 

2,75 

1,76 

5378 

421 

Філія N 808 (КП РЕО-6) 

вул. Чорнобильська 

18 

0,4476 

0,2563 

0,3107 

0,0000 

0,2713 

0,0489 

0,7036 

0,0023 

0,0025 

0,0000 

0,0000 

0,1617 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0847 

0,0410 

0,23 

3,08 

2,60 

2,80 

2,36 

5379 

422 

Філія N 808 (КП РЕО-6) 

вул. Чорнобильська 

20 

0,4414 

0,1485 

0,2425 

0,0000 

0,3106 

0,0677 

0,8154 

0,0013 

0,0014 

0,0000 

0,0850 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1016 

0,1085 

0,23 

3,07 

2,42 

2,79 

2,20 

5380 

423 

Філія N 809 (КП РЕО-7) 

просп. Палладіна академіка 

21 

0,3182 

0,1508 

0,3914 

0,0000 

0,5086 

0,0495 

0,6287 

0,0017 

0,0018 

0,0000 

0,0621 

0,0116 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1502 

0,0535 

0,23 

3,07 

2,27 

2,79 

2,06 

5381 

424 

Філія N 809 (КП РЕО-7) 

просп. Палладіна академіка 

23 

0,4437 

0,0482 

0,3774 

0,0000 

0,5087 

0,0671 

0,6633 

0,0023 

0,0025 

0,0000 

0,0000 

0,0158 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1955 

0,0440 

0,23 

3,13 

2,31 

2,84 

2,10 

5382 

425 

Філія N 809 (КП РЕО-7) 

вул. Прилужна 

0,4917 

0,2238 

0,3697 

0,0000 

0,3113 

0,0740 

0,5485 

0,0027 

0,0028 

0,0000 

0,0000 

0,1049 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1411 

0,0821 

0,23 

3,11 

2,49 

2,82 

2,26 

5383 

426 

Філія N 809 (КП РЕО-7) 

вул. Прилужна 

10 

0,2848 

0,2123 

0,3511 

0,0000 

0,3223 

0,0574 

0,6492 

0,0027 

0,0029 

0,0000 

0,0000 

0,2567 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1556 

0,0437 

0,23 

3,09 

2,53 

2,81 

2,30 

5384 

427 

Філія N 809 (КП РЕО-7) 

вул. Прилужна 

12 

0,5530 

0,1543 

0,2995 

0,0000 

0,2697 

0,0902 

0,5702 

0,0012 

0,0013 

0,0000 

0,0000 

0,2657 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1319 

0,0257 

0,23 

3,12 

2,61 

2,84 

2,37 

5385 

428 

Філія N 809 (КП РЕО-7) 

вул. Прилужна 

14А 

0,3167 

0,2497 

0,3101 

0,0000 

0,4883 

0,0808 

0,6098 

0,0020 

0,0022 

0,0000 

0,0520 

0,1005 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1101 

0,0258 

0,23 

3,10 

2,31 

2,82 

2,10 

5386 

429 

Філія N 809 (КП РЕО-7) 

вул. Прилужна 

14 

0,4012 

0,1806 

0,3904 

0,0000 

0,3134 

0,0745 

0,6417 

0,0026 

0,0028 

0,0000 

0,0000 

0,1528 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1530 

0,0451 

0,23 

3,11 

2,54 

2,83 

2,31 

5387 

430 

Філія N 809 (КП РЕО-7) 

вул. Уборевича командарма 

0,4353 

0,0623 

0,3490 

0,0000 

0,5720 

0,0911 

0,5834 

0,0024 

0,0025 

0,0000 

0,0631 

0,0175 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1292 

0,0426 

0,23 

3,10 

2,17 

2,82 

1,97 

5388 

431 

Філія N 809 (КП РЕО-7) 

вул. Уборевича командарма 

19 

0,5322 

0,0766 

0,3167 

0,0000 

0,5126 

0,0945 

0,5230 

0,0034 

0,0037 

0,0000 

0,0612 

0,0180 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1440 

0,0819 

0,23 

3,13 

2,22 

2,84 

2,01 

5389 

432 

Філія N 809 (КП РЕО-7) 

вул. Уборевича командарма 

21 

0,3169 

0,2093 

0,3559 

0,0000 

0,4358 

0,0669 

0,6208 

0,0018 

0,0020 

0,0000 

0,0000 

0,1550 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1361 

0,0502 

0,23 

3,10 

2,37 

2,82 

2,16 

5390 

433 

Філія N 809 (КП РЕО-7) 

вул. Уборевича командарма 

25 

0,2978 

0,1969 

0,3683 

0,0000 

0,4274 

0,0671 

0,6237 

0,0018 

0,0020 

0,0000 

0,0495 

0,1063 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1724 

0,0378 

0,23 

3,10 

2,40 

2,82 

2,18 

5391 

434 

Філія N 809 (КП РЕО-7) 

вул. Уборевича командарма 

29/22 

0,3170 

0,0318 

0,3341 

0,0000 

0,4949 

0,0667 

0,5178 

0,0018 

0,0019 

0,0000 

0,0479 

0,0081 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1095 

0,4331 

0,23 

3,12 

1,81 

2,84 

1,64 

5392 

435 

Філія N 809 (КП РЕО-7) 

вул. Ушакова Миколи 

16 

0,2777 

0,1960 

0,3222 

0,0000 

0,4212 

0,0277 

0,6008 

0,0018 

0,0020 

0,0000 

0,0452 

0,1976 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1388 

0,0303 

0,22 

2,98 

2,35 

2,71 

2,14 

5393 

436 

Філія N 809 (КП РЕО-7) 

вул. Ушакова Миколи 

16А 

0,4708 

0,1970 

0,3237 

0,0000 

0,3387 

0,0805 

0,6936 

0,0030 

0,0031 

0,0000 

0,0000 

0,0460 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1386 

0,0430 

0,23 

3,09 

2,48 

2,81 

2,25 

5394 

437 

Філія N 809 (КП РЕО-7) 

вул. Ушакова Миколи 

18 

0,3206 

0,1226 

0,3839 

0,0000 

0,5632 

0,0897 

0,5257 

0,0023 

0,0025 

0,0000 

0,0620 

0,0419 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0896 

0,1250 

0,23 

3,07 

2,05 

2,79 

1,86 

5395 

438 

Філія N 809 (КП РЕО-7) 

вул. Ушакова Миколи 

20А 

0,6403 

0,0633 

0,3588 

0,0000 

0,5528 

0,0670 

0,5371 

0,0021 

0,0022 

0,0000 

0,0000 

0,0116 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1109 

0,0222 

0,23 

3,13 

2,28 

2,84 

2,07 

5396 

439 

Філія N 809 (КП РЕО-7) 

