Таблица расчета количества дней просрочки при расчете размера пени в не високосном году

Таблиця для визначення кількості днів прострочення при розрахунку пені у разі несвоєчасної сплати податку, збору (обов'язкового платежу) (у невисокосному році)

Таблиця для визначення кількості днів прострочення при розрахунку пені у разі несвоєчасної сплати податку, збору (обов'язкового платежу)
(у невисокосному році)

Дні місяця 

Січень 

Лютий 

Березень 

Квітень 

Травень 

Червень 

Липень 

Серпень 

Вересень 

Жовтень 

Листопад 

Грудень 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

32 

60 

91 

121 

152 

182 

213 

244 

274 

305 

335 

33 

61 

92 

122 

153 

183 

214 

245 

275 

306 

336 

34 

62 

93 

123 

154 

184 

215 

246 

276 

307 

337 

35 

63 

94 

124 

155 

185 

216 

247 

277 

308 

338 

36 

64 

95 

125 

156 

186 

217 

248 

278 

309 

339 

37 

65 

96 

126 

157 

187 

218 

249 

279 

310 

340 

38 

66 

97 

127 

158 

188 

219 

250 

280 

311 

341 

39 

67 

98 

128 

159 

189 

220 

251 

281 

312 

342 

40 

68 

99 

129 

160 

190 

221 

252 

282 

313 

343 

10 

10 

41 

69 

100 

130 

161 

191 

222 

253 

283 

314 

344 

11 

11 

42 

70 

101 

131 

162 

192 

223 

254 

284 

315 

345 

12 

12 

43 

71 

102 

132 

163 

193 

224 

255 

285 

316 

346 

13 

13 

44 

72 

103 

133 

164 

194 

225 

256 

286 

317 

347 

14 

14 

45 

73 

104 

134 

165 

195 

226 

257 

287 

318 

348 

15 

15 

46 

74 

105 

135 

166 

196 

227 

258 

288 

319 

349 

16 

16 

47 

75 

106 

136 

167 

197 

228 

259 

289 

320 

350 

17 

17 

48 

76 

107 

137 

168 

198 

229 

260 

290 

321 

351 

18 

18 

49 

77 

108 

138 

169 

199 

230 

261 

291 

322 

352 

19 

19 

50 

78 

109 

139 

170 

200 

231 

262 

292 

323 

353 

20 

20 

51 

79 

110 

140 

171 

201 

232 

263 

293 

324 

354 

21 

21 

52 

80 

111 

141 

172 

202 

233 

264 

294 

325 

355 

22 

22 

53 

81 

112 

142 

173 

203 

234 

265 

295 

326 

356 

23 

23 

54 

82 

113 

143 

174 

204 

235 

266 

296 

327 

357 

24 

24 

55 

83 

114 

144 

175 

205 

236 

267 

297 

328 

358 

25 

25 

56 

84 

115 

145 

176 

206 

237 

268 

298 

329 

359 

26 

26 

57 

85 

116 

146 

177 

207 

238 

269 

299 

330 

360 

27 

27 

58 

86 

117 

147 

178 

208 

239 

270 

300 

331 

361 

28 

28 

59 

87 

118 

148 

179 

209 

240 

271 

301 

332 

362 

29 

29 

– 

88 

119 

149 

180 

210 

241 

272 

302 

333 

363 

30 

30 

– 

89 

120 

150 

181 

211 

242 

273 

303 

334 

364 

31 

31 

– 

90 

– 

151 

– 

212 

243 

– 

304 

– 

365 

 

Пояснення

Таблиця використовується для визначення кількості днів прострочення при розрахунку пені за певний проміжок часу за формулою:

Sp = (Сnbu х 120 : 100 : Кd) х Sb : 100 х Кp,

де Sp – сума пені; Сnbu – облікова ставка НБУ; Kd – кількість днів у році; Sb – cума податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені); Kp – кількість днів прострочення.

Пеня за наведеною формулою нараховується після закінчення строків погашення узгодженого грошового зобов'язання на суму податкового боргу, встановлених Податковим Кодексом України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Механізм нарахування пені встановлено главою 12 ПКУ та Інструкцією про порядок нарахування та погашення пені за платежами, що контролюються органами державної податкової служби, затвердженою наказом ДПАУ від 17.12.2010 р. № 953.

При погашенні суми податкового боргу (його частини) кошти, що сплачує такий платник податку, у першу чергу зараховуються в рахунок податкового зобов'язання. У разі повного погашення суми податкового боргу кошти, що сплачує такий платник податку, в наступну чергу зараховуються у рахунок погашення штрафів, в останню чергу зараховуються в рахунок пені. Якщо платник податків не виконує встановлену цим пунктом черговість платежів або не визначає її у платіжному документі (чи визначає з порушенням зазначеного порядку), орган державної податкової служби самостійно здійснює такий розподіл такої суми у порядку, визначеному пп. 131.2 ПКУ та пп. 3.2 Інструкції № 953. За бажанням платника податків органами державної податкової служби проводиться звірення нарахованих та погашених сум пені (пп. 5.3 Інструкції № 953). Для визначення кількості днів прострочення необхідно від числа, що знаходиться на перетині дня та місяця фактичного надходження платежу до бюджету, відняти число, що знаходиться на перетині дня та місяця встановленого строку сплати платежу.

Наприклад, граничний строк сплати податкового зобов'язання – 3 січня 2011 року, а фактично ця сума надійшла до бюджету тільки 25 травня 2011 року. У цьому випадку кількість днів прострочення Кр становитиме 142 дні: 144 – 2 = 143.

Документы
Документы раздела "Документы"
^