РОЗДІЛ XV. ЗБІР ЗА КОРИСТУВАННЯ РАДІОЧАСТОТНИМ РЕСУРСОМ УКРАЇНИ

 

Стаття 318. Платники збору

318.1. Платниками збору є загальні користувачі радіочастотного ресурсу України, визначені законодавством про радіочастотний ресурс, яким надано право користуватися радіочастотним ресурсом України в межах виділеної частини смуг радіочастот загального користування на підставі:

318.1.1. ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України;

318.1.2. ліцензії на мовлення та дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою;

318.1.3. дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою, отриманого на підставі договору з власником ліцензії на мовлення;

318.1.4. дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою.

318.2. Не є платниками збору спеціальні користувачі, перелік яких визначено законодавством про радіочастотний ресурс, та радіоаматори.

(Із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 24.05.2012 р. N 4834-VI)

Стаття 319. Об'єкт оподаткування збором

 

319.1. Об'єктом оподаткування збором є ширина смуги радіочастот, що визначається як частина смуги радіочастот загального користування у відповідному регіоні та зазначена в ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України або в дозволі на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою для технологічних користувачів та користувачів, які користуються радіочастотним ресурсом для розповсюдження телерадіопрограм.

Стаття 320. Ставки збору

N
з/п

Вид радіозв'язку

Діапазон радіочастот

Ставка збору за 1 МГц смуги радіочастот на місяць, гривень

1.

Радіорелейний зв'язок фіксованої радіослужби

0,03 - 300 ГГц

0,42

2.

Радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб

0,03 - 470 МГц

408,62

3.

Радіозв'язок у системі охоронної та охоронно-пожежної сигналізації

30 - 470 МГц

408,62

4.

Радіозв'язок з використанням радіоподовжувачів

30 - 470 МГц

204,95

5.

Радіозв'язок у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів

1427 - 2400 МГц
2400 - 2483,5 МГц
5150 - 5850 МГц

10,32

6.

Радіозв'язок у системі з фіксованим абонентським радіодоступом стандарту DECT

30 - 3000 МГц

20,62

7.

Транкінговий радіозв'язок

30 - 470 МГц

1267,09

8.

Пошуковий радіозв'язок

30 - 960 МГц

16 344,64

9.

Радіолокаційна та радіонавігаційна радіослужби

30 - 3000 МГц
3 - 30 ГГц

41,24

10.

Радіозв'язок супутникової рухомої та фіксованої радіослужб

30 - 3000 МГц
3 - 30 ГГц

27,07

11.

Стільниковий радіозв'язок

300 - 2200 МГц

10 183,17

12.

Радіозв'язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації

2 - 7 ГГц
10 - 42,5 ГГц

18,05 6,45

13.

Передавання звуку залежно від потужності:

30 кГц - 30 МГц

 

 

до 1 кВт включно

 

489,82

 

від 1,1 до 10 кВт включно

 

736,03

 

від 10,1 до 100 кВт включно

 

1041,53

 

від 101 до 500 кВт включно

 

1225,85

 

від 501 кВт і вище

 

2036,63

14.

Передавання та ретрансляція телевізійного зображення залежно від потужності:

30 - 300 МГц

 

 

від 1 до 10 Вт включно

 

20,62

 

від 10,1 до 100 Вт включно

 

61,88

 

від 101 Вт до 1 кВт включно

 

101,83

 

від 1,1 до 5 кВт включно

 

163,71

 

від 5,1 до 20 кВт включно

 

306,79

 

від 20,1 кВт і вище

 

408,62

15.

Передавання звуку залежно від потужності:

66 - 74 МГц
87,5 - 108 МГц

 

 

до 100 Вт включно

 

153,39

 

від 101 Вт до 1 кВт включно

 

306,79

 

від 1,1 до 10 кВт включно

 

489,82

 

від 10,1 кВт і вище

 

613,56

16.

Передавання та ретрансляція телевізійного зображення залежно від потужності:

300 - 880 МГц

 

 

до 10 Вт включно

 

14,18

 

від 10,1 до 100 Вт включно

 

28,36

 

від 101 Вт до 1 кВт включно

 

61,88

 

від 1,1 до 5 кВт включно

 

122,47

 

від 5,1 до 20 кВт включно

 

244,91

 

від 20,1 кВт і вище

 

306,79

17.

Види радіозв'язку (служби, системи, радіотехнології, радіоелектронні засоби, випромінювальні пристрої), що не зазначені у пунктах 1 - 16 цієї статті

9 кГц - 400 ГГц

613,56

 

(У редакції законів України
 від 22.12.2011 р. N 4235-VI,
 від 20.11.2012 р. N 5503-VI)

Стаття 321. Порядок обчислення збору

 

321.1. Базовий податковий (звітний) період для збору дорівнює календарному місяцю.

321.2. Перелік користувачів радіочастотного ресурсу - платників збору та/або зміни до нього подаються центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, із зазначенням виду зв'язку, смуги радіочастотного ресурсу, регіонів користування радіочастотним ресурсом двічі на рік: до 1 березня та до 1 вересня поточного року, станом на 1 січня та 1 липня відповідно за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, за погодженням з центральним органом з регулювання у сфері телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв'язку.

321.3. Платники збору обчислюють суму збору виходячи з виду радіозв'язку, розміру встановлених ставок та ширини смуги радіочастот по кожному регіону окремо.

321.4. Платники збору, яким надано право користуватися радіочастотним ресурсом України на підставі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, сплачують збір починаючи з дати видачі ліцензії.

У разі продовження терміну дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України збір сплачується з початку терміну дії продовженої ліцензії.

Інші платники збору сплачують збір починаючи з дати видачі дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв. Сплата збору здійснюється платниками збору з дати видачі першого дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою в даній смузі радіочастот у відповідному регіоні незалежно від загальної кількості дозволів, наданих платнику збору в такій смузі радіочастот у певному регіоні.

321.5. Розрахунки збору подаються платниками збору до органів державної податкової служби у строки, визначені для місячного податкового (звітного) періоду, за місцем податкової реєстрації.

321.6. Форма розрахунку встановлюється у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу.

321.7. Платники збору подають до органів державної податкової служби копії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, ліцензій на мовлення та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв у місячний строк після їх видачі.

(Із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 05.07.2012 р. N 5083-VI)

Стаття 322. Порядок сплати збору

 

322.1. Збір сплачується платниками збору у строки, визначені для місячного податкового (звітного) періоду, за місцем податкової реєстрації.

322.2. У разі несплати збору або сплати його в неповному обсязі платниками збору протягом шести місяців органи державної податкової служби подають інформацію про таких платників збору до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, для вжиття до них заходів згідно із законодавством.

Інформацію про платників збору, які користуються радіочастотним ресурсом для розповсюдження телерадіопрограм, які протягом шести місяців не сплатили збір або сплатили його в неповному обсязі, органи державної податкової служби подають до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення для вжиття до них заходів згідно із законодавством.

(Із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 05.07.2012 р. N 5083-VI)

Документы
Документы раздела "Документы"
^