вул. Ушакова Миколи 

20 

0,4522 

0,2101 

0,3988 

0,0000 

0,3637 

0,0864 

0,6387 

0,0021 

0,0022 

0,0000 

0,0000 

0,0347 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1135 

0,0215 

0,23 

3,07 

2,45 

2,79 

2,22 

5397 

440 

Філія N 809 (КП РЕО-7) 

вул. Чорнобильська 

17 

0,6409 

0,0979 

0,3713 

0,0000 

0,3286 

0,0688 

0,5810 

0,0003 

0,0003 

0,0000 

0,0000 

0,0270 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1742 

0,0240 

0,23 

3,05 

2,50 

2,78 

2,27 

5398 

441 

Філія N 809 (КП РЕО-7) 

вул. Чорнобильська 

19 

0,4574 

0,2271 

0,3320 

0,0000 

0,3172 

0,0754 

0,6363 

0,0027 

0,0029 

0,0000 

0,0000 

0,1028 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1520 

0,0385 

0,23 

3,09 

2,53 

2,81 

2,30 

5399 

442 

Філія N 809 (КП РЕО-7) 

вул. Чорнобильська 

21 

0,2788 

0,1900 

0,2838 

0,0000 

0,3481 

0,0665 

0,6477 

0,0015 

0,0017 

0,0000 

0,0388 

0,2575 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1570 

0,0326 

0,23 

3,04 

2,45 

2,76 

2,23 

5400 

443 

Філія N 809 (КП РЕО-7) 

вул. Чорнобильська 

24/26 

0,4403 

0,2516 

0,3445 

0,0000 

0,5061 

0,0835 

0,5108 

0,0022 

0,0024 

0,0000 

0,0533 

0,0145 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1025 

0,0548 

0,23 

3,12 

2,27 

2,84 

2,07 

5401 

444 

Філія N 810 (КП РЕО-8) 

вул. Біличанська 

0,2653 

0,0852 

0,2724 

0,0000 

0,3712 

0,0403 

0,2376 

0,0366 

0,0384 

0,0000 

0,0523 

0,5156 

0,0000 

0,0169 

0,0018 

0,1339 

0,0426 

0,21 

2,79 

2,19 

2,53 

1,99 

5402 

445 

Філія N 810 (КП РЕО-8) 

вул. Біличанська 

0,3487 

0,0848 

0,2994 

0,0000 

0,4062 

0,0000 

0,3985 

0,0364 

0,0382 

0,0000 

0,0521 

0,5136 

0,0000 

0,0168 

0,0006 

0,1069 

0,0669 

0,23 

3,13 

2,50 

2,84 

2,28 

5403 

446 

Філія N 810 (КП РЕО-8) 

вул. Біличанська 

0,4200 

0,0968 

0,3375 

0,0000 

0,4261 

0,0000 

0,2664 

0,0436 

0,0415 

0,0000 

0,0594 

0,3455 

0,0000 

0,0192 

0,0007 

0,1522 

0,0533 

0,22 

2,99 

2,35 

2,71 

2,14 

5404 

447 

Філія N 810 (КП РЕО-8) 

вул. Біличанська 

24А 

0,3227 

0,0000 

0,5207 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7453 

0,0112 

0,0112 

0,5732 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0888 

0,0031 

0,1402 

0,0000 

0,24 

3,19 

3,19 

2,90 

2,90 

5405 

448 

Філія N 810 (КП РЕО-8) 

вул. Доброхотова академіка 

15 

0,2443 

0,0000 

0,3267 

0,0000 

0,3021 

0,0446 

0,3740 

0,0001 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4965 

0,0000 

0,0042 

0,0001 

0,0935 

0,0280 

0,19 

2,53 

2,03 

2,30 

1,85 

5406 

449 

Філія N 810 (КП РЕО-8) 

вул. Краснова Миколи 

17 

0,0916 

0,0876 

0,1038 

0,0000 

0,2592 

0,0327 

0,3171 

0,0013 

0,0083 

0,0000 

0,0409 

0,8945 

0,0000 

0,0046 

0,0002 

0,0978 

0,0707 

0,20 

2,65 

2,17 

2,41 

1,98 

5407 

450 

Філія N 810 (КП РЕО-8) 

вул. Пушиної Феодори 

0,3072 

0,1155 

0,3625 

0,0000 

0,5557 

0,0513 

0,4051 

0,0438 

0,0416 

0,0000 

0,0672 

0,1359 

0,0000 

0,0109 

0,0000 

0,1834 

0,0735 

0,23 

3,11 

2,21 

2,82 

2,01 

5408 

451 

Філія N 810 (КП РЕО-8) 

пл. Святошинська 

0,0952 

0,0697 

0,1655 

0,0000 

0,4868 

0,0224 

0,1719 

0,0117 

0,0111 

0,0000 

0,0000 

0,7157 

0,0000 

0,0029 

0,0001 

0,1226 

0,0536 

0,19 

2,55 

1,80 

2,31 

1,64 

5409 

452 

Філія N 810 (КП РЕО-8) 

вул. Семашка 

15 

0,2070 

0,0639 

0,2967 

0,0000 

0,3106 

0,0442 

0,1908 

0,0328 

0,0310 

0,0000 

0,0000 

0,9009 

0,0000 

0,0047 

0,0002 

0,0411 

0,0234 

0,21 

2,83 

2,34 

2,58 

2,12 

5410 

453 

Філія N 810 (КП РЕО-8) 

вул. Стуса Василя 

0,3206 

0,1167 

0,3792 

0,0000 

0,7463 

0,0000 

0,2485 

0,0001 

0,0000 

0,0000 

0,0679 

0,3479 

0,0000 

0,0110 

0,0004 

0,0744 

0,1262 

0,24 

3,22 

2,07 

2,93 

1,88 

5411 

454 

Філія N 810 (КП РЕО-8) 

вул. Стуса Василя 

0,2546 

0,0000 

0,2990 

0,0000 

0,2932 

0,0418 

0,2209 

0,0201 

0,0191 

0,0000 

0,0000 

0,5916 

0,0000 

0,0079 

0,0003 

0,0643 

0,0464 

0,18 

2,45 

1,95 

2,23 

1,77 

5412 

455 

Філія N 810 (КП РЕО-8) 

вул. Стуса Василя 

26 

0,2523 

0,1061 

0,3203 

0,0000 

0,3193 

0,0139 

0,3816 

0,0098 

0,0092 

0,0000 

0,0000 

0,3332 

0,0000 

0,0055 

0,0002 

0,0724 

0,0180 

0,18 

2,43 

1,97 

2,21 

1,79 

5413 

456 

Філія N 810 (КП РЕО-8) 

вул. Стуса Василя 

28 

0,2175 

0,0937 

0,3495 

0,0000 

0,3078 

0,0137 

0,2201 

0,0109 

0,0102 

0,0000 

0,0000 

0,5199 

0,0000 

0,0055 

0,0002 

0,0542 

0,0318 

0,18 

2,42 

1,96 

2,20 

1,78 

5414 

457 

Філія N 811 (КП РЕО-7) 

вул. Бахмацька 

10 

0,4808 

0,0480 

0,3031 

0,0000 

0,6293 

0,1063 

0,5792 

0,0019 

0,0019 

0,0000 

0,0598 

0,0094 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0880 

0,0603 

0,23 

3,13 

2,08 

2,84 

1,89 

5415 

458 

Філія N 811 (КП РЕО-7) 

вул. Бахмацька 

18 

0,5593 

0,1165 

0,5069 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6522 

0,0046 

0,0050 

0,0000 

0,0000 

0,3177 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1810 

0,0000 

0,23 

3,09 

3,09 

2,81 

2,81 

5416 

459 

Філія N 811 (КП РЕО-7) 

вул. Булаховського академіка 

5А 

0,6308 

0,2052 

0,3414 

0,0000 

0,3353 

0,1137 

0,5267 

0,0027 

0,0029 

0,0000 

0,0000 

0,0397 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0957 

0,0651 

0,23 

3,11 

2,44 

2,83 

2,21 

5417 

460 

Філія N 811 (КП РЕО-7) 

вул. Булаховського академіка 

28Б 

0,3959 

0,1068 

0,3259 

0,0000 

0,3993 

0,1224 

0,6783 

0,0005 

0,0005 

0,0000 

0,0000 

0,1615 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1364 

0,0285 

0,23 

3,11 

2,38 

2,83 

2,17 

5418 

461 

Філія N 811 (КП РЕО-7) 

вул. Булаховського академіка 

28В 

0,6038 

0,1060 

0,3130 

0,0000 

0,3960 

0,1214 

0,5937 

0,0005 

0,0004 

0,0000 

0,0000 

0,0388 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1620 

0,0347 

0,23 

3,13 

2,40 

2,84 

2,18 

5419 

462 

Філія N 811 (КП РЕО-7) 

вул. Булаховського академіка 

28 

0,4077 

0,1018 

0,3776 

0,0000 

0,5593 

0,1090 

0,5822 

0,0005 

0,0005 

0,0000 

0,0000 

0,0607 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1043 

0,0174 

0,23 

3,06 

2,16 

2,79 

1,96 

5420 

463 

Філія N 811 (КП РЕО-7) 

вул. Булаховського академіка 

28Г 

0,3807 

0,1063 

0,4050 

0,0000 

0,3972 

0,1457 

0,5946 

0,0008 

0,0007 

0,0000 

0,0000 

0,1019 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1571 

0,0284 

0,23 

3,06 

2,31 

2,78 

2,10 

5421 

464 

Філія N 811 (КП РЕО-7) 

вул. Булаховського академіка 

30А 

0,4555 

0,1031 

0,3963 

0,0000 

0,4845 

0,1440 

0,5669 

0,0029 

0,0030 

0,0000 

0,0000 

0,0125 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0945 

0,0462 

0,23 

3,05 

2,16 

2,77 

1,96 

5422

 

Позицію виключено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5423 

466 

Філія N 811 (КП РЕО-7) 

вул. Булаховського академіка 

30 

0,5864 

0,0538 

0,3848 

0,0000 

0,4020 

0,1233 

0,5972 

0,0005 

0,0005 

0,0000 

0,0000 

0,0365 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1415 

0,0233 

0,23 

3,10 

2,38 

2,82 

2,16 

5424 

467 

Філія N 811 (КП РЕО-7) 

вул. Булаховського академіка 

32 

0,4330 

0,0855 

0,3843 

0,0000 

0,3819 

0,1094 

0,6725 

0,0005 

0,0005 

0,0000 

0,0000 

0,1518 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1149 

0,0282 

0,23 

3,12 

2,43 

2,83 

2,21 

5425

 

Позицію виключено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5426 

469 

Філія N 811 (КП РЕО-7) 

вул. Булаховського академіка 

34 

0,6463 

0,1317 

0,3228 

0,0000 

0,3529 

0,1228 

0,5922 

0,0006 

0,0006 

0,0000 

0,0000 

0,0223 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1187 

0,0299 

0,23 

3,09 

2,42 

2,81 

2,20 

5427 

470 

Філія N 811 (КП РЕО-7) 

вул. Булаховського академіка 

36 

0,4427 

0,0845 

0,3452 

0,0000 

0,3790 

0,1086 

0,6679 

0,0005 

0,0005 

0,0000 

0,0000 

0,1702 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1068 

0,0086 

0,23 

3,06 

2,40 

2,78 

2,18 

5428

 

Позицію виключено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5429 

472 

Філія N 811 (КП РЕО-7) 

вул. Булаховського академіка 

40 

0,6926 

0,0351 

0,3515 

0,0000 

0,4153 

0,1078 

0,5704 

0,0002 

0,0002 

0,0000 

0,0434 

0,0159 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1129 

0,0074 

0,23 

3,11 

2,41 

2,82 

2,19 

5430 

473 

Філія N 811 (КП РЕО-7) 

вул. Булаховського академіка 

42/43 

0,5473 

0,0349 

0,3997 

0,0000 

0,4131 

0,1065 

0,6123 

0,0002 

0,0002 

0,0000 

0,0432 

0,0252 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1476 

0,0298 

0,23 

3,11 

2,39 

2,83 

2,17 

5431 

474 

Філія N 811 (КП РЕО-7) 

вул. Клавдіївська 

23/15 

0,3580 

0,0988 

0,3314 

0,0000 

0,6639 

0,1030 

0,5375 

0,0007 

0,0007 

0,0000 

0,0590 

0,0094 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1452 

0,0279 

0,23 

3,08 

2,03 

2,80 

1,85 

5432 

475 

Філія N 811 (КП РЕО-7) 

вул. Клавдіївська 

32/4 

0,6666 

0,1278 

0,5803 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5324 

0,0003 

0,0003 

0,1805 

0,0000 

0,1178 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1618 

0,0000 

0,23 

3,13 

3,13 

2,84 

2,84 

5433 

476 

Філія N 811 (КП РЕО-7) 

вул. Клавдіївська 

34 

0,8045 

0,1464 

0,6477 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4855 

0,0047 

0,0051 

0,1569 

0,0000 

0,0069 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1140 

0,0000 

0,23 

3,13 

3,13 

2,85 

2,85 

5434 

477 

Філія N 811 (КП РЕО-7) 

вул. Клавдіївська 

36 

0,3292 

0,1984 

0,3785 

0,0000 

0,4712 

0,0000 

0,6266 

0,0024 

0,0026 

0,0000 

0,0000 

0,1519 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0727 

0,0227 

0,22 

2,98 

2,33 

2,71 

2,11 

5435 

478 

Філія N 811 (КП РЕО-7) 

вул. Корсуньська 

17/32 

0,9359 

0,0867 

0,5285 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6234 

0,0000 

0,0000 

0,1569 

0,0000 

0,0115 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0296 

0,0000 

0,23 

3,13 

3,13 

2,85 

2,85 

5436 

479 

Філія N 811 (КП РЕО-7) 

вул. Корсуньська 

33 

0,8984 

0,0519 

0,5307 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6019 

0,0000 

0,0000 

0,1724 

0,0000 

0,0110 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1049 

0,0000 

0,23 

3,13 

3,13 

2,85 

2,85 

5437 

480 

Філія N 811 (КП РЕО-7) 

вул. Наумова генерала 

19 

0,4565 

0,0896 

0,4731 

0,0000 

0,3013 

0,0000 

0,7667 

0,0005 

0,0005 

0,0000 

0,0000 

0,0161 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1820 

0,0767 

0,23 

3,12 

2,62 

2,84 

2,38 

5438 

481 

Філія N 811 (КП РЕО-7) 

вул. Наумова генерала 

23 

0,4479 

0,0517 

0,4359 

0,0000 

0,5431 

0,1436 

0,5632 

0,0030 

0,0031 

0,0000 

0,0000 

0,0187 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1120 

0,0314 

0,23 

3,11 

2,16 

2,82 

1,96 

5439 

482 

Філія N 811 (КП РЕО-7) 

вул. Наумова генерала 

23А 

0,5138 

0,0562 

0,3730 

0,0000 

0,2922 

0,0831 

0,7586 

0,0007 

0,0007 

0,0000 

0,0000 

0,0117 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2354 

0,0322 

0,23 

3,11 

2,57 

2,83 

2,34 

5440 

483 

Філія N 811 (КП РЕО-7) 

вул. Наумова генерала 

23В 

0,5295 

0,0501 

0,4205 

0,0000 

0,4894 

0,1443 

0,5636 

0,0030 

0,0031 

0,0000 

0,0000 

0,0125 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0790 

0,0342 

0,23 

3,07 

2,19 

2,80 

1,99 

5441 

484 

Філія N 811 (КП РЕО-7) 

вул. Наумова генерала 

25 

0,4930 

0,0522 

0,4343 

0,0000 

0,4942 

0,1458 

0,5659 

0,0030 

0,0031 

0,0000 

0,0000 

0,0098 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0778 

0,0399 

0,23 

3,06 

2,16 

2,78 

1,97 

5442 

485 

Філія N 811 (КП РЕО-7) 

вул. Наумова генерала 

27 

0,4870 

0,1059 

0,3195 

0,0000 

0,3987 

0,1134 

0,6862 

0,0007 

0,0006 

0,0000 

0,0000 

0,0636 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1254 

0,0449 

0,23 

3,10 

2,36 

2,82 

2,15 

5443

 

Позицію виключено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5444

 

Позицію виключено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5445 

488 

Філія N 811 (КП РЕО-7) 

вул. Наумова генерала 

37Б 

0,5033 

0,0501 

0,4225 

0,0000 

0,5394 

0,1046 

0,5611 

0,0029 

0,0031 

0,0000 

0,0000 

0,0139 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0796 

0,0838 

0,23 

3,12 

2,16 

2,84 

1,96 

5446 

489 

Філія N 811 (КП РЕО-7) 

вул. Наумова генерала 

37 

0,4220 

0,0988 

0,3875 

0,0000 

0,5383 

0,1485 

0,5597 

0,0028 

0,0030 

0,0000 

0,0000 

0,0438 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1094 

0,0206 

0,23 

3,08 

2,15 

2,80 

1,95 

5447 

490 

Філія N 811 (КП РЕО-7) 

вул. Наумова генерала 

37А 

0,4046 

0,1005 

0,4232 

0,0000 

0,5439 

0,1501 

0,5642 

0,0004 

0,0003 

0,0000 

0,0000 

0,0201 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1078 

0,0327 

0,23 

3,10 

2,14 

2,82 

1,95 

5448 

491 

Філія N 811 (КП РЕО-7) 

вул. Наумова генерала 

39 

0,4366 

0,1005 

0,4200 

0,0000 

0,5438 

0,1500 

0,5641 

0,0030 

0,0031 

0,0000 

0,0000 

0,0182 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0918 

0,0318 

0,23 

3,12 

2,16 

2,84 

1,96 

5449 

492 

Філія N 811 (КП РЕО-7) 

вул. Наумова генерала 

41 

0,3887 

0,1966 

0,4129 

0,0000 

0,4769 

0,1468 

0,6263 

0,0029 

0,0030 

0,0000 

0,0000 

0,0083 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0828 

0,0274 

0,23 

3,13 

2,27 

2,85 

2,07 

5450 

493 

Філія N 811 (КП РЕО-7) 

вул. Підлісна 

0,6295 

0,0581 

0,3503 

0,0000 

0,6509 

0,0000 

0,4586 

0,0008 

0,0009 

0,0000 

0,0467 

0,0216 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0729 

0,0450 

0,23 

3,08 

2,16 

2,80 

1,97 

5451 

494 

Філія N 811 (КП РЕО-7) 

вул. Підлісна 

5/21 

0,4900 

0,1079 

0,3940 

0,0000 

0,4062 

0,1155 

0,5989 

0,0005 

0,0005 

0,0000 

0,0000 

0,0551 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1414 

0,0252 

0,23 

3,08 

2,36 

2,80 

2,15 

5452 

495 

Філія N 811 (КП РЕО-7) 

вул. Підлісна 

0,7550 

0,0380 

0,3548 

0,0000 

0,5961 

0,0000 

0,4509 

0,0007 

0,0007 

0,0000 

0,0458 

0,0061 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0702 

0,0499 

0,23 

3,13 

2,27 

2,84 

2,07 

5453 

496 

Філія N 811 (КП РЕО-7) 

вул. Ушакова Миколи 

34 

0,4081 

0,1697 

0,3369 

0,0000 

0,2930 

0,1001 

0,6794 

0,0025 

0,0025 

0,0000 

0,0000 

0,0607 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1385 

0,0137 

0,22 

2,91 

2,37 

2,65 

2,16 

5454 

497 

Філія N 812 (КП РЕО-8) 

бульв. Вернадського академіка 

59 

0,4214 

0,0000 

0,3242 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,3872 

0,0397 

0,0377 

0,0000 

0,0000 

0,5218 

0,0000 

0,0175 

0,0006 

0,0492 

0,0000 

0,18 

2,37 

2,37 

2,16 

2,16 

5455 

498 

Філія N 812 (КП РЕО-8) 

бульв. Вернадського академіка 

61 

0,7079 

0,0000 

0,4448 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,8089 

0,0653 

0,0653 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0319 

0,0011 

0,1576 

0,0000 

0,22 

3,01 

3,01 

2,74 

2,74 

5456 

499 

Філія N 812 (КП РЕО-8) 

бульв. Вернадського академіка 

63 

0,5835 

0,0000 

0,4966 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6807 

0,0552 

0,0526 

0,0000 

0,0000 

0,1612 

0,0000 

0,0258 

0,0009 

0,1979 

0,0000 

0,22 

2,98 

2,98 

2,71 

2,71 

5457 

500 

Філія N 812 (КП РЕО-8) 

бульв. Вернадського академіка 

65 

0,5510 

0,0000 

0,5010 

0,0000 

0,0000 

0,0738 

0,7067 

0,0559 

0,0532 

0,0000 

0,0000 

0,2931 

0,0000 

0,0261 

0,0009 

0,1055 

0,0000 

0,23 

3,12 

3,03 

2,84 

2,75 

5458 

501 

Філія N 812 (КП РЕО-8) 

бульв. Вернадського академіка 

67 

0,4024 

0,0000 

0,5010 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7228 

0,0571 

0,0544 

0,0000 

0,0000 

0,3997 

0,0000 

0,0266 

0,0009 

0,1027 

0,0000 

0,22 

2,99 

2,99 

2,72 

2,72 

5459 

502 

Філія N 812 (КП РЕО-8) 

бульв. Вернадського академіка 

69 

0,6684 

0,0000 

0,4958 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5611 

0,0577 

0,0548 

0,0000 

0,0000 

0,2637 

0,0000 

0,0264 

0,0009 

0,1266 

0,0000 

0,22 

2,98 

2,98 

2,71 

2,71 

5460 

503 

Філія N 812 (КП РЕО-8) 

бульв. Вернадського академіка 

69А 

0,5593 

0,0000 

0,2407 

0,0000 

0,2000 

0,0275 

0,3252 

0,0038 

0,0037 

0,0000 

0,0000 

0,8441 

0,0000 

0,0266 

0,0093 

0,0768 

0,0208 

0,23 

3,09 

2,76 

2,81 

2,51 

5461 

504 

Філія N 812 (КП РЕО-8) 

бульв. Вернадського академіка 

71 

0,8994 

0,0000 

0,3276 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,3862 

0,0055 

0,0051 

0,0000 

0,0000 

0,5161 

0,0000 

0,0275 

0,0010 

0,0727 

0,0000 

0,22 

2,96 

2,96 

2,69 

2,69 

5462 

505 

Філія N 812 (КП РЕО-8) 

бульв. Вернадського академіка 

71А 

0,6409 

0,0000 

0,2627 

0,0000 

0,2367 

0,0358 

0,4100 

0,0349 

0,0330 

0,0000 

0,0000 

0,5559 

0,0000 

0,0342 

0,0012 

0,0989 

0,0298 

0,23 

3,13 

2,73 

2,85 

2,49 

5463 

506 

Філія N 812 (КП РЕО-8) 

бульв. Вернадського академіка 

73 

0,6319 

0,0000 

0,3753 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4484 

0,0055 

0,0051 

0,0000 

0,0000 

0,6905 

0,0000 

0,0276 

0,0010 

0,0903 

0,0000 

0,22 

3,00 

3,00 

2,73 

2,73 

5464 

507 

Філія N 812 (КП РЕО-8) 

бульв. Вернадського академіка 

73А 

0,6082 

0,0000 

0,4650 

0,0000 

0,2411 

0,0365 

0,4102 

0,0049 

0,0045 

0,0000 

0,0000 

0,4278 

0,0000 

0,0342 

0,0012 

0,1123 

0,0185 

0,23 

3,12 

2,73 

2,84 

2,48 

5465 

508 

Філія N 812 (КП РЕО-8) 

бульв. Вернадського академіка 

75А 

0,6065 

0,0000 

0,3444 

0,0000 

0,2416 

0,0365 

0,4109 

0,0128 

0,0121 

0,0000 

0,0000 

0,4714 

0,0000 

0,0343 

0,0012 

0,1294 

0,0270 

0,23 

3,07 

2,67 

2,79 

2,43 

5466 

509 

Філія N 812 (КП РЕО-8) 

бульв. Вернадського академіка 

75 

0,6881 

0,0000 

0,4342 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6121 

0,0251 

0,0239 

0,0000 

0,0000 

0,3464 

0,0000 

0,0277 

0,0010 

0,1029 

0,0000 

0,22 

2,99 

2,99 

2,71 

2,71 

5467 

510 

Філія N 812 (КП РЕО-8) 

бульв. Вернадського академіка 

83 

0,8550 

0,0000 

0,3022 

0,0000 

0,6124 

0,0369 

0,4064 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0348 

0,0000 

0,0655 

0,0725 

0,24 

3,15 

2,20 

2,86 

2,00 

5468 

511 

Філія N 812 (КП РЕО-8) 

бульв. Вернадського академіка 

85 

0,5553 

0,0000 

0,2565 

0,0000 

0,7564 

0,0456 

0,3315 

0,0362 

0,0343 

0,0000 

0,0000 

0,2735 

0,0000 

0,0086 

0,0003 

0,0479 

0,0507 

0,24 

3,16 

2,04 

2,88 

1,85 

5469 

512 

Філія N 812 (КП РЕО-8) 

бульв. Вернадського академіка 

87А 

0,6192 

0,0000 

0,0274 

0,0000 

0,4325 

0,0142 

0,3103 

0,0144 

0,0136 

0,0000 

0,0000 

0,5110 

0,0000 

0,0144 

0,0005 

0,1702 

0,0562 

0,22 

2,88 

2,22 

2,62 

2,02 

5470 

513 

Філія N 812 (КП РЕО-8) 

бульв. Вернадського академіка 

87 

0,6289 

0,0000 

0,2752 

0,0000 

0,3947 

0,0142 

0,4726 

0,0144 

0,0000 

0,0000 

0,0446 

0,3307 

0,0000 

0,0144 

0,0005 

0,1619 

0,0450 

0,24 

3,16 

2,56 

2,88 

2,33 

5471 

514 

Філія N 812 (КП РЕО-8) 

вул. Доброхотова академіка 

0,3098 

0,0000 

0,3317 

0,0000 

0,7505 

0,0590 

0,2570 

0,0156 

0,0147 

0,0000 

0,0660 

0,2730 

0,0000 

0,0142 

0,0005 

0,1636 

0,0996 

0,23 

3,11 

1,91 

2,83 

1,74 

5472 

515 

Філія N 812 (КП РЕО-8) 

вул. Доброхотова академіка 

1Б 

0,4010 

0,0000 

0,3380 

0,0000 

0,6669 

0,0601 

0,2614 

0,0284 

0,0269 

0,0000 

0,0672 

0,2782 

0,0000 

0,0145 

0,0005 

0,1667 

0,0686 

0,23 

3,14 

2,09 

2,85 

1,90 

5473 

516 

Філія N 812 (КП РЕО-8) 

вул. Доброхотова академіка 

0,6092 

0,0000 

0,3675 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5702 

0,0720 

0,0686 

0,0000 

0,0000 

0,4758 

0,0000 

0,0317 

0,0011 

0,0822 

0,0000 

0,22 

3,01 

3,01 

2,73 

2,73 

5474 

517 

Філія N 812 (КП РЕО-8) 

вул. Доброхотова академіка 

0,4546 

0,0000 

0,3531 

0,0000 

0,3125 

0,0182 

0,1091 

0,0376 

0,0358 

0,0000 

0,0000 

0,8502 

0,0000 

0,0170 

0,0006 

0,0946 

0,0204 

0,23 

3,04 

2,58 

2,76 

2,34 

5475 

518 

Філія N 812 (КП РЕО-8) 

вул. Доброхотова академіка 

0,4823 

0,0000 

0,3953 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,3947 

0,0045 

0,0042 

0,0000 

0,0000 

0,8759 

0,0000 

0,0259 

0,0009 

0,0808 

0,0000 

0,22 

2,99 

2,99 

2,72 

2,72 

5476 

519 

Філія N 812 (КП РЕО-8) 

вул. Доброхотова академіка 

0,6117 

0,0000 

0,2617 

0,0000 

0,3152 

0,0183 

0,1128 

0,0379 

0,0360 

0,0000 

0,0000 

0,6068 

0,0000 

0,0171 

0,0006 

0,0976 

0,0206 

0,21 

2,82 

2,35 

2,56 

2,14 

5477 

520 

Філія N 812 (КП РЕО-8) 

вул. Доброхотова академіка 

0,7883 

0,0000 

0,4694 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4484 

0,0603 

0,0574 

0,0000 

0,0000 

0,3452 

0,0000 

0,0276 

0,0010 

0,0935 

0,0000 

0,23 

3,02 

3,02 

2,75 

2,75 

5478 

521 

Філія N 812 (КП РЕО-8) 

вул. Доброхотова академіка 

0,4978 

0,0000 

0,3565 

0,0000 

0,1227 

0,0186 

0,6380 

0,0386 

0,0367 

0,0000 

0,0000 

0,5483 

0,0000 

0,0173 

0,0006 

0,1736 

0,0209 

0,24 

3,26 

3,05 

2,96 

2,77 

5479 

522 

Філія N 812 (КП РЕО-8) 

вул. Доброхотова академіка 

0,7675 

0,0000 

0,4448 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1649 

0,0608 

0,0578 

0,0000 

0,0000 

0,7192 

0,0000 

0,0274 

0,0010 

0,0291 

0,0000 

0,22 

3,00 

3,00 

2,73 

2,73 

5480 

523 

Філія N 812 (КП РЕО-8) 

вул. Доброхотова академіка 

0,5577 

0,0567 

0,4068 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,3644 

0,0453 

0,0429 

0,0000 

0,0000 

0,8120 

0,0000 

0,0256 

0,0009 

0,0772 

0,0000 

0,24 

3,15 

3,15 

2,87 

2,87 

5481 

524 

Філія N 812 (КП РЕО-8) 

вул. Доброхотова академіка 

10 

1,0969 

0,0000 

0,3010 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5769 

0,0320 

0,0303 

0,0000 

0,0000 

0,1351 

0,0000 

0,0360 

0,0013 

0,0879 

0,0000 

0,23 

3,03 

3,03 

2,76 

2,76 

5482 

525 

Філія N 812 (КП РЕО-8) 

вул. Доброхотова академіка 

11А 

0,2866 

0,0000 

0,2876 

0,0000 

0,6774 

0,0410 

0,2560 

0,0353 

0,0334 

0,0000 

0,0000 

0,4135 

0,0000 

0,0131 

0,0005 

0,0521 

0,0241 

0,21 

2,80 

1,82 

2,54 

1,65 

5483 

526 

Філія N 812 (КП РЕО-8) 

вул. Доброхотова академіка 

11 

0,3790 

0,0000 

0,3392 

0,0000 

1,1017 

0,0641 

0,2583 

0,0671 

0,0064 

0,0000 

0,0000 

0,0728 

0,0000 

0,0116 

0,0004 

0,0786 

0,0664 

0,24 

3,23 

1,60 

2,93 

1,46 

5484 

527 

Філія N 812 (КП РЕО-8) 

вул. Доброхотова академіка 

12 

0,8060 

0,0000 

0,2291 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4452 

0,0608 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5825 

0,0000 

0,0274 

0,0000 

0,0978 

0,0000 

0,22 

2,97 

2,97 

2,70 

2,70 

5485 

528 

Філія N 812 (КП РЕО-8) 

вул. Доброхотова академіка 

14 

0,6293 

0,0000 

0,5023 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5025 

0,0548 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5266 

0,0000 

0,0274 

0,0000 

0,0941 

0,0000 

0,23 

3,08 

3,08 

2,80 

2,80 

5486 

529 

Філія N 812 (КП РЕО-8) 

вул. Доброхотова академіка 

20/19 

0,6442 

0,0000 

0,3192 

0,0000 

0,2814 

0,0355 

0,4195 

0,0377 

0,0357 

0,0000 

0,0000 

0,4336 

0,0000 

0,0347 

0,0012 

0,1333 

0,1128 

0,25 

3,29 

2,72 

2,99 

2,47 

5487 

530 

Філія N 812 (КП РЕО-8) 

вул. Доброхотова академіка 

26 

0,8115 

0,0000 

0,5175 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5730 

0,0475 

0,0452 

0,0000 

0,0000 

0,0678 

0,0000 

0,0271 

0,0009 

0,1580 

0,0000 

0,22 

2,97 

2,97 

2,70 

2,70 

5488 

531 

Філія N 812 (КП РЕО-8) 

вул. Доброхотова академіка 

28 

0,8637 

0,0000 

0,4830 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5660 

0,0521 

0,0496 

0,0000 

0,0000 

0,1787 

0,0000 

0,0268 

0,0009 

0,0854 

0,0000 

0,23 

3,04 

3,04 

2,77 

2,77 

5489 

532 

Філія N 812 (КП РЕО-8) 

вул. Доброхотова академіка 

30 

0,6412 

0,0000 

0,3666 

0,0000 

0,5903 

0,0480 

0,4512 

0,0361 

0,0342 

0,0000 

0,0000 

0,1234 

0,0000 

0,0197 

0,0007 

0,0344 

0,0335 

0,23 

3,14 

2,25 

2,86 

2,05 

5490 

533 

Філія N 812 (КП РЕО-8) 

вул. Ірпінська 

0,1317 

0,0000 

0,3202 

0,0000 

0,5451 

0,0705 

0,8613 

0,0277 

0,0264 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0142 

0,0005 

0,2568 

0,1322 

0,24 

3,15 

2,16 

2,86 

1,97 

5491 

534 

Філія N 812 (КП РЕО-8) 

просп. Палладіна академіка 

24 

0,6308 

0,0000 

0,3225 

0,0000 

0,7505 

0,0452 

0,2271 

0,0359 

0,0340 

0,0000 

0,0000 

0,2120 

0,0000 

0,0067 

0,0002 

0,0592 

0,0213 

0,23 

3,10 

2,02 

2,81 

1,83 

5492 

535 

Філія N 812 (КП РЕО-8) 

пров. Приладний 

0,1596 

0,0000 

1,0452 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,9212 

0,0001 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0449 

0,0016 

0,2546 

0,0000 

0,24 

3,20 

3,20 

2,91 

2,91 

5493 

536 

Філія N 812 (КП РЕО-8) 

пров. Приладний 

0,6180 

0,0000 

0,4232 

0,0000 

0,8093 

0,0000 

0,2561 

0,0337 

0,0320 

0,0000 

0,0462 

0,0000 

0,0000 

0,0184 

0,0006 

0,1322 

0,0769 

0,24 

3,23 

2,06 

2,94 

1,87 

5494 

537 

Філія N 812 (КП РЕО-8) 

пров. Приладний 

0,6208 

0,0000 

0,1235 

0,0000 

0,8836 

0,0000 

0,4850 

0,0279 

0,0265 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0203 

0,0007 

0,1384 

0,0861 

0,24 

3,18 

1,90 

2,90 

1,73 

5495 

538 

Філія N 812 (КП РЕО-8) 

вул. Пушиної Феодори 

0,2763 

0,0000 

0,2846 

0,0000 

0,4642 

0,0415 

0,1939 

0,0288 

0,0273 

0,0000 

0,0486 

0,4800 

0,0000 

0,0035 

0,0001 

0,0487 

0,1000 

0,20 

2,64 

1,84 

2,40 

1,67 

5496 

539 

Філія N 812 (КП РЕО-8) 

вул. Семашка 

0,5016 

0,0000 

0,4606 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4543 

0,0038 

0,0036 

0,0000 

0,0000 

0,6109 

0,0000 

0,0203 

0,0007 

0,1036 

0,0000 

0,21 

2,85 

2,85 

2,59 

2,59 

5497 

540 

Філія N 812 (КП РЕО-8) 

вул. Семашка 

8А 

1,0403 

0,0000 

0,3538 

0,0000 

0,4059 

0,0465 

0,3221 

0,0348 

0,0331 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0365 

0,0013 

0,0693 

0,0336 

0,23 

3,14 

2,50 

2,85 

2,27 

5498 

541 

Філія N 812 (КП РЕО-8) 

вул. Семашка 

10 

0,7813 

0,0000 

0,4525 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6199 

0,0560 

0,0533 

0,0000 

0,0000 

0,1790 

0,0000 

0,0205 

0,0007 

0,0814 

0,0000 

0,22 

2,96 

2,96 

2,69 

2,69 

5499 

542 

Філія N 812 (КП РЕО-8) 

вул. Семашка 

16 

0,2549 

0,0983 

0,3272 

0,0000 

0,4277 

0,0462 

0,4022 

0,0212 

0,0201 

0,0000 

0,0677 

0,1734 

0,0000 

0,0055 

0,0002 

0,1656 

0,1207 

0,21 

2,81 

2,03 

2,56 

1,84 

5500 

543 

Філія N 812 (КП РЕО-8) 

вул. Семашка 

17 

0,4532 

0,0000 

0,2998 

0,0000 

0,7085 

0,0429 

0,2578 

0,0333 

0,0315 

0,0000 

0,0000 

0,4344 

0,0000 

0,0137 

0,0005 

0,1103 

0,0152 

0,24 

3,17 

2,16 

2,88 

1,96 

5501 

544 

Філія N 812 (КП РЕО-8) 

вул. Семашка 

21 

0,3239 

0,0000 

0,2529 

0,0000 

0,3836 

0,0439 

0,1739 

0,0372 

0,0352 

0,0000 

0,0000 

0,5957 

0,0000 

0,0060 

0,0002 

0,0409 

0,0326 

0,19 

2,54 

1,93 

2,31 

1,76 

5502 

545 

Філія N 812 (КП РЕО-8) 

вул. Серпова 

16 

0,5097 

0,0000 

0,3041 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7870 

0,0081 

0,0073 

0,0000 

0,0000 

0,6227 

0,0000 

0,0712 

0,0025 

0,0780 

0,0000 

0,24 

3,16 

3,16 

2,87 

2,87 

5503 

546 

Філія N 812 (КП РЕО-8) 

вул. Серпова 

16/21 

0,8267 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,8846 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,17 

2,26 

2,26 

2,05 

2,05 

5504 

547 

Філія N 813 (КП РЕО-9) 

бульв. Вернадського академіка 

1,2240 

0,2013 

0,3349 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,3831 

0,0017 

0,0019 

0,0525 

0,0000 

0,0455 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0330 

0,0000 

0,22 

3,01 

3,01 

2,73 

2,73 

5505 

548 

Філія N 813 (КП РЕО-9) 

бульв. Вернадського академіка 

5/19 

0,5256 

0,1745 

0,2560 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4644 

0,0012 

0,0013 

0,0847 

0,0000 

0,0738 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0648 

0,0000 

0,16 

2,17 

2,17 

1,98 

1,98 

5506 

549 

Філія N 813 (КП РЕО-9) 

бульв. Вернадського академіка 

10 

0,9843 

0,1373 

0,4151 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5852 

0,0031 

0,0034 

0,0971 

0,0000 

0,0130 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0620 

0,0000 

0,23 

3,04 

3,04 

2,76 

2,76 

5507 

550 

Філія N 813 (КП РЕО-9) 

бульв. Вернадського академіка 

12 

1,0226 

0,1342 

0,4325 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5529 

0,0031 

0,0033 

0,0964 

0,0000 

0,0253 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0624 

0,0000 

0,23 

3,08 

3,08 

2,80 

2,80 

5508 

551 

Філія N 813 (КП РЕО-9) 

бульв. Вернадського академіка 

14А 

1,0264 

0,1276 

0,5012 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5061 

0,0006 

0,0006 

0,0856 

0,0000 

0,0115 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0598 

0,0000 

0,23 

3,06 

3,06 

2,78 

2,78 

5509 

552 

Філія N 813 (КП РЕО-9) 

бульв. Вернадського академіка 

14Б 

0,9157 

0,1587 

0,4549 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6073 

0,0031 

0,0034 

0,1038 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0653 

0,0000 

0,23 

3,05 

3,05 

2,77 

2,77 

5510 

553 

Філія N 813 (КП РЕО-9) 

бульв. Вернадського академіка 

14/11 

0,9981 

0,1899 

0,3445 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5861 

0,0030 

0,0032 

0,0977 

0,0000 

0,0131 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0725 

0,0000 

0,23 

3,05 

3,05 

2,77 

2,77 

5511 

554 

Філія N 813 (КП РЕО-9) 

бульв. Вернадського академіка 

16А 

0,9555 

0,1340 

0,3209 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5551 

0,0007 

0,0007 

0,1249 

0,0000 

0,1790 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0708 

0,0000 

0,23 

3,09 

3,09 

2,81 

2,81 

5512 

555 

Філія N 813 (КП РЕО-9) 

бульв. Вернадського академіка 

16 

0,6644 

0,1688 

0,3528 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4441 

0,0002 

0,0002 

0,0906 

0,0000 

0,1410 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0518 

0,0000 

0,19 

2,53 

2,53 

2,30 

2,30 

5513 

556 

Філія N 813 (КП РЕО-9) 

вул. Верховинна 

5А 

0,6031 

0,1368 

0,3758 

0,0000 

0,4597 

0,0441 

0,5352 

0,0012 

0,0013 

0,0000 

0,0000 

0,0499 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0819 

0,0043 

0,23 

3,03 

2,36 

2,75 

2,14 

5514 

557 

Філія N 813 (КП РЕО-9) 

вул. Верховинна 

5Б 

0,4921 

0,1523 

0,3198 

0,0000 

0,4577 

0,0439 

0,6052 

0,0012 

0,0013 

0,0000 

0,0000 

0,1669 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0698 

0,0027 

0,23 

3,05 

2,39 

2,78 

2,17 

5515 

558 

Філія N 813 (КП РЕО-9) 

вул. Верховинна 

0,7267 

0,1430 

0,3651 

0,0000 

0,2569 

0,0000 

0,6048 

0,0012 

0,0013 

0,0000 

0,0000 

0,1420 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0728 

0,0031 

0,23 

3,06 

2,72 

2,78 

2,47 

5516 

559 

Філія N 813 (КП РЕО-9) 

вул. Верховинна 

0,7133 

0,1454 

0,5107 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6142 

0,0004 

0,0005 

0,1430 

0,0000 

0,0650 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1429 

0,0000 

0,23 

3,08 

3,08 

2,80 

2,80 

5517 

560 

Філія N 813 (КП РЕО-9) 

вул. Верховинна 

16 

0,9035 

0,1344 

0,3590 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6124 

0,0004 

0,0004 

0,1302 

0,0000 

0,0975 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1001 

0,0000 

0,23 

3,09 

3,09 

2,81 

2,81 

5518 

561 

Філія N 813 (КП РЕО-9) 

вул. Верховинна 

18 

0,5893 

0,1869 

0,3161 

0,0000 

0,2603 

0,0326 

0,5857 

0,0010 

0,0010 

0,0000 

0,0000 

0,1240 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1976 

0,0187 

0,23 

3,05 

2,64 

2,78 

2,40 

5519 

562 

Філія N 813 (КП РЕО-9) 

вул. Верховинна 

28 

0,9788 

0,2521 

0,3963 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5531 

0,0012 

0,0013 

0,0883 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0677 

0,0000 

0,23 

3,09 

3,09 

2,81 

2,81 

5520 

563 

Філія N 813 (КП РЕО-9) 

вул. Верховинна 

34 

0,3932 

0,2290 

0,2831 

0,0000 

0,2391 

0,0404 

0,5809 

0,0023 

0,0023 

0,0000 

0,0773 

0,0456 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1472 

0,0121 

0,20 

2,71 

2,32 

2,46 

2,11 

5521 

564 

Філія N 813 (КП РЕО-9) 

вул. Верховинна 

38/9 

1,1755 

0,0000 

0,3898 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4327 

0,0014 

0,0015 

0,1013 

0,0000 

0,0039 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1030 

0,0000 

0,22 

2,92 

2,92 

2,65 

2,65 

5522 

565 

Філія N 813 (КП РЕО-9) 

вул. Верховинна 

39 

0,8967 

0,1910 

0,2731 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6724 

0,0003 

0,0004 

0,1363 

0,0000 

0,0464 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1095 

0,0000 

0,23 

3,07 

3,07 

2,79 

2,79 

5523 

566 

Філія N 813 (КП РЕО-9) 

вул. Відпочинку 

1,0759 

0,2170 

0,5690 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2929 

0,0004 

0,0005 

0,0336 

0,0000 

0,0171 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1126 

0,0000 

0,23 

3,06 

3,06 

2,78 

2,78 

5524 

567 

Філія N 813 (КП РЕО-9) 

вул. Вітрука генерала 

3/11 

0,5134 

0,1793 

0,2582 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4787 

0,0007 

0,0007 

0,0834 

0,0000 

0,1998 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0624 

0,0000 

0,18 

2,35 

2,35 

2,13 

2,13 

5525 

568 

Філія N 813 (КП РЕО-9) 

вул. Вітрука генерала 

4/9 

0,4607 

0,1756 

0,2509 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5122 

0,0008 

0,0009 

0,0872 

0,0000 

0,1798 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0737 

0,0000 

0,17 

2,30 

2,30